MPZP Gminy Tomice

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego


Zmiana Studium

Zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego


Prasa Online


Informator parafialny wadowickich dekanatów

Wiadomości Powiatu WadowickiegoWiadomości regionalne z Dziennika Polskiego


Licznik
Dzisiaj:1
Ten miesiąc:12469
Ten rok:77442
Ogólnie:962097

Od dnia 06.02.2004

Kto jest Online
Brak zarejestrowanych użytkowników

Hej - Anonimie
Zarejestruj się tutaj
Stronę ogląda :
0 gość(i)
49 użytkownik(ów)

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADOCZY
(Data publikacji 10-Maj-2005, Odsłon: 6063) Drukuj wszystko Drukuj aktualną stronę

SZKOŁA PODSTAWOWA im. ŻWIRKI I WIGURY W RADOCZY

Dyrektor - mgr. Bożena Jurczyk

ul. Dębowa 49, 34-100 Radocza
Tel. (033) 873-96-23
Fax. (033) 873-96-23

E-mail: sekretariat@spradocza.superszkolna.pl

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony

http://spradocza.superszkolna.pl/

Historia Szkoły Podstawowej w Radoczy

 Z roku 1598 pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły parafialnej w Radoczy. Pierwszym nauczycielem był prawdopodobnie ksiądz. Szkoła mieściła się w pobliżu kościoła i to proboszcz był odpowiedzialny za jej utrzymanie i przyjmowanie nauczycieli. W takiej szkole uczyli się głównie chłopcy, ich wiek wahał się między 6 a 22 rokiem życia. Liczebność uczniów w szkole była niewielka. Program obejmował katechizm, łacinę, muzykę kościelną, arytmetykę, historię, ministranturę, a od roku 1612 również język polski. Program realizowany był przez cztery lata, a uczniowie zdobywali umiejętność pisania, czytania i podstaw rachunków. Rok szkolny rozpoczynał się zwykle się w marcu. Uczono tylko latem i zimą. W 1772 roku ziemie nad Skawą znalazły się w obrębie Monarchii Austriackiej. Zgodnie      z programem nauczania powołano w Radoczy tzw. szkołę trywialną czyli pospolitą. Obejmowała ona trzy klasy . Szkoła taka utrzymywała się z funduszy gminnych, a niedobory pokrywano z funduszu krajowego. Przepisy austriackie z 1868 roku ustanawiały obwody szkolne i obowiązek nauki szkolnej dla dzieci 6-12 –letnich.
Sprawami szkół zajmowały się rady szkolne miejscowe. W Radoczy taka rada działała pod przewodnictwem Ludwika Jurki  oraz ks. Władysława Rychlika, zaś nauczycielem był Edward Konopnicki.
Nauczyciele obok duchownych byli animatorami życia kulturalnego na wsi, zakładali czytelnie, organizacje młodzieżowe,sami wykonywali potrzebne do pracy pomoce naukowe.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku sprawy szkolnictwa regulowało Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia. Kierownikiem szkoły był w tym okresie Stanisław Styrnalski. W tym okresie na terenie Ziemi Wadowickiej działało już 79 szkół w tym szkoła w Radoczy. Podczas okupacji hitlerowskiej rozwój oświaty był znacznie utrudniony. Istniała jednak nadal szkoła tyle, że z programem znacznie okrojonym. Po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku dokonano remontu budynku szkolnego w Radoczy i rozpoczęto szereg kursów dla analfabetów. Przewodniczącym Rady Szkolnej był Władysław Kucia. Obowiązek szkolny obejmował wówczas dzieci między 7 a 14 rokiem życia , nauczanie było koedukacyjne, a nauka trwała siedem lat.
W latach 1955-1957 zawieszono w szkołach naukę religii, by znów po 1961 usunąć ją całkowicie  z planów nauczania do 1990 roku. Od 1966 wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową. W latach 1955-1974 nadzór nad oświatą sprawowali inspektorzy szkolni.
Na lata 1957-1959 przypada okres budowy nowej szkoły, a w 1972 szkoła otrzymała imię Żwirki  i Wigury. Kolejny etap rozbudowy placówki przypada na lata 1993-1996 kiedy to dyrektorem szkoły była Bożena Jurczyk pełniąca tę funkcję do dnia dzisiejszego.

źródło - www.spradocza.scholaris.pl

[Powrót do działu Szkoły Podstawowe | Powrót do spisu działów ]

PostNuke Powered Site, Hosting - www.intermania.pl
Wszystkie loga, znaki handlowe oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Copyright(C) Urząd Gminy Tomice
Administrator - Grzegorz Łopatecki
e-mail: sor.gmina@tomice.pl
page rank