MPZP Gminy Tomice

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego


Zmiana Studium

Zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego


Prasa Online


Informator parafialny wadowickich dekanatów

Wiadomości Powiatu WadowickiegoWiadomości regionalne z Dziennika Polskiego


Licznik
Dzisiaj:29
Ten miesiąc:29
Ten rok:78564
Ogólnie:963219

Od dnia 06.02.2004

Kto jest Online
Brak zarejestrowanych użytkowników

Hej - Anonimie
Zarejestruj się tutaj
Stronę ogląda :
0 gość(i)
42 użytkownik(ów)

CHARAKTERYSTYKA GMINY TOMICE
(Data publikacji 01-Sty-2013, Odsłon: 9208, RecenzjaDrukuj wszystko Drukuj aktualną stronę

GMINA TOMICE

    Gmina Tomice położona jest w dorzeczu Skawy na pograniczu Pogórza Wielickiego i Śląskiego, na wysokości od 240 do 411 m n.p.m., przy ważnych szlakach komunikacyjnych z Wadowic do Krakowa przez Skawinę i do Oświęcimia przez Zator. Graniczy z Wadowicami i gminami: Brzeźnica, Spytkowice, Wieprz, Zator.

    W skład gminy wchodzi 6 sołectw (Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki i Zygodowice). Obejmuje obszar 41,5 km2 i liczy 7649 mieszkańców. (dane z dnia 31 grudnia 2012 r.)

    Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną z pełną siecią wodociągową (130 km), gazową (100 km), telefoniczną (800 abonentów) i drogową (115 km). Inwestuje w ochronę środowiska realizując zadania z zakresu gospodarki ściekowej (kanalizacja) pod potrzeby nowoczesnej oczyszczalni ścieków.

    Jest gminą o charakterze rolniczym. Hodowla trzody chlewnej, uprawy rolne, łąki, stawy rybne i plantacje wikliny są charakterystyczne dla tego rejonu. Tradycje rolnicze rozwija Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy z filią Akademii Rolniczej w Krakowie. Dzieci i młodzież zdobywają wiedzę w jednym gimnazjum oraz czterech szkołach podstawowych.
    Wielu mieszkańców znajduje zatrudnienie poza granicami gminy lub zajmuje się pozarolniczą działalnością gospodarczą, głównie w sferze usług, handlu i rzemiosła (stolarstwo, szewstwo, wikliniarstwo). O przedsiębiorczości mieszkańców gminy świadczy zarejestrowanie na jej terenie blisko 400 podmiotów gospodarczych.

    Niewielkie oddalenie od Krakowa i Śląska sprawia, że teren gminy jest miejscem sobotnio-niedzielnego wypoczynku, sprzyja turystyce pieszej i rowerowej. Skawa jest tradycyjnym miejscem kąpieli i wędkowania. Doskonałe punkty widokowe pozwalają na oglądanie szerokiej panoramy Beskidów wraz z Babią Górą, Wadowic, doliny Skawy i połaci stawów hodowlanych (ok. 100 ha). Leśne łęgi, grądy oraz bory kryją w swym wnętrzu wspaniałe okazy dębów, grabów i buczyny karpackiej oraz szereg chronionych roślin. Skawa i stawy są siedliskami wielu gatunków ryb i ptactwa wodnego.
    Turystycznymi atrakcjami gminy są również zabytki architektoniczne, w tym świątynie i kapliczki przydrożne oraz miejsca pamięci narodowej. W Woźnikach, na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego, znajduje się drewniany kościół z połowy XVI wieku z ciekawą wewnętrzną polichromią, fragmentem wystroju wykonanego z wikliny i krzyżem z wizerunkiem Chrystusa z 1380 r. W Radoczy turyści mogą obejrzeć drewniany kościół z 1535 r. z wizerunkiem Matki Boskiej Radockiej, w Tomicach - murowaną kaplicę z lat 1877-1880, w Zygodowicach - obelisk lotników amerykańskich upamiętniający śmierć 6 członków załogi bombowca sił powietrznych USA, zestrzelony 13 września 1944 r. , zaś w Lgocie - obelisk poświęcony pamięci 8 ofiar pacyfikacji przysiółka Podlas przez hitlerowców 29 października 1944 r.

Teren dzisiejszej gminy Tomice do 1179 r. był w całości częścią Ziemi Krakowskiej. Później zachodnia jej część znalazła się we władaniu opolskich Piastowiczów, a od 1274 r. w posiadaniu książąt śląskich z Cieszyna, Oświęcimia i Zatora. W XIV stuleciu obszar ten pozostawał w lennej zależności od monarchów czeskich. Pogranicze Śląska i Małopolski było miejscem wzmożonej akcji osadniczej na przełomie XIII i XIV wieku. Wówczas to pojawiły się wszystkie miejscowości objęte teraz granicami gminy Tomice. Potwierdzenie swego bytu znajdują w następujących latach: Lgota - w 1380 r., Radocza - w 1326 r., Tomice - w 1389 r., Witanowice - w 1317 r., Woźniki - w 1239 r., Zygodowice - w 1313 r. W okresie od 1445 r. do 1564 r. wchodziły w skład księstwa zatorskiego, następnie (do 1772 r.) należały do powiatu śląskiego z siedzibą władz w Oświęcimiu. Dalsze lata przynoszą przynależność do powiatów w Zatorze i w Kętach oraz cyrkułu w Myślenicach. Zaborca austriacki włączył je również do diecezji rzymsko-katolickiej w Tarnowie. Od 1819 r. tereny obecnej gminy Tomice pozostają w granicach cyrkułu wadowickiego, a od 1867 r. do chwili obecnej w obrębie powiatu wadowickiego (z przerwami w latach 1939-45 i 1975-1999). Okres hitlerowskiej okupacji przyniósł podział tego terenu na linii rzeki Skawy na obszary włączone do Rzeszy Niemieckiej i Generalnego Gubernatorstwa.

    W 1973 r. w miejsce gromad: Radocza, Witanowice i Woźniki utworzono Gminę Tomice.

[Powrót do działu Informacje o Gminie | Powrót do spisu działów ]

PostNuke Powered Site, Hosting - www.intermania.pl
Wszystkie loga, znaki handlowe oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Copyright(C) Urząd Gminy Tomice
Administrator - Grzegorz Łopatecki
e-mail: sor.gmina@tomice.pl
page rank