MPZP Gminy Tomice

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego


Zmiana Studium

Zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego


Prasa Online


Informator parafialny wadowickich dekanatów

Wiadomości Powiatu WadowickiegoWiadomości regionalne z Dziennika Polskiego


Licznik
Dzisiaj:132
Ten miesiąc:132
Ten rok:78667
Ogólnie:963322

Od dnia 06.02.2004

Kto jest Online
Brak zarejestrowanych użytkowników

Hej - Anonimie
Zarejestruj się tutaj
Stronę ogląda :
0 gość(i)
63 użytkownik(ów)

MAŁOPOLSKI LAUR SPORTU DLA MISTRZYNI Z LOS ANGELES

Wydarzenia

44 zawodników i 27 trenerów wyróżniono za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 roku. Nagrody Województwa Małopolskiego - Małopolskie Laury Sportu - wręczył najlepszym zawodnikom i ich mentorom Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Wśród wyróżnionych znalazła się tenisistka stołowa z Witanowic Monika Garus - złota i srebrna medalistka Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles w 2015 r.

PRZEDWAKACYJNA SESJA RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

W piątek (24.06) odbyła się XVII w tej kadencji sesja Rady Gminy Tomice. Radni, zgromadzeni w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice, wysłuchali informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli sześć projektów uchwał.

REPREZENTACJA AMPFUTBOLU NA II DNIU SPORTU W RADOCZY

Wydarzenia

Obecny Zarząd LKS "Orzeł Radocza" już od dwóch lat prężnie działa na rzecz rozwoju sportowo-organizacyjnego klubu oraz większej integracji wokół niego mieszkańców wsi Radocza. Kolejną imprezą, na którą zaprosili mieszkańców sołectwa oraz naszej Gminy, był II Dzień Sportu. Odbył się on w sobotnie popołudnie (25.06), na boisku sportowym radockiego klubu.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 24.06.2016 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 24 czerwca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 03 czerwca 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

6 PROJEKTÓW Z POWIATU W BUDŻECIE OBYWATELSKIM MAŁOPOLSKI

Wydarzenia

Od soboty (18.06) do środy (06.07) potrwa glosowanie na zadania zgłoszone w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W naszym regionie mieszkańcy mają do wyboru 36 zadań, w tym sześć z powiatu wadowickiego.

DOLINA DOLNEJ SKAWY W TVP2

Wydarzenia

W niedzielę (19.06) o godz. 5.20 w TVP2 zostanie nadany reportaż z serii "Natura się o(d)płaca 2". Odcinek też został poświęcony wizycie w Zatorze. Jak informują autorzy dokumentu podróż zaczyna się od Doliny Dolnej Skawy - rozległej ostoi Sieci Natura 2000. W czasie kajakowego spływu, który rozpoczyna się w Tomicach widzowie będą mogli przyjrzeć się przyrodzie podgórskiej rzeki, zobaczyć rzadkie gatunki ryb, ptaków i ssaków. Woda ze Skawy tworzy wielkie kompleksy stawów rybnych. Zbiorniki zamieszkują liczne gatunki płazów, żab i ropuch, a także ptaków, które w maju przystępują do lęgów.
Zapraszamy przez ekrany telewizorów.

GMINA TOMICE W "REGIONIE BESKIDY"

Wydarzenia

W czwartek (08.06) Gmina Tomice została uroczyście przyjęta do Stowarzyszenia "Region Beskidy". Nowymi członkami Stowarzyszenia zostali również Gmina Jordanów oraz Stowarzyszenie Dolina Karpia. Z tej okazji na ręce Iwony Bilskiej - burmistrza Jordanowa, Witolda Grabowskiego - wójta Gminy Tomice oraz Franciszka Sałaciaka - prezesa Stowarzyszenia Dolina Karpia, przewodniczący Euroregionu Beskidy - Zbigniew Michniowski wręczył Certyfikaty Członkostwa oraz tablice drogowe, tzw. witacze Euroregionu Beskidy. Uroczystość odbyła się w czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Region Beskidy", które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

ABSOLUTORYJNA WYJAZDOWA XVI SESJA RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Po raz pierwszy w tej kadencji Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szymczak zwołał wyjazdową sesję Rady Gminy Tomice. Radni spotkali się na obradach, w piątek (03.06), w szkole Podstawowej w Radoczy. Dzięki temu mieli możliwość obejrzenia postępów budowy sali gimnastycznej oraz stanu budynku starek szkoły.
W trakcie absolutoryjnej XVI sesji radni wysłuchali informację Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.

STRAŻACY OCHOTNICY RYWALIZOWALI W WITANOWICACH

Wydarzenia

W niedzielne przedpołudnie (05.06) na placu sportowym przy remizie OSP w Witanowicach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji zostało zgłoszonych 18 drużyn z sześciu jednostek OSP z terenu naszej gminy. W zmaganiach wzięła też udział najmłodsza MDP "Siekieratki" z Witanowic. Przed rozpoczęciem zmagań każda z jednostek zaprezentowała się, w ocenianej po raz pierwszy, musztrze. Sprawne i jednoczesne wykonywanie rozkazów weryfikowali: st. kpt. Tomasz Kasperek z PSP Wadowice oraz dh st. ogn. w st. spocz. Zdzisław Orgal. Najlepiej maszerowali druhowie z OSP Lgota i to oni odebrali puchar z rąk Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego.

BEZPIECZNY STRAŻAK W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

Gmina Tomice otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach realizacji programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak 2016", dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł na zakup 9 kompletów umundurowania ochronnego dla strażaków ochotników z trzech jednostek OSP: Witanowice, Tomice i Zygodowice.

PODCZAS DNIA DZIECKA POSTAWILI NA RODZINĘ

Wydarzenia

W sobotę (28.05) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizował Dzień Dziecka. Impreza odbyła się pod hasłem "Postaw na rodzinę". Od godziny 14 plac przed tomickim gimnazjum, gdzie odbywała się impreza, zapełniał się żądnymi wrażeń dziećmi przybyłych wraz z rodzicami i opiekunami. Dzieci skakały, zjeżdżały z dmuchawców, wspinały się po strażackiej drabinie, żeby z dachu Ośrodka Kultury zabrać zasłużoną nagrodę. Oczywiście wszystko odbywało się pod czujnym okiem strażaków, którzy podjechali dwoma samochodami. Przywieźli również specjalistyczną łódź.

"CUD NARODZIN" - AGA W KRAINIE CZARÓW

Wydarzenia

Rewitalizacja przez nowego właściciel kompleksu stawów rybnych w Tomicach przynosi korzystne efekty. Każdy kto na przełomie kwietnia i maja przyjeżdżał wzdłuż stawu Gałkowiec II z pewnością zauważył samicę łabędzia wysiadującą jaja na niewielkim gnieździe. Tydzień temu na stawie "zameldowało się" 6 piskląt. Dzięki Agnieszce Wielińskiej, zapatrzonej w piękno rodzimej przyrody i utrwalającej ją na zdjęciach, która publikuje swoje fotografie na profilu facebookowym jako "Aga w krainie czarów", możemy podziwiać ten "cud narodzin". Z pewnością otwiera to nowy rozdział w budowaniu magii tomickich stawów.

PROGRAM RODZINA 500 PLUS REALIZOWANY BEZ OPÓŹNIEŃ

Wydarzenia

Rządowy Program "Rodzina 500 Plus" realizowany jest w naszej gminie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Rozpatrywanie wniosków oraz wypłata świadczeń realizowana jest na bieżąco, bez żadnych opóźnień.
Od kwietnia złożono już 643 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus. Rozpatrzono 306 wniosków. Do dnia dzisiejszego (24.05) wypłacono łącznie 997 świadczeń dla 427 dzieci na ogólną kwotę 497.818,90 zł.

REMONT DROGI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wydarzenia

Uzupełnienie podbudowy kamieniem łamanym, powierzchniowe podwójne utrwalenie (emulsja+grys) i ścięcie poboczy - to zakres robót remontowych na drodze gminnej ul. Łęg w Tomicach, który zostanie wykonany do 20 września 2016 r. Na to zadanie, którego koszt całkowity został oszacowany na 110.000,00 zł, Gmina Tomice uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 36.020,00 zł. Przyznana kwota pochodzi ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

DOFINANSOWANA ZIELONA SZKOŁA W WITANOWICACH

Wydarzenia

Gmina Tomice pozyskała dofinansowanie w wysokości 2.567,00 zł (25% kosztów kwalifikowanych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. "Zielona szkoła dla uczniów szkoły podstawowej w Witanowicach". Koszt zielonej szkoły dla uczniów wynosi 10.270,00 zł.

III EKOLOGICZNA OLIMPIADA KREATYWNOŚCI W WOŹNIKACH

Wydarzenia

W czwartek (12.05) Szkoła Podstawowa w Woźnikach po raz trzeci gościła uczestników Ekologicznej Olimpiady Kreatywności. Tegoroczny temat zmagań dotyczył zdrowej żywności. Olimpiada Kreatywności składała się z dwóch części. W pierwszej części drużyny ze szkół podstawowych z Tomic, Witanowic, Woźnik, Radoczy oraz dwie nowe drużyny z Bachowic i Spytkowic zmierzyły się z "Wyzwaniem Na Już", podczas którego zdobyły pierwsze punkty. Wyzwanie Na Już to zadanie, które trzeba rozwiązać w niedoborze czasu i materiałów. Tym razem drużyny miały zbudować w czasie 7 minut urządzenie służące do wyławiania pierścieni znajdujących się pod wodą.

ZAWIADOMIENIE O BRAKACH W DOSTAWIE WODY

Wydarzenia

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 17 maja (wtorek) w godz. 8.00 - 12.00 w związku z planowaną przyłączem na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Lgota - ul. Św. Anny.
Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

GMINA TOMICE SIĘGA PO ŚRODKI UNIJNE

Wydarzenia

Blisko 2 mln złotych z unijnych funduszy może pozyskać Gmina Tomice dzięki dwóm kartom projektów subregionalnych - Małopolska Zachodnia złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zostały one złożone w ramach podziałania 5.3.2. - gospodarka wodno-kanalizacyjna i 6.1.4. - lokalne trasy publiczne.

NAJMŁODSI MISTRZOWIE ORTOGRAFII WYŁONIENI

Wydarzenia

W środę (11.05) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach odbyła się XIII edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego "Mistrz Ortografii" dla klas II i III. W tym roku patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski.
W konkursie uczestniczyło 36 uczniów z klas II i III, ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Tomice. Klasy drugie reprezentowało 21, a klasy trzecie 15 wychowanków. Konkurs przeprowadzono z podziałem na klasy.

AKCJA KOŁA PSZCZELARZY - "NIE ZABIJAJMY PSZCZÓŁ"

Wydarzenia

W maju 2016 r. Wadowickie Koło Pszczelarskie rozpoczęło akcję edukacyjną "Nie zabijaj pszczół". To inicjatywa edukacyjna mająca na celu propagowanie wiedzy na temat pszczół i uświadomienie lokalnej ludności, że ich działania - przede wszystkim stosowanie środków ochrony roślin i innych pestycydów w przydomowych ogrodach i sadach, zabijają pszczoły i niszczą nasze zdrowie. Akcja jest również kierowana do rolników, gdzie apeluje o rozmyślne stosowanie chemikaliów, w tym przede wszystkim zaniechanie opryskiwania w czasie kwitnienia roślin i w ciągu dnia.

WOŹNICKIE ZUCHY POBIEGŁY DLA SZYMONA

Wydarzenia

15 Gromada Zuchów "Wodni Przyjaciele" to jedna z najbardziej aktywnych gromad hufca ziemi wadowickiej. Z wielkim zapałem angażują się w przeróżne akcje realizowane zarówno z naszej Gminie, jak i poza jej granicami. W poniedziałek (02.05) 16 zuchów wraz ze swoim opiekunem Izabelą Adamczyk wystartowali po raz trzeci w kolejnej edycji Harcbiegu - przedsięwzięciu łączącym przyjemne z pożytecznym.

WYJĄTKOWE URODZINY DOMU PRZY UL. ŚWIĘTEGO JAKUBA 2

Wydarzenia

Zgodnie ze staropolskim zwyczajem, każdy kto we wtorkowe popołudnie (03.05) przybył na ul. Świętego Jakuba w Tomicach na "Tomickie Bałysowanie", został przywitany chlebem i solą. A osób, które postanowiły wspólnie świętować niezwykłe urodziny - 150-lecie drewnianego domu tkanego mchem, było bardzo wiele. Wszystkim zebranych witał Jacek Pacek, który w tym dniu był gospodarzem Święta Gminy Tomice.

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA ŚWIĘTEGO FLORIANA - PATRONA STRAŻAKÓW

Wydarzenia

Wszystkim druhom i druhnom z jednostek OSP z terenu naszej Gminy oraz strażakom z PSP Wadowice w związku z obchodami dnia Św. Floriana składam serdeczne życzenia i wyrazy uznania wraz z podziękowaniami za ofiarność, zaangażowanie i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie. Dziękuję za wykazywanie zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie. Życzę Wam, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

ONI ZNAJĄ SIĘ NA RUCHU DROGOWYM - SREBRNA DRUŻYNA Z WITANOWIC

Wydarzenia

W piątek (29.04) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wieprzu Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach wspólnie z delegaturą Kuratorium Oświaty w Wadowicach przeprowadziła kolejną, 39. już edycję ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym.
Celem Turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się po drogach, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowania roweru jako bezpiecznego środka komunikacji i rekreacji.

TEGOROCZNY MISTRZ ORTOGRAFII UCZY SIĘ W WITANOWICACH

Wydarzenia

W czwartek (28.04) w Szkole Podstawowej w Woźnikach odbył się, zorganizowany przez nauczycielki tej placówki: Teresę Kolber i Martę Spisak, VI Gminny Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Wójta Gminy Tomice klas IV-VI.
W tym roku dwunastka uczestników, będących zwycięzcami eliminacji szkolnych, musiała zmierzyć się z tekstem dotyczącym wycieczki po Warszawie, który przygotowała metodyk języka polskiego Małgorzata Duda.

PRZYJĘTY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TOMICE

Wydarzenia

We wtorek (26.04) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się XV sesja Rady Gminy Tomice VI kadencji. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad po wysłuchaniu informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, radni rozpatrzyli sześć przedłożonych projektów uchwał. Najważniejszym z nich był Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice. Po szczegółowych wyjaśnieniach dotyczących planu, których udzielił Piotr Stańczuk z Małopolskiej Fundacji Energii i Środowiska będącej autorem opracowania, radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

14 DH KROPLE ROSY Z WOŹNIK NA PIELGRZYMCE HARCERSKIEJ

Wydarzenia

W sobotę (23.04) z wadowickiego rynku ruszyła I chorągwiana piesza pielgrzymka ZHP do Kalwarii Zebrzydowskiej. W pielgrzymce brali również udział harcerze z 14 DH Krople Rosy z Woźnik.

W czytaj więcej prezentujemy relację młodych harcerzy.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 26.04.2016 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 26 kwietnia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 23 marca 2016 r. do 26 kwietnia 2016 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

NAGRODZONA W KONKURSIE "W TROSCE O NASZE BEZPIECZEŃSTWO"

Wydarzenia

Zakończyły się powiatowe eliminacje XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży "W trosce o nasze bezpieczeństwo". Celem konkursu plastycznego było m.in. kształtowanie prawidłowych zachowań wśród dzieci i młodzieży w domu, na ulicy, w szkole, czy na wycieczce. Na powiatowe eliminacje swoje dzieła przesłali młodzi mieszkańcy wszystkich zakątków powiatu wadowickiego. Jury wyłoniło 18 najciekawszych prac. Wśród nagrodzonych I miejsce w kategorii: klasy 1-3 szkół podstawowych zajęła Antonina Wołek ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach.

BUS 500 PLUS W TOMICACH

Wydarzenia

W poniedziałek (25.04) do Gminy Tomice dotarł BUS 500 PLUS promujący rządowy program Rodzina 500 plus. Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego spotkali sie z mieszkańcami, którzy już złożyli, bądź zamierzają złożyć wnioski o uzyskanie świadczenia z w/w programu. Każdy zainteresowany mieszkaniec mógł uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania. Najwięcej wątpliwości budziły dochody uzyskane i utracone oraz dochody z gospodarstwa rolnego. W naszej gminie złożono 544 wniosków, w tym 76 drogą elektroniczną. Pierwsze wypłaty ruszyły już w kwietniu.

NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP WYBRANY

Wydarzenia

W sobotę (23.04) w Domu Strażaka w Lgocie spotkali się delegaci gminnych jednostek OSP, aby wziąć udział w XI zjeździe sprawozdawczo - wyborczym Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomicach. Obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście: Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak, Radny Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak, Komendant Powiatowy PSP bryg. Paweł Kwarciak, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Józef Cholewka oraz członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Antoni Kwarciak.

DZIĘKI NIM SKAWA ZNÓW JEST CZYSTSZA - ZEBRALI 870 KG ŚMIECI

Wydarzenia

40 kajakarzy w sobotę (23.04) wyruszyło z Wadowic, by w pierwszym dniu "Sprzątania rzeki Skawy - nie pływam w śmieciach" na odcinku do Woźnik posprzątać Skawę i jej brzegi z zalegających śmieci. Sprzątanie rzeki Skawy zorganizowała już po raz piąty firma "Kajaki-na-Skawie" wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Tomickiej. Akcja ta miała uświadomić, że Skawa niestety w dalszym ciągu traktowana jest jak darmowy śmietnik. Mimo zmian w gospodarce odpadami nadal wielu ludzi pozostania nad jej brzegami mnóstwo odpadów.

NIE ODDALI PUCHARU - O NASZEJ GMINIE WIEDZĄ NAJWIĘCEJ

Wydarzenia

Przed sześcioma zadaniami, przygotowanymi tradycyjnie już przez pracowników Ośrodka Kultury Gminy Tomice, stanęły cztery drużyny reprezentujące poszczególne szkoły podstawowe z naszej Gminy, by po ich rozwiązaniu wyłonić spośród siebie omnibusów wiedzy o Gminy Tomice w IX Gminnym Konkursie Wiedzy o Gminie Tomice. Uczestników, w czwartek (21.04) gościła już po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Witanowicach.

TOMICKIE ZAKŁADY MIĘSNE BRADO Z DIAMENTEM FORBESA

Wydarzenia

W środę (20.04) w Krakowie odbyła się uroczysta gala, podczas której już po raz dziewiąty wręczono "Diamenty Forbesa": prestiżowe wyróżnienie dla najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw. W tegorocznej edycji w zestawieniu pojawiło się 98 małopolskich firm, w tym 7 firm w powiatu wadowickiego. W tym ekskluzywnym gronie wyróżnionych znalazły się również Zakłady Mięsne Brado z Tomic.

SZKOLNE BIBLIOTEKI ZYSKAJĄ NOWE KSIĄŻKI

Wydarzenia

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - to kolejny rządowy projekt dotyczący wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych z którego skorzysta Gmina Tomice. Na zakup książek do bibliotek dla czterech szkół podstawowych przyznana została dotacja w wysokości 24.000 zł. Wkład własny to kwota 6.000 zł.

"I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM" W TOMICKIM GIMNAZJUM

Wydarzenia

We wtorek (12.04) Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach po raz pierwszy gościło uczestników turnieju "I ty możesz zostać ratownikiem" organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach. Głównym celem zawodów jest popularyzacja i propagowanie wiedzy i umiejętności z zakresy udzielania pierwszej pomocy, propagowanie prospołecznych zachowań oraz zasad poszanowania prawa. W XI edycji turnieju, w etapie międzygminnym, wzięło udział 9 czteroosobowych drużyn z gmin: Tomice, Mucharz, Brzeźnica i Wadowice.

TOMICZANIN NAPISAŁ KSIĄŻKĘ O ELVISIE

Wydarzenia

W środę (20.04) do internetowych księgarń trafi książka "Elvis. Człowiek, którego nigdy nie zapomnisz". To zbiór dwudziestu pięciu wywiadów z ludźmi prywatnie i zawodowo związanymi z Elvisem Presley'em, które autor - tomiczanin Mariusz Ogiegło - miał zaszczyt przeprowadzić na przestrzeni pięciu lat istnienia swojego bloga ELVIS: Promised Land (http://elvispromisedland.blog.pl) Obok tych dobrze znanych, w książce znajdą się też dwa zapisy nigdy wcześniej niepublikowanych rozmów.

DOBRA ZABAWA PODCZAS RODZINNEGO TURNIEJU BADMINTONA

Wydarzenia

W niedzielę (10.04) w hali sportowej Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach rozegrany został II Rodzinny Turniej w Badmintonie. W zawodach, których organizatorem był Grzegorz Michna z UKS "Cross" Tomice, wystartowało 21 par, podzielonych na 5 grup w zależności od umiejętności zarówno rodziców jak i dzieci. Oprócz par z naszej gminy wystąpiły również 4 pary z Krakowa.

MŁODZIEŻ Z OSP RADOCZA NA PODIUM W I TURNIEJU HALOWYM

Wydarzenia

W niedzielę (03.04) w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach przeprowadzony został "I Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Przytkowice 2016". W rywalizacji indywidualnej i drużynowej wzięło udział 147 uczestników i 29 drużyn MDP.

TOMICKIE GIMNAZJUM Z LOTU PTAKA - NIEZWYKŁY FILMIK

Wydarzenia

Bardzo ciekawą formę promocji zaprezentowało na swojej stronie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach. Oglądając kilkunastominutowy filmik możemy podziwiać gimnazjum oraz najbliższe jego okolice, w tym piękne tomickie stawy, z lotu ptaka. Widok z drona z pewnością robi wrażenie.

W czytaj więcej link do filmiku.

SZKOŁA W WOŹNIKACH DĄŻY DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

Wydarzenia

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa w Woźnikach przystąpiła do Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanego na terenie województwa małopolskiego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, w celu poprawy bezpieczeństwa w szkole i wokół niej. W związku z tym w październiku 2015 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, na które został zaproszony koordynator projektu z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach - asp. sztab. Zbigniew Przybek. Zdiagnozowano poziom bezpieczeństwa na terenie szkoły i w jej najbliższym otoczeniu.

TOUR DE POLOGNE ZNÓW ODWIEDZI GMINĘ TOMICE

Wydarzenia

Rozpoczęły się przygotowania organizacyjne do tegorocznego 73. Tour de Pologne UCI World Tour, który odbędzie się w dniach 12-18 lipca 2016 r.
Trasa III etapu (240 km), w dniu 14 lipca, przebiegać będzie z Zawiercia do Nowego Sącza. Tym samym największe sławy światowego kolarstwa będziemy mogli zobaczyć, gdy przemierzać będą teren naszej Gminy.

Tak było (kliknij i zobacz): 67 TdP - 2010 r. oraz 72 TdP - 2015 r.

NAJMŁODSI UCZNIOWIE POETYCKO O WIOŚNIE

Wydarzenia

We wtorek (22.03) w ZSP w Tomicach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt. "Wiosna w poezji dziecięcej" zorganizowany przez Barbarę Kuśpik, Gabrielę Kwarcia i Małgorzatę Kalińską. Konkurs skierowany był do dzieci 5-6 - letnich z Gminy Tomice.
W szkolnej auli zebrali się wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami, wychowankowie oddziałów IV i V oraz jury: Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tomicach Maria Paśnik, Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tomicach Józef Żegliński oraz przedstawiciel Rady Rodziców Kinga Pala.

"JUŻ PŁYWAM " KOLEJNY RAZ W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

Ruszyła kolejna edycja projektu "Już pływam" realizowanego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Projekt przewiduje zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację nauki pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
W gminie Tomice projektem objętych jest 120 uczniów klas I-VI szkół podstawowych, czyli prawie 25% ogólnej ich liczby. Uczniowie tworzą 8 grup, z których każda liczy 15 osób. Kurs obejmuje 16 zajęć 45-minutowych nauki pływania na krytej pływalni "Delfin" w Wadowicach. Potrwają one do 30 czerwca 2016 r.

"KŁADZIONKI ZIEMNIACZANE WITANOWICKIE" PRODUKTEM TRADYCYJNYM

Wydarzenia

W środę (30.03) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie Małopolskiej Rady ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego. Na spotkaniu rozpatrzono pozytywnie 10 wniosków złożonych przez wytwórców produktów tradycyjnych, w tym wniosek o rejestrację "kładzionek ziemniaczanych witanowickich".

PRACOWALI NAD STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY TOMICE

Wydarzenia

Przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "DELTA PARTNER", w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016 - 2025, przeprowadzili w naszej Gminie, zorganizowane przez Urząd Gminy Tomice we wtorek (22.03), dwa spotkania warsztatowe. Pierwsze odbyło się z udziałem pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, drugie - z sołtysami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami.

OTRZYMALI MEDALE ZA "ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"

Wydarzenia

We wtorek (22.03) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach miała miejsce podniosła uroczystość. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu ppłk Andrzej Bandoła wręczył srebrne medale za "Zasługi dla Obronności Kraju" rodzicom, których co najmniej troje dzieci odbyło służbę w szeregach Wojska Polskiego.

ZŁOŻYŁ ŚLUBOWANIE PODCZAS XIV SESJI RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

We środę (23.03) odbyła się XIV sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji. Najważniejszym punktem obrad było złożenie ślubowania przez Stanisława Gajewskiego - radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 8. Obrady rozpoczęły się od wręczenia Stanisławowi Gajewskiemu przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach Antoniego Kwarciaka zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Zygmunta Szymczaka roty ślubowania, nowo wybrany radny zakończył ją słowami "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg".

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 23.03.2016 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 23 marca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 26 lutego 2016 r. do 23 marca 2016 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

UKARANY ZA NIELEGALNE WYRZUCENIE ŚMIECI

Wydarzenia

W ciągu ostatnich kilku dni po raz kolejny udało się zidentyfikować właściciela śmieci, które zostały porzucone nad brzegami Skawy w Woźnikach. Okazał się nim mieszkaniec powiatu wadowickiego, który został już ukarany mandatem w wysokości 300 zł oraz zobowiązany do ich usunięcia. Niestety śmieciarze są nadal wśród nas. Pomimo funkcjonujących nowych rozwiązań dotyczących gospodarki śmieciami, co jakiś czas pojawiają się one jeszcze w rowach przy drogach i w zagajnikach.

ENCYKLOPEDIA WIEDZY O SOŁECTWIE LGOTA

Wydarzenia

Wykaz stron internetowych poświęconych Gminy Tomice wzbogacił się o internetową kronikę Lgoty. Jak czytamy na stronie głównej "zgromadzony tu materiał, to efekt wieloletniej pracy opartej na dostępnych źródłach drukowanych i rękopiśmiennych, prowadzonych kronikach, zachowanych mapach, dokumentach i fotografiach oraz przekazach ustnych samych mieszkańców". Serdecznie zapraszamy do zapoznania się historią tego niezwykłego miejsca na mapie naszej Gminy.

naszalgota.wordpress.com

RADA GMINY TOMICE UZUPEŁNIONA

Wydarzenia

Punktualnie o 21.00 zakończyło się w niedzielę (13.03) głosowanie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 8. Spośród 453 uprawnionych do głosowania swój głos oddało 86 osób, z czego głosów ważnych było 85. Nowym radnym Rady Gminy Tomice, w miejsce obecnego Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, został Stanisław GAJEWSKI, który zdobył 65 głosów.

Wyniki wyborów w czytaj więcej.

NAGRODZENI W KONKURSIE "KOLOROWA WIELKANOC"

Wydarzenia

Sobotni (12.03) VIII Pokaz Potraw Wielkanocnych w Radoczy, był doskonałą okazją do zaprezentowania pokonkursowej wystawy, podczas której mieszkańcy naszej Gminy mogli obejrzeć najlepsze prace w konkursie "Kolorowa Wielkanoc". W trakcie imprezy na scenę zaproszono wszystkich nagrodzonych, by z rąk członka jury - Miry Sabatowicz mogli odebrać zasłużone nagrody.

ZAPACHNIAŁO TRADYCJĄ NA VIII POKAZIE POTRAW WIELKANOCNYCH

Wydarzenia

Wspaniałe zapachy rozchodziły się w sobotnie popołudnie (12.03) w Radoczy. Były one efektem pracy pań z sześciu gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia KGW - Twórczy Kobiet z Polanki Wielkiej i uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy, bowiem blisko sto tradycyjnych świątecznych specjałów zostało przygotowanych na VIII Gminny Pokaz Potraw Wielkanocnych. Jego organizatorem był Ośrodek Kultury Gminy Tomice oraz Koła Gospodyń Wiejskich i Urząd Gminy w Tomicach.

11 MARCA - WAŻNA DATA DLA NASZYCH SOŁTYSÓW

Wydarzenia

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Na co dzień zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności, starając się rozwiązywać ich problemy. Są głównymi reprezentantami władzy na najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządowym. "Za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności wszystkim sołtysom gminy Tomice, składam najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania. Życzę Wam odwagi i wytrwałości w konsekwentnym realizowaniu planów, gotowości do rozwiązywania problemów oraz pozytywnej energii i przyjaznych mieszkańców"

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski

PIERWSZE DARY PRZEKAZANE DLA DZIECI Z UKRAINY

Wydarzenia

Pierwsze paczki z artykułami szkolnymi i słodyczami, które zostały przekazane przez uczniów z tomickiego gimnazjum, trafiły do dzieci z ukraińskiej Teofipólki w obwodzie tarnopolskim. Odbyło się to podczas charytatywnego koncertu zespołu "Zbrucz", który gościł również w Tomicach. Pozostałe paczki zostaną przekazane dzieciom, których ojcowie zostali powołani do wojska, podczas wielkiego koncertu w Lanowcach. Odbędzie się on we wtorek (15.03).

KONKURS RECYTATORSKI "ZIMOWE WIERSZOWANIE" W OKGT

Wydarzenia

W piątek (26.02) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa został zorganizowany Konkurs Recytatorski "Zimowe wierszowanie", który kierowany był do dzieci z gminy Tomice. Konkurs został przeprowadzony w 3 grupach wiekowych, a wzięło w nim udział łącznie 123 uczestników. Recytatorów oceniała komisja w składzie: Jacek Pacek, Krystyna Jacek, Paweł Kręcioch. Ocenie podlegały: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

ROZSTRZYGNIĘTE GMINNE ELIMINACJE OTWP

Wydarzenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Witanowicach gościła w niedzielę (28.02) uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Wyłonieni w eliminacjach w poszczególnych jednostkach OSP rywalizowali oni w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Turniejowi przyglądali się m.in. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak, Sekretarz Gminy Tomice Ryszard Góralczyk, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Tomicach dh Stanisław Zając oraz prezesi i naczelnicy poszczególnych jednostek OSP.

O BEZPIECZEŃSTWIE NA XIII SESJI RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Wyjątkowo o godz. 15.00 w piątek (26.02) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice rozpoczęła się XIII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji. Podczas pięciogodzinego posiedzenia radni zapoznali się z informacją Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansach zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice oraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tomice w 2015 roku.

PRAWDZIWE ZUCHY Z NASZYCH ZUCHÓW

Wydarzenia

"Piosenka jest dobra na wszystko" - pod tym hasłem-cytatem z Kabaretu Starszych Panów w ostatni weekend (20-21.02) odbył się XVIII Festiwal Kultury Harcerskiej. W wydarzeniu udział wzięło 440 zuchów i harcerzy z gromad i drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej. Uczestnicy gościli w Zespole Szkół nr 3 w Wadowicach oraz w Wadowickim Centrum Kultury.

GOŚCIE Z UKRAINY W TOMICKIM GIMNAZJUM

Wydarzenia

W piątek (12.02) w Gimnazjum w Tomicach gościł ukraiński zespół "Zbrucz" z Tarnopola. Występ zespołu z Ukrainy pozwolił uczniom przenieść się w klimaty kresowych dumek, regionalnych tańców, barwnych ludowych strojów i tradycji wschodnich sąsiadów Polski.
Podczas wizyty uczniowie tomickiego gimnazjum przekazali dla swoich młodszych kolegów i koleżanek, których ojcowie walczą za swój kraj w Donbasie, kilkanaście pudeł z artykułami papierniczymi i szkolnymi oraz słodyczami.

NIEZWYKŁE FERIE Z OŚRODKIEM KULTURY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach po raz kolejny zorganizował zajęcia oraz wycieczki dla dzieci podczas ferii zimowych. Tegoroczny program ferii zawierał interesujące pomysły jak aktywnie, bezpiecznie i ciekawie spędzić międzysemestralną przerwę. W pierwszy dzień zorganizowano wycieczkę do Teatru Współczesnego w Krakowie na spektakl pt. "Księżniczka na ziarnku grochu" oraz warsztaty teatralne "Akademia wyobraźni". Dużą atrakcją dla dzieci była przejażdżka bryczką po krakowskim rynku.

POŚWIĘCONO NOWY NABYTEK OSP WOŹNIKI

Wydarzenia

W niedzielę (31.01) miała miejsce skromna i jednocześnie podniosła uroczystość dla strażaków z OSP Woźniki i mieszkańców Woźnik. Podczas Mszy Św. przy Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w obecności Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego i mieszkańców, ksiądz kanonik Tomasz Kalisz proboszcz parafii oraz ksiądz Paweł Ochocki poświęcili samochód ratowniczo-gaśniczy Renault - nowy nabytek OSP Woźniki.

RADOCKIE TURNIEJOWE ZMAGANIA W TENISIE STOŁOWYM

Wydarzenia

W sobotę (23.01) w Wiejskim Domu Kultury w Radoczy (remiza OSP) rozegrano II edycję Turnieju w Tenisie Stołowym dla mieszkańców Radoczy, którego głównym organizatorem był Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Radocza. Punktualnie o godz. 13:00 rozpoczęto zmagania w kategoriach kobiet oraz mężczyzn 14-40 lat. Podobnie jak i w ubiegłym roku rozgrywki w kat. Kobiet rozegrano w systemie "każdy z każdym" - mecz plus rewanż. Tytuł, powtórnie bezkompromisowo, zdobyła Ewa Pytlowska, wygrywając kolejno z Małgorzatą Standio i Magdaleną Sporysz.

ZADECYDOWAŁO 0,5 PKT - MDP WITANOWICE NAJLEPSZA W POWIECIE

Wydarzenia

Jego pierwsza edycja miała miejsce w 1999 roku. W sobotę (23.01) po raz osiemnasty w szkole podstawowej w Witanowicach odbył się Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarnych o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, w którym wzięło udział dziewięć najlepszych w swoich gminach drużyn. Od 2008 roku nosi on imię dh Piotra Galasa- członka OSP Witanowice, który podczas ćwiczeń do zawodów sportowo-pożarniczych odszedł niespodziewanie na wieczną służbę.

Z SUKCESAMI NA PRZEGLĄDZIE PRZEDSTAWIEŃ JASEŁKOWYCH

Wydarzenia

W weekend (16-17.01) w Regionalnym Ośrodku Kultury im. Jana Matejki w Zatorze odbył się XI Przegląd Przedstawień Jasełkowych. Na scenie zaprezentowały się zespoły z Brzeźnicy, Graboszyc, Bachowic, Grodziska, Racławic, Zatora, Zachełmnej, Polanki Wielkiej, Tomic i Woźnik. Naszą gminę reprezentowały dwa zespoły: "Biedronki" ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach i teatrzyk "Trele-Morele" z Ośrodka Kultury Gminy Tomice.

PISARSKI DEBIUT AUTORA Z WITANOWIC

Wydarzenia

"Wacław Willwood lubił swoje proste, ułożone życie zwykłego urzędnika bankowego i nie planował żadnych zmian. Wbrew swojej woli został jednak mianowany dyrektorem zagadkowego i dawno zamkniętego banku depozytowego położonego na odludziu. Ukryty w cieniu małopolskich wzgórz budynek skrywa w sobie wiele tajemnic i jest zamieszkany przez niezwykłych lokatorów. ponowne otwarcie placówki nie wszystkim się spodoba. Willwood będzie musiał wyruszyć w podróż do zapomnianych krain, by uratować życie i wypełnić powierzone mu zadanie, a to, co zobaczy, wystawi jego racjonalizm na ciężką próbę..."

NOWOROCZNY WYSTĘP DZIECI W OKGT

Wydarzenia

W piątek (15.01) Ośrodek Kultury Gminy Tomice gościł Rodziców i Dziadków z okazji Noworocznego Występu Dzieci z kół zainteresowań, które prezentowały swoje umiejętności jakie nabyły na zajęciach pod egidą Ośrodka Kultury. Dużo pracy w rozwijanie pasji dzieci włożyli instruktorzy: pani Małgorzata Kalińska, pani Agnieszka Sienkiewicz oraz pani Mira Sabatowicz prowadzący poszczególne koła, ale również rodzice wychodzący naprzeciwko zainteresowaniom własnych pociech inspirujący i mobilizujący je do działania.

"TOMICE NATURA-lnie" - AGA W KRAINIE CZARÓW

Wydarzenia

Znajdująca się na styku krain geograficznych - Pogórza Śląskiego i Wielickiego oraz dawnych traktów handlowych Gmina Tomice to niezwykłe miejsce. Kryje ona w sobie wiele tajemnic i uroku. Malownicze drewniane kościoły i zabytkowe kapliczki, łęgowe gaje w dolinie Skawy, grądowe lasy na wzgórzach, przeróżne ptactwo wśród malowniczych stawów oraz urokliwe miejsca widokowe. W nowym cyklu "TOMICE NATURA-lnie" chcemy odkrywać i pokazywać piękno naszej Gminy w obiektywach pasjonatów fotografii. W pierwszej części dzięki Agnieszce Wielińskiej będziemy mogli obcować z pięknem natury naszej Gminy.

WYŚPIEWALI NAGRODY NA PRZEGLĄDZIE KOLĘD I PASTORAŁEK

Wydarzenia

W sobotę (09.01) w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbył się VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek "Kolędować Małemu". Ze względu na bardzo dużą ilość wykonawców, na scenie zaprezentowano 110 utworów - kolęd, pastorałek i świątecznych piosenek, uczestników podzielono na solistów i zespoły w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkolaki, klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum i kategoria otwarta (dorośli). Jury konkursu oceniało dobór repertuaru, walory głosowe, interpretację, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny.

NOWY SAMOCHÓD SPECJALNY POŻARNICZY W WOŹNICKIEJ STRAŻY

Wydarzenia

Trwające od dwóch lat starania druhów strażaków o zakup nowego samochodu pożarniczego dla woźnickiej jednostki opłaciły się. W niedzielę (10.01) pod remizę OSP Woźniki zajechał samochód specjalny pożarniczy do ratownictwa gaśniczego Renault Premium, który w najbliższym czasie zastąpi wysłużonego Stara 244 z 1987 r. Stało się to możliwe dzięki dotacji przekazanej z Gminy Tomice w wysokości 140.000 zł oraz środkom własnym jednostki w wysokości 40.000 zł. Można być pewnym, że nowy samochód będąc na wyposażeniu bojowym woźnikiej OSP, wielokrotnie będzie służył mieszkańcom sołectwa oraz całej gminy, a strażakom ułatwi ich ciężką i niebezpieczną pracę.

DWA KOMITETY ZGŁOSZONE DO KOMISARZA WYBORCZEGO

Wydarzenia

W poniedziałek (04.01) minął termin zgłaszania komitetów wyborczych, które będą mogły wystawić swojego kandydata w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomice, które odbędą się 13 marca 2016 r. Komisarz Wyborczy w Krakowie przyjął zgłoszenia i zarejestrował dwa takie komitety.

Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych w czytaj więcej.

STRONA WWW.TOMICE.PL W COROCZNEJ STATYSTYCE

Wydarzenia

Przełom roku to tradycyjnie już czas wielu podsumowań. Również portal www.tomice.pl prezentuje garść informacji statystycznych. W roku 2015 gminna strona mogła pochwalić się rekordowymi danymi. Odwiedziło ją blisko 130 tys. użytkowników. Dokonali oni łącznie blisko 300 tys. odsłon. Największą liczbę odwiedzających portal zanotował w dniach 23-27 sierpnia (codziennie ok. 1000 odwiedzin), gdy trwały uroczystości pożegnania zmarłego wójta Gminy Tomice Adama Kręciocha, w dniach 15-16 listopada (1000/1500 odwiedzin) i 29-30 listopada (800/1100 odwiedzin), gdy podane zostały wyniki wyborów przedterminowych Wójta Gminy Tomice, oraz w dniu 7 grudnia (700 odwiedzin), ślubowanie złożył nowy wójt Gminy Tomice.

JEDNOGŁOŚNY BUDŻET GMINY TOMICE NA 2016 ROK

Wydarzenia

Przyjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Tomice na rok 2016 było najważniejszym punktem porządku obrad XII sesji Rady Gminy Tomice VII kadencji, która odbyła się we wtorek (29.12) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice. Po rozpoczęciu obrad i przedłożeniu przez Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego informacji o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym radni przystąpili do rozpatrzenia trzynastu projektów uchwał. Najważniejszym był projekt przyszłorocznego budżetu określający dochody i wydatki Gminy Tomice, który po wcześniejszej dokładnej analizie w komisjach, został następnie przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Tomice.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 29.12.2015 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 29 grudnia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 07 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2015 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU JUŻ W TOMICACH

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym (23.12) zuchy z 15 GZ "Wodni Przyjaciele" wraz ze swoimi opiekunami, przekazali na ręce Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego wraz z życzeniami świątecznymi "betlejemskie światełko pokoju". Jest ono symbolem miłości, pokoju, ciepła i nadziei. Akcję tradycyjnie już, po raz 25, przeprowadza Związek Harcerstwa Polskiego. W tym roku przesłanie, które towarzyszy wędrówce Światła, brzmi: "Zauważ człowieka".

DZIECI W WOŹNIK I TOMIC Z NAGRODAMI W ŚWIĄTECZNYM ZASTOWIE

Wydarzenia

W sobotę (19.12) w Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Pocztówka do Świętego Mikołaja". Wzięli w niej udział laureaci, których doceniło jury konkursu: Tatiana i Witold Pytkowscy. Z 2262 przysłanych pocztówek, wśród najpiękniejszych znalazły się te, które zostały wykonane przez uczniów szkół z Tomic i Woźnik.

ZARZĄDZONE WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

W dniu wczorajszym (22.12) w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod poz. 8397 opublikowane zostało Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 8.
W czytaj więcej prezentujemy kalendarz wyborczy zawierający terminy wykonania czynności wyborczych.

ZŁOCI I DIAMENTOWI JUBILACI ŚWIĘTOWALI W TOMICACH

Wydarzenia

"Niech te Złote i Diamentowe Gody - małżonkom blasku dodają, niech dalsze wasze życie - szczęściem obdarzają. Niech trwa nadal w Waszych sercach, ta słodka miłość sprzed lat. My Jubilatom życzymy zdrowia i życia w szczęściu - Sto Lat" - tymi słowami powitały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Tomicach dostojnych jubilatów, którzy po uroczystej Mszy Św. odprawionej przez ks. proboszcza Edwarda Dalekiego w kościele parafialnym p.w. Joachima i Anny w Tomicach, przybyli do Domu Strażaka w Tomicach.

PAPIEŻ FRANCISZEK OTRZYMA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ Z WOŹNIK

Wydarzenia

W czwartek (10.12) w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów młodszych klas szkoły podstawowej pt. "Kartka świąteczna do Papieża Franciszka". Spośród ponad 3000 prac nadesłanych z całej Polski (oraz z zagranicy) jury wyłoniło prace zwycięzców oraz przyznało wyróżnienia. W kategorii wiekowej: przedszkolaki I miejsce zajął Roman Ziętek (opiekun Agnieszka Sienkiewicz), II miejsce - Adrian Kwarciak (opiekun Agnieszka Sienkiewicz), a Wyróżnienie przypadło Lenie Chojna (opiekun Magdalena Piotrowska).

ŚWIĄTECZNE RARYTASY NA GMINNYM POKAZIE POTRAW WIGILIJNYCH

Wydarzenia

"Tradycją naszej gminy jest coroczne spotkanie, które wprowadza w nastrój świąt Bożego Narodzenia. Ich klimat budują międzyludzkie więzi,szczególnie w tym okresie zacieśnione, kolędowanie, a także spożywanie potraw, które smakują wyjątkowo właśnie w świątecznym okresie. Dziś na naszych gminnych uroczystościach nie zabraknie niczego - ani poczucia wspólnoty, ani kolędy, ani degustacji dań. Niech to spotkanie pozwoli nam wejść w bożonarodzeniowy okres" - tymi słowami przywitał zebranych Maciej Mrowiec, który sobotę (19.12) poprowadził Gminny Pokaz Potraw Wigilijnych.

WIŚLACCY MIKOŁAJE Z WIZYTĄ U WOŹNICKICH ORLIKÓW

Wydarzenia

Od wielu już lat w okresie przedświątecznym członkowie Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków wcielają się w rolę św. Mikołajów wręczając prezenty najmłodszym fanom krakowskiej drużyny.
W tym roku wadowicka grupa "Urodzeni Wiślacy '03" wraz z SKWK zrobiła niespodziankę "orlikom" trenującym w LKS Wikliniarz Woźniki. We wtorek (15.12) "wiślaccy mikołaje" spotkali się z trenującą pod okiem Marka Łopaty grupą osiemnastu młodych piłkarzy. Ich wizyta to nagroda za miesiące treningu, podczas których przyszli gracze Wikliniarza Woźniki systematycznie i z zapałem pracowali, by osiągać jak najlepsze wyniki na boisku. Każdy z nich otrzymał prezent - worki pełne słodyczy oraz upominków.

GWIAZDKOWY PUCHAR DLA ZAWODNICZEK Z BUDZOWA

Wydarzenia

W sobotę (12.12) w hali sportowej przy Gimnazjum w Tomicach odbył się Gwiazdkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt. Gospodarzem zawodów był UKS Cross Tomice, a organizatorem - trener tomickiego zespołu Marek Galas. Tegoroczna, szósta już edycja, miała wyjątkowy charakter. W tym samym czasie bowiem w Danii trwają Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej, gdzie reprezentacja Polski walczy o medale. Być może to wśród zawodniczek uczestniczących w tomickim turnieju znajdą się następczynie Karoliny Kudłacz, Kingi Achruk czy Anny Wysokińskiej.

NOWY WÓJT GMINY TOMICE WITOLD GRABOWSKI ZŁOŻYŁ ŚLUBOWANIE

Wydarzenia

W poniedziałek (07.12) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury Gminy Tomice rozpoczęła się uroczysta XI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji. Jej głównym i jedynym punktem było złożenie ślubowania przez nowego Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, który 29 listopada podczas głosowania ponownego w wyborach uzupełniających 209 głosami pokonał swoją kontrkandydatkę Renatę Skorczyńską.

MIKOŁAJ NIE ZAPOMNIAŁ O DZIECIACH Z NASZEJ GMINY

Wydarzenia

W ubiegłym roku obiecał, że ponownie odwiedzi naszą Gminę, o ile wszystkie dzieci będą grzeczne. Z pewnością tak było, gdyż w sobotę (06.12) św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami znów zawitał do Ośrodka Kultury Gminy Tomice. Pomimo braku białego puchu przybył na swych saniach w ten wyjątkowy wieczór do wszystkich dzieci z naszej Gminy. Blisko 60 z nich zgromadziło się w sali Ośrodka Kultury, by tam go przywitać.

BUDKI TELEFONICZNE - W POWIECIE JEST ICH GARSTKA

Wydarzenia

W powiecie wadowickim zostały już tylko 22 publiczne aparaty samoinkasujące, czyli popularne "budki". Jeszcze 10 lat temu było ich 231. Teraz zostały wyparte przez telefony komórkowe oraz internet.
Jeszcze dziesięć czy piętnaście lat temu z publicznych aparatów samoinkasujących korzystali praktycznie wszyscy. Mało kto miał wtedy telefon komórkowy, a jeśli już, to ceny rozmów były raczej zaporowe. To były też czasy, żeby porozmawiać z kimś przez telefon, trzeba było odstać swoje pod budką telefoniczną.

WITOLD GRABOWSKI NOWYM WÓJTEM NASZEJ GMINY

Wydarzenia

Punktualnie o 21.00 zakończyło się w niedzielę (29.11) głosowanie ponowne w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Tomice. Spośród 6102 uprawnionych do głosowania swój głos oddało 3108 osoby, z czego głosów ważnych było 3081. Nowym Wójtem Gminy Tomice został Witold Włodzimierz GRABOWSKI, który zdobył 1645 głosów, pokonując różnicą 209 głosów Renatę Marię Skorczyńską (1436 głosów).

Wyniki wyborów w czytaj więcej.

OSTATNIE POŻEGNANIE BYŁEGO RADNEGO RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Z głębokim żalem żegnamy
Ś. P.
Marka Kolasę
radnego Rady Gminy Tomice w latach 1994-1998

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy wielkiego współczucia

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Tomice
wraz ze współpracownikami
Przewodniczący Rady Gminy Tomice
wraz z radnymi

"ZNAK WODNY" DLA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI TOMICKIEJ

Wydarzenia

W czerwcu br. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej zostało laureatem konkursu "Zaadoptuj rzekę" w kategorii II - za współpracę i zaangażowanie największej ilości uczestników i podmiotów w akcję "Sprzątanie rzeki Skawy".
W poniedziałek (23.11) przedstawiciele Stowarzyszenia, firmy "Kajaki na Skawie", fundacji Gaja, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminy Tomice spotkali się na oficjalnej uroczystości wręczenia nagrody "Znaku Wodnego". Znaki te zostaną postawione w okolicach mostów drogowych w Wadowicach i Tomicach.

OSTATNIE POŻEGNANIE BYŁEGO RADNEGO RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Z głębokim żalem żegnamy
Ś. P.
Józefa Garusa
radnego Rady Gminy Tomice w latach 1998-2002
sołtysa wsi Zygodowice w latach 1999-2011

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy wielkiego współczucia

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Tomice
wraz ze współpracownikami
Przewodniczący Rady Gminy Tomice
wraz z radnymi

O OBRADACH X SESJI RADY GMINY TOMICE VII KADENCJI

Wydarzenia

W czwartek (12.11) w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tomice odbyła się X sesja Rady Gminy Tomice. Podczas blisko pięciogodzinnych obrad radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tomice w roku szkolnym 2014/2015, informacji o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacji o realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Gminy Tomice, wójta Gminy Tomice i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tomice.

W II TURZE MIESZKAŃCY GMINY WYBIORĄ NOWEGO WÓJTA

Wydarzenia

Punktualnie o 21.00 zakończyły się w niedzielę (15.11) wybory przedterminowe Wójta Gminy Tomice. Spośród 6101 uprawnionych do głosowania swój głos oddało 3055 osoby, z czego głosów ważnych było 3036. Z uwagi na fakt, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, w dniu 29 listopada 2015 r. odbędzie się II tura wyborów. W niej spotkają się Witold Grabowski (1258 głosów w I turze) i Renata Skorczyńska (1239 głosów w I turze).

Wyniki wyborów w czytaj więcej.

MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W BADMINTONA

Wydarzenia

Organizowany przez UKS Cross Tomice "Festiwal Badmintona" z roku na rok zyskuje co raz większą rangę. W piątej edycji rozegranej w sobotę (14.11) sala sportowa przy Gimnazjum w Tomicach stała się areną spotkań w Mistrzostwach Małopolski Zachodniej, Mistrzostwach Gminy Tomice i Turnieju Rodzinnym. Nad całością zawodów czuwał ich organizator Pan Grzegorz Michna.

OSTATNIE POŻEGNANIE BYŁEGO RADNEGO RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Z głębokim żalem żegnamy
Ś. P.
Wojciecha Koniecznego
radnego Rady Gminy Tomice w latach 1990-1994
założyciela OSP Radocza
honorowego prezesa OSP Radocza

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy wielkiego współczucia

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Tomice
wraz ze współpracownikami
Przewodniczący Rady Gminy Tomice
wraz z radnymi

TRWA BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W RADOCZY

Wydarzenia

Cztery miesiące minęły od przekazania Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu Henryk Jurczak Sp.j. z Porąbki placu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Radoczy. W tym czasie wykonano praktycznie wszystkie prace związane z realizacją I etapu budowy. Widoczny z daleka przykryty budynek z pewnością cieszy mieszkańców Radoczy. Budowana sala gimnastyczna będzie bowiem, po jej oddaniu do użytkowania, służyć dzieciom uczęszczającym do szkoły w Radoczy i całej lokalnej społeczności.

Zdjęcia z budowy oraz charakterystyka sali w czytaj więcej.

STRAŻACY OCHOTNICY Z WITANOWIC Z ODNOWIONĄ REMIZĄ

Wydarzenia

Zakończyły się prace budowlane związane z odnowieniem remizy strażaków ochotników z OSP Witanowice. Dzięki środkom z konkursu "Małopolskie remizy 2015" wykonano konserwację pokrycia dachowego, wymianę orynnowania oraz wymianę i montaż drzwi garażowych. Zdemontowane zostały ponadto szklane pustaki, a w ich miejsce zamontowano nowe okno. Całkowity koszt zadania wyniósł 46.799,44 zł, z czego kwota przyznanej przez Urząd Marszałkowski dotacji wyniosła 22.763,00 zł.

PO RAZ SZÓSTY ZEBRANO AZBEST Z POSESJI

Wydarzenia

Zakończyła się tegoroczna zbiórka wyrobów zawierających azbest. Firma Remontowo - Budowlana "RAGAR" z Krakowa z terenu 27 posesji zebrała 60,720 tony (Mg) materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest - kod odpadu 170605. Zostały one przekazane na składowisko odpadów "Środowisko i Innowacje" Sp. z o.o. w Dobrowie. Koszt transportu i składowania został pokryty przez Gminę Tomice i wyniósł 20.820,00 zł.
Zgodnie z danymi w ciągu sześciu lat realizacji projektu zebrano blisko połowę azbestu (ponad 400 ton), który jest zlokalizowany w naszej Gminie.

ODBLASKOWE WITANOWICE PROMUJĄ BEZPIECZEŃSTWO

Wydarzenia

Odblaskowa Szkoła 2015 - to VI już edycja tego projektu organizowanego m.in. przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Małopolskie Kuratorium Oświaty. Udział w akcji daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale równocześnie dba o bezpieczeństwo swoich wychowanków w szkole i w drodze do szkoły.
Od początku roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Witanowicach w zakresie realizacji zadań Odblaskowej Szkoły odbyło się wiele inicjatyw. Cała szkoła wzięła udział w konkursach promujących bezpieczeństwo.

OSTATNIE POŻEGNANIE BYŁEGO RADNEGO RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Z głębokim żalem żegnamy
Ś. P.
Władysława Kwarciaka
Radnego Rady Gminy Tomice w latach 1998 - 2002
Członka Zarządu Gminy Tomice w latach 1998-2002

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy wielkiego współczucia

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Tomice
wraz ze współpracownikami
Przewodniczący Rady Gminy Tomice
wraz z radnymi

OTO NASI REPREZENTANCI W PARLAMENCIE

Wydarzenia

Wczoraj (27.10) Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 25 października 2015 r. Z okręgu 12 w Sejmie RP reprezentować naszą Gminę będą: Beata Szydło (PiS), Jarosław Szlachetka (PiS), Ewa Filipiak (PiS), Zbigniew Biernat (PiS), Marek Polak (PiS), Marek Sowa (PO), Dorota Niedziela (PO) i Józef Brynkus (Kukiz'15). W Senacie RP z okręgu 30 zasiądzie po raz kolejny Andrzej Pająk (PiS).

JAK GŁOSOWANO W GMINIE TOMICE ?

Wydarzenia

W niedzielnych (25.10) wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o 8 mandatów walczyło 119 kandydatów reprezentujących 8 komitetów wyborczych.

W czytaj więcej prezentujemy kandydatów, którzy zdobyli najwięcej głosów w naszej Gminie.

ZNAMY WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RP I DO SENATU RP W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

O godz. 21.00 w dniu dzisiejszym (25.10) zakończyło się w Gminie Tomice głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. W czterech komisjach obwodowych, które miały swoje siedziby w szkołach podstawowych w Witanowicach, Radoczy, Tomicach i Woźnikach, z 6051 uprawnionych do głosowania swoje głosy oddało 3066 wyborców, co stanowi 50,67 %.

Szczegółowe wyniki wyborów w naszej Gminy w czytaj więcej.

FREKWENCJA W WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP

Wydarzenia

Punktualnie o godz. 7.00 rozpoczęły się w dniu dzisiejszym (25.10) wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkańcy naszej Gminy wybierać będą 8 posłów i 1 senatora.
Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza frekwencja wyborcza wyniosła:
- na godz. 12.00 - 18,96 % (z 6.040 uprawnionych głosowało 1.145 osób);
- na godz. 17.00 - 41,68 % (z 6.049 uprawnionych głosowało 2.521 osób).

NOWE KSIĄŻKI TRAFIŁY DO BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Wydarzenia

"Książki naszych marzeń" - to rządowy projekt dotyczący rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 09 października 2015 r. Gmina Tomice, dzięki stosownej umowie z Wojewodą Małopolskim, otrzymała 5.200 zł na zakup książek do bibliotek dla czterech szkół podstawowych. Wkład własny to kwota 1.750 zł.

LKS WIKLINIARZ WOŹNIKI Z NOWYM ZARZĄDEM

Wydarzenia

W sobotę (17.10) w Woźnikach odbyły się wybory zarządu LKS Wikliniarz Woźniki na kolejną kadencję. Prezesem został wybrany jednogłośnie Mateusz Pytel, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję sekretarza, a od 17 lat gra w klubie jako zawodnik. W zarządzie znaleźli się również Marian Adamczyk - wiceprezes, Leszek Wiktor - skarbnik, Wiesław Bałys - sekretarz, Grzegorz Łopatecki - członek, Marian Matyjasik - członek i Kamil Bałys - członek. W skład komisji rewizyjnej weszli natomiast: Antoni Adamczyk - były prezes, Andrzej Kwartnik i Jacek Tyrała.

W RADOCZY PIEKLI ZIEMNIAKI I DOBRZE SIĘ BAWILI

Wydarzenia

Sobota (10.10) była dla mieszkańców gminy Tomice Świętem Ziemniaka, które w tym roku zostało ubrane w inną nazwę: "Na świętej Tekli będziem w Radoczy ziemniaki piekli" - Jesienne smaki - kultywowanie obrzędów i tradycji polskiej wsi.
Na imprezę zorganizowaną przez KGW Radocza, Ośrodek Kultury Gminy Tomice, OSP Radocza oraz LKS Radocza przybyło ponad 250 osób z terenu całej gminy. Na wstępie przypomniano historię ziemniaka w tradycji polskiej, żeby później potraktować go jako główną atrakcję sześciu konkurencji.

GMINNE JEDNOSTKI OSP ĆWICZYŁY W LGOCIE

Wydarzenia

Część teoretyczna w remizie OSP Witanowice rozpoczęła w niedzielę (11.10) gminne ćwiczenia taktyczno-bojowe sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz podmiotów współdziałających z KSRG pod nazwą "Lgota 2015". W jej trakcie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. asp. Bogdan Charnas przypomnieli uczestnikom ćwiczeń podstawowe zasady BHP obowiązujące strażaków w czasie prowadzonych działań ratowniczych i ćwiczeń praktycznych oraz omówili wybrane procedury z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

GMINA TOMICE PROMUJE BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYCH

Wydarzenia

Akcja "Widoczny przedszkolak = Bezpieczny przedszkolak" nie jest jedyną, która jest realizowana w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach. W tym roku Gmina Tomice włączyła się do ogólnopolskiej kampanii Fundacji PZU "Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym" koordynowaną przez VML Poland. W jej trakcie, w dniu dzisiejszym (08.10) wszyscy pierwszoklasiści otrzymali odblaskowe serduszka, których właściwe użytkowanie ma zwiększyć widoczność ucznia na drodze.

WIDOCZNY PRZEDSZKOLAK = BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Wydarzenia

Akcję "Widoczny przedszkolak" Urząd Gminy Tomice we współpracy z Komenda Powiatową Policji w Wadowicach organizuje już od dziesięciu lat. W jej ramach, w dniu dzisiejszym (08.10), sierż. sztab. Arkadiusz Pytel oraz insp. ds. organizacyjnych i promocji Grzegorz Łopatecki odwiedzili gminne placówki oświatowe. Po krótkiej prelekcji dotyczącej bezpiecznego poruszania się m.in. w drodze do szkoły blisko 300 przedszkolaków otrzymało elementy odblaskowe. Ich używanie z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

W SIEDZIBIE TMZW WYSTAWA O WINCENTYM BAŁYSIE

Wydarzenia

W niedzielę (4.10) w Czytelni Mieszczańskiej przy ulicy Krakowskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej otwarło wystawę dokumentalną "Wincenty Bałys - zapomniany artysta z Wadowic". W oparciu o dokumenty, wystawa stara się przybliżyć mieszkańcom osobowość wybitnego rzeźbiarza i wadowiczanina.
Wystawa czynna będzie przez cały październik w godzinach: pon. (10-14), wt. (10-14), śr. (16-18), czw. (16-19), pt. (10-14), niedz. (10-15).

Więcej o wystawie: >>>TUTAJ<<<


foto: Robert Graca/Photo Clip

DŁUGIE OBRADY IX SESJI RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Blisko pięć godzin trwały obrady podczas IX sesji Rady Gminy Tomice, które obyły się w piątek (02.10) w Urzędzie Gminy Tomice. Podczas prac radni wysłuchali informacji o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, którą przedstawił Pełniący Funkcję Wójta Gminy Tomice Ryszard Góralczyk. Zostało im także przedstawione przez Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach Przemysława Karskiego sprawozdanie na temat stanu zabezpieczeń Gminy Tomice w wodę.

CZTERY KOMITETY WYBORCZE ZAREJESTROWANE

Wydarzenia

W poniedziałek (05.10) o godz. 16.00 minął termin zgłaszania komitetów wyborczych, które będą mogły wystawić swojego kandydata w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Tomice. Komisarz Wyborczy w Krakowie przyjął zgłoszenia i zarejestrował cztery takie komitety.

Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych w czytaj więcej.

I RODZINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MIESZKAŃCÓW GMINY TOMICE

Wydarzenia

W sobotę (03.10) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy odbył się I Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej Mieszkańców Gminy Tomice pod honorowym patronatem Starostwa Powiatu Wadowickiego oraz Gminy Tomice.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: Dyrektor Zespołu Stanisław Gliwa i prezes LKS "Orzeł" Radocza Tomasz Pytlowski.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 02.10.2015 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 02 października br. Pełniący Funkcję Wójta Gminy Tomice Ryszard Góralczyk przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 31 lipca 2015 r. do 02 października 2015 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

MISTRZYNI OLIMPIJSKA DOCENIONA PRZEZ WŁADZE SAMORZĄDOWE

Wydarzenia

Spotkanie z dwukrotną medalistką olimpijską zaplanowane było pierwotnie podczas dożynek gminnych. Jednakże ich odwołanie spowodowało, że mogło ono nastąpić dopiero w piątek (02.10) podczas IX sesji Rady Gminy Tomice. Monika Garus - złota i srebrna olimpijka z Los Angeles została gorąco przywitana przez radnych, a oklaskom nie było końca. W trakcie wizyty Pełniący Funkcję Wójta Gminy Tomice Ryszard Góralczyk i Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak w imieniu władz samorządowych pogratulowali mistrzyni osiągnięć oraz życzyli dalszych sukcesów na arenie sportowej, przynoszących radość i poczucie sportowej dumy.

KOLEJNY ODCINEK "POWIATÓWKI" WYREMONTOWANY

Wydarzenia

W poniedziałek (28.09) oddano do użytku trzykilometrowy odcinek drogi powiatowej 1768K Wyźrał (remiza) - Witanowice (Zagórze). Tym samym praktycznie zakończono, realizowany w kilku etapach, remont tej drogi na terenie naszej Gminy.
Przebudowę ostatniego jej fragmentu zrealizowała firma Skanska S.A. Koszt budowy wyniósł 2.853.931,20 zł.

ZAWIADOMIENIE - IX SESJA RADY GMINY TOMICE VII KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.7.9.2015.RG

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 2 października 2015 r. (piątek) o godz. 14.15 dziewiątą sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Tomice.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

WIELKIE ZATORSKIE ŻNIWA KARPIOWE ZAKOŃCZONE

Wydarzenia

W niedzielę (20.09) na łowisku wędkarskim "Podolsze" odbyły się Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe. Ich organizatorem były: Gmina Zator, ROK w Zatorze oraz Stowarzyszenie Dolina Karpia. Wśród wielu atrakcji przygotowanych dla licznie przybyłych gości znalazły się m.in. wielki stragan kulinarny "przysmaki karpiowe", stoisko "promocja produktów lokalnych z karpia zatorskiego", tradycyjne odłowy karpia, kraina rękodzieła artystów z ArtDoKa oraz ogródek zabaw dla dzieci. Scena zaś została zarezerwowana dla zespołów śpiewaczych z Doliny Karpia. Publiczności zaprezentował się m.in. zespół śpiewaczy "Radoczanki" z Radoczy.

P.O. WÓJTA GMINY TOMICE WYZNACZONY

Wydarzenia

Na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów wyznaczył z dniem 21 września 2015 r. Pana Ryszarda Góralczyka do pełnienia funkcji Wójta Gminy Tomice do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

PRACE REMONTOWE NA DROGACH GMINNYCH

Wydarzenia

Okres wakacyjno-letni sprzyjał w tym roku drogowcom. Dobra aura pozwoliła wykonać szereg prac remontowych na drogach gminnych w poszczególnych sołectwach.

W czytaj więcej prezentujemy najważniejsze remonty drogowe wykonane w Gminie Tomice w tym roku.

WYBRANO NOWEGO SOŁTYSA WSI TOMICE

Wydarzenia

Dwóch kandydatów zostało zgłoszonych przez uczestniczących w wyborczym zebraniu wiejskim w Tomicach 71 jej mieszkańców. W głosowaniu tajnym nowym sołtysem, który będzie kontynuował kadencję 2015-2019, został wybrany JAROSŁAW STRÓZIK, który uzyskał 56 głosów popierających. Na drugiego kandydata - Piotra Góralczyka oddano 13 głosów ważnych.

ZŁOŻYLI HOŁD POLEGŁYM AMERYKAŃSKIM LOTNIKOM

Wydarzenia

71 lat temu zestrzelono nad Zygodowicami amerykański samolot Liberator B-24 "Hell's Angel". Dla upamiętnienia kolejnej rocznicy tamtych wydarzeń PTTK Oddział "Ziemia Wadowicka" wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizowało w dniu dzisiejszym (11.09) już po raz XXV Rajd Lotników Hell's Angel. Miał on na celu uczczenie bohaterskiej śmierci 6 członków załogi bombowca Hell's Angel - Obywateli Stanów Zjednoczonych w walce o wyzwolenie Polski. Jednocześnie ideą rajdu było ukazanie uczestnikom walorów krajoznawczych Pogórza Śląskiego i Wielickiego oraz zachęcanie do uprawiania różnych form turystyki i rekreacji.

ZNAMY WYNIKI OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

Punktualnie o 22.00 zakończyło się ogólnopolskie referendum, w którym mieszkańcy odpowiadali na trzy pytania. W czterech obwodowych komisjach ds. referendum w Gminie Tomice z 6076 uprawnionych do głosowania swój głos oddało zaledwie 390 wyborców co stanowi 6,42 %.

Szczegółowe dane z obwodowych komisji do spraw referendum w czytaj więcej.

WAKACYJNY SIERPIEŃ Z OŚRODKIEM KULTURY GMINY TOMICE

Wydarzenia

W tym roku Ośrodek Kultury Gminy Tomice przygotował w lipcu i sierpniu szereg atrakcyjnych zajęć i wycieczek dla naszych najmłodszych mieszkańców.

W czytaj więcej prezentujemy realizację z drugiego miesiąca wakacji.

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZPOCZĘTY

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym (01.09) 270 przedszkolaków, 530 uczniów szkół podstawowych, a także 268 uczniów gimnazjum usłyszało w gminie Tomice pierwszy dzwonek obwieszczający rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016.

Dyrekcjom szkół, gronom pedagogicznym, a nade wszystko uczniom życzymy owocnej pracy, wytrwałości i wielu sukcesów.

PODZIĘKOWANIE RODZINY Ś.P. ADAMA KRĘCIOCHA

Wydarzenia

Serdecznie dziękujemy Sekretarzowi Gminy Tomice, pracownikom urzędu, a także wszystkim gminnym jednostkom, zaangażowanym w organizację uroczystości pogrzebowych naszego Męża i Taty - śp. Adama Kręciocha.
Słowa podziękowania kierujemy również do wszystkich mieszkańców gminy oraz do wójtów, burmistrzów, przedstawicieli powiatu, województwa, księży, członków rodziny, przyjaciół za udział w Jego ostatniej drodze.

Żona i dzieci

TOMICE POŻEGNAŁY SWOJEGO GOSPODARZA

Wydarzenia

W środę (26.08) w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy odbyły się główne uroczystości żałobne podczas ostatniej ziemskiej drogi zmarłego wójta gminy Tomice Adama Kręciocha. Kondukt pogrzebowy wyruszył w asyście wozów strażackich z Wadowic. W drodze, przy Urzędzie Gminy w Tomicach, kondukt zatrzymał się i nastąpiło symboliczne pożegnanie Wójta z pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych. Mszę św. w radockiej świątyni celebrował proboszcz parafii w Radoczy ks. Janusz Sołtys wraz z kapłanami z parafii leżących na terenie gminy Tomice. Słowo Boże wygłosił długoletni proboszcz w Radoczy ks. Henryk Młynarczyk.

INFORMACJE O UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH ŚP. ADAMA KRĘCIOCHA

Wydarzenia

Urząd Gminy Tomice informuje, że wszyscy, którzy wyrażają taką wolę, mogą uczcić pamięć Zmarłego wpisując się do księgi kondolencyjnej, która została wyłożona w gabinecie Wójta (pok. nr 16) w Urzędzie Gminy Tomice. Wpisy do księgi będą również możliwe w Domu Strażaka w Radoczy po uroczystościach pogrzebowych.
Msza żałobna za duszę śp. Adama Kręciocha zostanie odprawiona w środę 26 sierpnia 2015 r. o godz. 15.00 w kościele parafialnym w Radoczy. Po mszy św. nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejscowy cmentarz.

OSTATNIE POŻEGNANIE WÓJTA GMINY TOMICE

Wydarzenia

Z głębokim żalem żegnamy
Ś. P.
Adama Kręciocha
Wójta Gminy Tomice

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy wielkiego współczucia

Sekretarz Gminy Tomice
wraz ze współpracownikami
Przewodniczący Rady Gminy Tomice
wraz z radnymi

WAKACYJNY LIPIEC Z OŚRODKIEM KULTURY GMINY TOMICE

Wydarzenia

W tym roku Ośrodek Kultury Gminy Tomice przygotował w lipcu i sierpniu szereg atrakcyjnych zajęć i wycieczek dla naszych najmłodszych mieszkańców.

W czytaj więcej prezentujemy realizację z pierwszego miesiąca wakacji.

GALERIA SZTUKI "BAŁYSÓWKA" GOŚCINNIE W WADOWICACH

Wydarzenia

W Wadowickiej Bibliotece Publicznej przy ul Legionów 1 w Wadowicach w piątek (14.08) o godz. 17.00 odbył się wernisaż wystawy "Bałysówka źródłem sztuki". Wystawa prezentuje prace 20 artystów związanych z galerią sztuki "Bałysówka" w Tomicach: Jana Bednarza, Edwarda Figlewicza, Marcela Gałuszki, Emilii Gąsienica-Setlak, Grzegorza Giermka, Marii Koman, Rafała Lenarta, Ireny Lurie-Chudy, Marka Łasaka, Tadeusza Maja, Ireneusza Młynarczyka, Grażyny Obersztyn, Józefa Ogiegło, Miry Sabatowicz, Elżbiety Siwek, Urszuli Toczko, Tatiany Tokarczuk, Romana Wróbla, Zofii Wróbel i Zbigniewa Zając - Corteza.

OSTATNIE POŻEGNANIE SOŁTYSA WSI TOMICE

Wydarzenia

Z głębokim żalem żegnamy
Ś. P.
Stanisława Kręciocha
Sołtysa wsi Tomice i pracownika Urzędu Gminy

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy wielkiego współczucia

Wójt Gminy Tomice
wraz ze współpracownikami
Przewodniczący Rady Gminy Tomice
wraz z radnymi

Msza Św. Żałobna odbędzie się 18 sierpnia 2015 r. o godz. 15.00 w kościele parafialnym w Tomicach. Wyjście z domu żałoby o godz. 14.30.

TANI URZĄD W TOMICACH - 4 MIEJSCE W RANKINGU "WSPÓLNOTY"

Wydarzenia

Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" w wydaniu nr 16 z dnia 8 sierpnia 2015 r. opublikowało ranking wydatków bieżących na administrację w roku 2014. Pod uwagę zostały wzięte wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej "administracja publiczna", z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące. Gmina Tomice, należąca do gmin wiejskich 5-10 tys. mieszkańców, wydała w 2014 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca 205,62 zł. Dało to 4 lokatę (10 - 2013 r.) w tej grupie gmin w kraju. Warto odnotować, że przeciętna wielkość wydatków administracyjnych na 1 mieszkańca gmin wiejskich 5-10 tys. mieszkańców w 2014 r. wyniosła 346 zł.

DWUKROTNA MEDALISTKA OLIMPIJSKA W OBIEKTYWIE

Wydarzenia

Tym sukcesem od kilku dni żyje cała nasza Gmina. Złoty i srebrny medal, który podczas XIV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles zdobyła Monika Garus jest już w Witanowicach. Dzięki uprzejmości trenerów i rodziców dwukrotnej medalistki w czytaj więcej prezentujemy fotorelację z jakże udanego występu naszej tenisistki stołowej.

ZŁOTA I SREBRNA OLIMPIJKA Z WITANOWIC

Wydarzenia

Wczoraj (05.08) do kraju powróciła reprezentacja Olimpiad Specjalnych Polska, która uczestniczyła w XIV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles. Wśród 60 zawodników i zawodniczek znalazła się także mieszkanka Witanowic - 23 letnia Monika Garus, która przywiozła ze sobą złoty medal wywalczony w tenisie stołowym w grze deblowej oraz srebrny medal - indywidualnie. To wspaniały sukces młodej zawodniczki na co dzień uczącej się w SOS-W w Kaczynie i trenującej w sekcji tenisa stołowego "Leskowiec" Kaczyna, która w ubiegłym roku zdobyła także złoty medal X Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy.

72 TOUR DE POLOGNE W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

To było prawdziwe święto kolarskie. Tuż po godz. 14.00 w środę (05.08) przez naszą Gminę przejechał barwny peleton 72. Tour de Pologne. Najpierw mieszkańcy naszej Gminy, tłumnie zgromadzeni wzdłuż drogi krajowej nr 28, mocno dopingowali dwóch naszych reprezentantów: Macieja Bodnara z Tinkoff Saxo i Kamila Zielińskiego z Reprezentacji Polski, którzy wraz z Gatisem Smukulisem z Team Katusha już na początku IV etapu odskoczyli od peletonu. Ponad 8 min. później pojawiła się zasadnicza grupa, równie gorąco oklaskiwana, z największymi gwiazdami tegorocznego wyścigu.

WAKACYJNE OBRADY RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

W piątek (31.07) w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tomice odbyły się obrady Rady Gminy Tomice. Podczas VIII sesji w kadencji 2014-2018 radni wysłuchali informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli i podjęli siedem uchwał.

ZAPROSZENIE NA IV ETAP TOUR DE POLOGNE

Wydarzenia

Już jutro przez Gminę Tomice przejedzie 72. Tour de Pologne. Teren naszej gminy znajduje się na trasie 4 etapu wyścigu ze startem w Jaworznie i metą w Nowym Sączu. Długość tego etapu wynosi 220 km. Przejazd kolarzy spowoduje utrudnienia w ruchu w godz. od około 13:00 do czasu przejazdu peletonu tj. ok. 14.30, włącznie z czasowym zamknięciem odcinka drogi krajowej nr 28 przebiegającej przez teren naszej Gminy. Trasę wyścigu zabezpieczać będzie Policja oraz strażacy z gminnych jednostek OSP.

IV ETAP WYŚCIGU TOUR DE POLOGNE - UTRUDNIENIA

Wydarzenia

Urząd Gminy w Tomicach informuje, że w dniu 5 sierpnia 2015 r. (środa) przez Gminę Tomice przebiegać będzie trasa IV etapu (Jaworzno - Nowy Sącz) wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Tego dnia od godz. 13.00 do czasu przejazdu peletonu i pojazdów towarzyszących zamknięta będzie dla ruchu droga krajowa nr 28 na odcinku Radocza - Tomice.
W związku z powyższym na wskazanym odcinku mogą wystąpić utrudnienia komunikacyjne, które należy uwzględnić przy planowaniu przejazdów samochodów prywatnych i służbowych.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 31.07.2015 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 31 lipca br. Zastępca Wójta Gminy Tomice Ryszard Góralczyk przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 02 czerwca do 31 lipca 2015 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

POWIATOWE ŚWIĘTO POLICJI Z AWANSEM

Wydarzenia

We środę (29.07) w hotelu "Łysoń" w Inwałdzie odbyła się gala z okazji Powiatowego Święta Policji. Udział w niej wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni KPP Wadowice oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości kilkudziesięciu funkcjonariuszy odebrało awanse na wyższe stopnie służbowe. Wśród nich awans na stopień starszego aspiranta w trybie przedterminowego mianowania otrzymał asp. Krzysztof Wilk. Nie zabrakło również podziękowań od władz samorządowych naszej Gminy, które dzielnicowym: st. asp. Krzysztofowi Wilkowi i asp. Tomaszowi Korzeniowskiemu wręczył Zastępca Wójta Ryszard Góralczyk.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW PRZYZNANE

Wydarzenia

50 stypendiów za wyniki w nauce oraz 6 stypendiów za szczególne osiągnięcia na łączną kwotę 14.550 zł przyznał w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch. Otrzymali je najlepsi uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjum, którzy mogli pochwalić się wysoką średnią (odpowiednio 5,15 i 5,10) lub też osiągnięciami m.in. sportowymi, naukowymi i artystycznymi szczebla co najmniej wojewódzkiego.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZE STRONĄ WWW

Wydarzenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach jest kolejną jednostką, która uruchomiła dla mieszkańców swoją stronę internetową. Oprócz wielu przydatnych informacji dotyczących działalności jednostki można na niej znaleźć wszystkie aktualności oraz podstawowe wnioski do pobrania. Serdecznie zapraszamy.

www.gopstomice.pl

WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP - KALENDARZ WYBORCZY

Wydarzenia

W środę (22.07) w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1017 opublikowane zostało Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień wyborów został wyznaczony na 25 października 2015 r.
W czytaj więcej prezentujemy kalendarz wyborczy zawierający terminy wykonania czynności wyborczych.

PIENIĄDZE DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW

Wydarzenia

W poniedziałek (13.07) przedstawiciele gmin z powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, w tym również Zastępca Wójta Gminy Tomice Ryszard Góralczyk, odebrali z rąk marszałka Małopolski Marka Sowy umowy gwarantujące dofinansowanie w ramach dwóch programów Województwa Małopolskiego: "Małopolskie Remizy" i "Bezpieczna Małopolska".

ZOSTALI ODZNACZENI BRĄZOWYMI KRZYŻAMI ZASŁUGI

Wydarzenia

W trakcie sobotniego (11.07) jubileuszu 70-lecia powstania Orkiestry Dętej w Zygodowicach miała miejsce doniosła uroczystość. Wojewoda Małopolski Jerzy Miller odznaczył "Brązowym Krzyżem Zasługi" dh Henryka Chwałka z OSP Woźniki oraz dh Piotra Janusa z OSP Witanowice. Za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczenie nadane zostało także dh Tadeuszowi Mrowcowi z OSP Witanowice. Krzyże Zasługi zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na wniosek Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera, z inicjatywy Wójta Gminy Tomice Adama Kręciocha.

ZYGODOWICE ŚWIĘTOWAŁY 70-LECIE ORKIESTRY DĘTEJ

Wydarzenia

"...W listopadzie 1945 r. z inicjatywy Henryka Świadka został stworzony zespół miejscowej orkiestry dętej pod batutą Bronisława Podugorniego z Tłuczani...". Tak rozpoczęła się historia Orkiestry Dętej w Zygodowicach, która w sobotę (11.07) świętowała jubileusz 70-lecia powstania. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. w zygodowickiej kaplicy, którą w intencji Orkiestry i jej założyciela odprawił proboszcz woźnickiej parafii ks. Tomasz Kalisz wraz z ks. Pawłem Ochockim. W jej trakcie zostały odczytane również życzenia, które jubilatom przesłał ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

JUBILEUSZOWE PIŁKARSKIE WAKACJE W RADOCZY

Wydarzenia

Aż 125 młodych piłkarzy i piłkarek z 17 zgłoszonych drużyn wybiegło na boisko sportowego przy szkole podstawowej w Radoczy podczas jubileuszowego XV turnieju "Piłkarskie Wakacje". Planowana przez organizatorów: Pawła Kręciocha, LKS Orzeł Radocza i Gminę Tomice na pierwszy weekend lipcowy impreza, z powodu fali upałów została rozłożona na 5 dni i trwała od 3 do 7 lipca. Wszyscy uczestnicy turniejowych zmagań otrzymali nagrody rzeczowe - plecaki turystyczne ufundowane przez Urząd Gminy Tomice i Romana Książka (SPRING WAD).
W czytaj więcej prezentujemy relacje ze wszystkich spotkań oraz galerię zdjęć z turnieju.

SPORE ZNISZCZENIA PO PORANNEJ NAWAŁNICY

Wydarzenia

Potężna nawałnica, która przeszła nad ranem (08.07) spowodowała wiele szkód na terenie naszej Gminy. Wiele dróg zostało zatarasowanych przez połamane drzewa i konary. Zniszczone zostały linie energetyczne i telefoniczne oraz sieci światłowodowe. Z kilku domów silny wiatr pozrywał dachówki. Bardzo dużo pracy mieli strażacy z naszych jednostek, którzy już przed godz. 6.00 zaczęli wyjeżdżać do licznych zgłoszeń. Największe zagrożenie miało miejsce przy Gimnazjum w Tomicach, gdzie połamany potężny dąb runął na chodnik. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W TRZECH SZKOŁACH JAK NOWE

Wydarzenia

Wraz z końcem roku szkolnego 2014/2015 kończy się też realizacja projektu systemowego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Tomice". Zgodnie z umową podpisaną 29 sierpnia 2014 r. projektem zostało objętych siedem oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych: w Witanowicach, w Woźniach i w Radoczy. Całkowita wartość projektu, który był realizowany w okresie od 01 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., zgodnie z umową wyniosła 599.056,00 zł.

DZIEŃ SPORTU Z REPREZENTACJĄ POLSKI OLDBOJÓW W FUTSALU

Wydarzenia

Pod koniec ubiegłego roku został wybrany nowy zarząd ludowego klubu sportowego "Orzeł" Radocza. Młodzi działacze za główne cele obrali rozwój sportowo-organizacyjny klubu oraz większą integrację wokół niego mieszkańców sołectwa. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W niedzielne popołudnie (28.06) zaprosili wszystkich chętnych na boisko przy szkole podstawowej w Radoczy, gdzie zorganizowali Pierwszy Dzień Sportu. Każdy, i młodszy i starszy, mógł spróbować swoich sił w przygotowanych konkurencjach, m.in. w biegach, przeciąganiu liny i rzucie piłką lekarską.

TEREN PRZEKAZANY - RUSZA BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W RADOCZY

Wydarzenia

We wtorek (16.06) nastąpiło przekazanie terenu pod budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Radoczy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Gminy, dyrektor szkoły podstawowej, inspektor nadzoru, kierownik budowy oraz właściciel firmy realizującej inwestycję. Prace budowlane rozpoczną się we środę (01.07).

TOMICKIE STOWARZYSZENIE LAUREATEM KONKURSU "ZAADOPTUJ RZEKĘ"

Wydarzenia

Zaadoptować rzekę lub inny akwen, oznacza otoczyć ją opieką, zainteresować się jej aspektami przyrodniczymi, historycznymi czy społecznymi a także lepiej ją poznać. W konkursie Zaadoptuj rzekę 2015, Klub Gaja nagrodził po raz kolejny działania dla rzek lub innych akwenów oraz oszczędzania wody podejmowane przez uczestników. W kategorii II - za współpracę i zaangażowanie największej ilości uczestników i podmiotów nagrodę "ZNAK WODNY" otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej.

W DOLINIE PIĘCIU STAWÓW Z OŚRODKIEM KULTURY

Wydarzenia

W niedzielę (21.06) zrealizowano kolejną górską wycieczkę. Tym razem Ośrodek Kultury Gminy Tomice zaplanował zwiedzanie Doliny Pięciu Stawów oraz rezerwatu przyrody Przełom Białki pod Krempachami. W wycieczce uczestniczyło 50 osób, których nie odstraszyły zapowiedzi brzydkiej pogody.

Na relację z tej bardzo ciekawej wycieczki zapraszamy do czytaj więcej.

WRÓCILI DO TOMIC Z WORKIEM NAGRÓD

Wydarzenia

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, po raz kolejny zorganizował Festiwal Piosenki MUZA. Konkurs miał charakter imprezy otwartej, brali w nim udział uczestnicy w różnych grupach wiekowych. Komisja Konkursowa w składzie: Stanisława Kucharczyk, Danuta Pietraszewska, Renata Pawlik, oceniała dobór repertuaru, interpretację wokalną, interpretację muzyczną oraz ogólny wyraz artystyczny uczestnika konkursu.

STRAŻACY OCHOTNICY RYWALIZOWALI W WITANOWICACH

Wydarzenia

W niedzielne przedpołudnie (07.06) na placu sportowym przy remizie OSP Witanowice po raz kolejny rozegrane zostały gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP z terenu gminy Tomice. Tłumnie przybyli mieszkańcy gminy żywiołowo dopingowali zgłoszonych 17 drużyn z sześciu jednostek OSP. W zmaganiach wzięła też udział najmłodsza MDP "Sikieratki" z Witanowic, która za swój występ w biegu sztafetowym i ćwiczeniu bojowym również zebrała gromkie brawa.

POSTAWILI NA RODZINĘ PODCZAS DNIA DZIECKA

Wydarzenia

W niedzielę (31.05) plac przy Gimnazjum w Tomicach opanowały najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy. W tym roku Dzień Dziecka zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej upłynął pod hasłem "Postaw na rodzinę". W słoneczne popołudnie dzieci mogły skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji: malowania twarzy i paznokci, warsztatów robienia bransoletek i garncarskich oraz tańca zumby, przejażdżkach na koniach i kucyku, pokazie gigantycznych baniek mydlanych.

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY TOMICE ZA ROK 2014

Wydarzenia

Jednym w najważniejszych punktów zwołanej na wtorek (02.06) VII sesji Rady Gminy Tomice było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tomice za wykonanie gminnego budżetu w 2014 r. Po przedstawieniu przez Witolda Grabowskiego stosownego wniosku Komisji Rewizyjnej i odczytaniu uchwały RIO pozytywnie opiniującej ten wniosek, oraz po odczytaniu przez Skarbnika Gminy Barbarę Targosz, pozytywnej opinii RIO dotyczącej wykonania budżetu za 2014 r., radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Tomice Adamowi Kręciochowi. Jednocześnie Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014.

MAMY ŚWIĘTOWAŁY SWÓJ DZIEŃ W OŚRODKU KULTURY

Wydarzenia

W piątek (29.05) Ośrodek Kultury Gminy Tomice gościł wszystkie mamy, które wspólnie świętowały swój dzień. Podczas imprezy z okazji Dnia Matki mogły one obejrzeć przygotowany przez Teatrzyk Lalkowy "Tyci-Tyci" spektakl "Samochody koło Środy" czyli ciężki los mechanicznych aut". Na scenie wystąpił też Zespół Muzyczny "Wiolinki", który wraz z kołem gitarowym przygotował spektakl słowno-muzyczny "Dla Mamy" oraz oraz Galeria Artystyczna z "Koncertem dla Mamy".

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 02.06.2015 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 02 czerwca br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 24 kwietnia 2015 r. do 02 czerca 2015 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY POWIATOWEJ MIR

Wydarzenia

W niedzielę (31.05) w okręgu wyborczym nr 131 w Tomicach odbyły się wybory do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Wadowickim. Na 1306 członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział zaledwie 10 osób.

W wyniku głosowania członkiem Rady Powiatowej Izby Rolniczej został Pan Zbigniew Andrzej Spisak, który uzyskał 10 głosów.

WÓJT GMINY TOMICE ADAM KRĘCIOCH Z KRZYŻEM MAŁOPOLSKI

Wydarzenia

W piątek (29.05) w Starym Sączu spotkali się małopolscy samorządowcy, by podczas Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego uczcić 25-lecie pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do rad gmin i miast. W czasie spotkania marszałek Marek Sowa oraz przewodnicząca sejmiku Urszula Nowogórska wyróżnili Odznakami Honorowymi Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski osoby, które przyczyniły się do transformacji ustrojowej i swoim działaniem krzewią i umacniają ideę samorządności. Wśród uhonorowanych znalazł się także Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch.

PODWÓJNE ŚWIĘTOWANIE DRUHÓW STRAŻAKÓW W WITANOWICACH

Wydarzenia

W sobotę (30.05) punktualnie o godz. 17.00 dowódca uroczystości kpt. Tomasz Kasperek złożył Komendantowi PSP w Wadowicach bryg. Pawłowi Kwarciakowi meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach i 50-lecia Młodzieżowej Straży Pożarnej w Witanowicach. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego, rozpoczęła się uroczysta Msza Św. w intencji druhów strażaków. Odprawili ją na placu przed budynkiem szkoły podstawowej w Witanowicach ks. kan. Józef Wróbel i ks. Bogusław Nagel.

USZKODZONY DACH PO SOBOTNIEJ BURZY

Wydarzenia

W sobotę (30.05) w późnych godzinach popołudnionych przez naszą Gminę przeszła gwałtowna burza. Towarzyszył jej bardzo silny wiatr. Największe straty poczynił on w Radoczy. Mała "trąba powietrzna", bo tak o niej mówią świadkowie, spowodowała połamanie kilku drzew oraz uszkodzenie dachu na jednym z domów. Zniszczenie było na tyle duże, że mieszkańcy tej posesji zostali ewakuowani z budynku.

II TURA WYBORÓW PREZYDENTA RP - WYNIKI

Wydarzenia

Dokładnie o godz. 21.00 zakończyło się głosowanie w II turze wyborów Prezydenta RP we wszystkich czterech obwodowych komisjach wyborczych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Spośród 5989 osób umieszczonych w spisie wyborczych ważny głos oddało 3310 wyborców, co stanowi 55,27% uprawnionych do głosowania.

Szczegółowe wyniki II tury wyborów w czytaj więcej.

FREKWENCJA W II TURZE WYBORÓW PREZYDENTA RP

Wydarzenia

O godz. 7.00 we wszystkich czterech obwodowych komisjach wyborczych rozpoczęła się w dniu dzisiejszym (24.05) II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza frekwencja wyborcza wynosi:
- na godz. 12.00 - 22,47 % (z 5.977 uprawnionych głosowały 1.343 osoby);
- na godz. 17.00 - 43,04 % (z 5.985 uprawnionych głosowało 2.576 osób).

Z BAŚNIAMI BRACI GRIMM ZA PAN BRAT

Wydarzenia

W czwartek (2105) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice, został zorganizowany VI Gminny Konkurs Czytelniczy. Konkurs przeprowadzono ze znajomości wybranych baśni braci Grimm. Uczestnikami były 4-osobowe drużyny szkół podstawowych z gminy Tomice. Reprezentanci szkół to uczniowie klas drugich oraz trzecich. Drużyny rywalizowały ze sobą o nagrodę w postaci bonu o wartości 300 zł na zakup książek czy też artykułów papierniczych dla swojej klasy. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał nagrodę indywidualną - książkę z wybranymi baśniami.

UDANA NOC MUZEÓW W NASZEJ GMINIE

Wydarzenia

W sobotę (16.05) po raz piąty muzea i placówki kulturalne ziemi wadowickiej zaprosiły wszystkich chętnych do zwiedzenia swoich ekspozycji i uczestnictwa w licznie przygotowanych atrakcjach. Do trwającej do północy Wadowickiej Nocy Muzeów włączyły się także dwie placówki kulturalne z naszej gminy: Galeria Sztuki "Bałysówka" oraz Izba Regionalna w Tomicach.

KREATYWNOŚĆ MAJĄ WE KRWI

Wydarzenia

We wtorek (12.05) szkoła podstawowa w Woźnikach gościła uczestników II Gminnej Ekologicznej Olimpiady Kreatywności. W tym roku jej tematem było zanieczyszczenie powietrza, a w szczególności szkodliwości spalania śmieci w warunkach domowych. Podobnie jak w roku ubiegłym, składała się ona z dwóch części. W pierwszej części drużyny ze szkół podstawowych z Tomic, Witanowic oraz Woźnik zmierzyły się z Wyzwaniem Na Już, podczas którego zdobyły pierwsze punkty.

WYNIKI I TURY W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wydarzenia

Zakończyła się I tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie naszej Gminy. W czterech obwodowych komisjach wyborczych swój głos z 6006 uprawnionych do głosowania ważny głos oddało 2895 wyborców co stanowi 48,20%.

Szczegółowe dane z obwodowych komisji wyborczych w czytaj więcej.

FREKWENCJA W WYBORACH PREZYDENTA RP

Wydarzenia

O godz. 7.00 we wszystkich czterech obwodowych komisjach wyborczych rozpoczęły się w dniu dzisiejszym (10.05) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza frekwencja wyborcza wynosi:
- na godz. 12.00 - 17,88 % (z 6.001 uprawnionych głosowały 1.073 osoby);
- na godz. 17.00 - 36,04 % (z 6.004 uprawnionych głosowały 2.164 osoby).

"SPŁYW SKAWĄ" W RAMACH DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wydarzenia

Od 7 do 10 maja 2015 r. w całym kraju odbędą się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Do tej największej akcji promującej projekty dofinansowana ze środków unijnych w Polsce włączyła się także firma Kajaki-na-Skawie. Zaprasza ona w dniu 10 maja do wzięcia udziału w spływie kajakowym na trasie Wadowice - Grodzisko oraz zapoznania się z niespotykanym środowiskiem naturalnym i ptactwem występującym na terenie Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy.

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA ŚWIĘTEGO FLORIANA - PATRONA STRAŻAKÓW

Wydarzenia

Wszystkim druhom i druhnom z jednostek OSP z terenu naszej Gminy oraz strażakom z PSP Wadowice w dniu Św. Floriana składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, za skuteczność działań mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń.
Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz stale wzrastające społeczne uznanie towarzyszy Wam w dalszej codziennej działalności ratowniczej.

Wójt Gminy Tomice
(-) Adam Kręcioch

SPOJRZELI W LUSTRO W GALERII SZTUKI BAŁYSÓWKA

Wydarzenia

W piątek (01.05) w Galerii Sztuki "Bałysówka" odbył się wernisaż kolejnej wystawy artystów związanych wokół tego niezwykłego miejsca. W tym roku nosi ona tytuł "Lustro". Jak wyjaśniła Mira Sabatowicz - właścicielka galerii "...Obraz powstały w lustrze to obraz pozorny i symetryczny. Odwrócony, tylko my spoglądamy na siebie w ten sposób. Inni patrzą na nas bezpośrednio. (..) Symbolika lustra jest bardzo bogata. To życie, przeznaczenie, wróżba, próżność, kruchość, ostrożność. W wierzeniach wielu kultur uważano, że odbicie człowieka w lustrze to siedlisko jego duszy..."

W DOLINIE KRAKUSÓW Z OŚRODKIEM KULTURY

Wydarzenia

W sobotę (25.04) Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował wycieczkę do najdłuższej i największej doliny w polskich Tatrach - Doliny Chochołowskiej, położonej w Tatrzańskim Parku Narodowym na podziwianie słynnych o tej porze krokusów.

W czytaj więcej prezentujemy relację z wycieczki.

DŁUGIE OBRADY VI SESJI RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

W piątek (24.04) przez ponad cztery godziny obradowali radni na VI sesji Rady Gminy Tomice VII kadencji. Ze względu na prezentowane informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tomice w roku 2014 oraz o zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy Tomice w roku 2014 sesja odbyła się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice.

OCENILI STAN BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GMINY TOMICE W 2014 ROKU

Wydarzenia

W porządku obrad VI sesji Rady Gminy Tomice, która odbyła się w piątek (24.04) znalazła się informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tomice w roku 2014 oraz informacja o zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy Tomice w roku 2014. Zebranym w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom przedstawili je przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

TONA ŚMIECI PRZY BRZEGACH SKAWY

Wydarzenia

"Nie pływam w śmieciach" to motto kajakarzy, którzy w sobotę (25.04) przez kilka godzin sprzątali kilkukilometrowy odcinek Skawy, znajdujący się między Wadowicami a Woźnikami. Akcję po raz czwarty zorganizowała firma www.kajaki-na-skawie.pl wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Tomickiej, którym szczególnie na sercu leży to, w jakim stanie znajduje się nasza rzeka.

INFROMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 24.04.2015 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 24 kwietnia br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 06 lutego 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

POWTÓRZYLI SUKCES PRZED ROKU

Wydarzenia

Piosenką wykonaną przez zespół wokalny, działający pod kierunkiem Pani Beaty Kokoszki, rozpoczął się we czwartek (23.03) Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Tomice "Gmina Tomice - Moja Mała Ojczyzna", który już po raz ósmy zorganizowany został w Szkole Podstawowej w Witanowicach.
Trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne szkoły podstawowe w tym roku zmagały się z zadaniami przygotowanymi przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Tomicach: Anetę Homel i Anetę Skrzyńską. A że poszczególne konkurencje nie były proste, jury i obserwujący zmagania zaproszeni goście i uczniowie, byli pod wrażeniem sporej wiedzy uczestników.

NIEZWYKŁA ALTANA POWSTAŁA W TOMICACH

Wydarzenia

W kwietniu br. została otwarta Altana w Tomicach na ulicy Podlesie. Altana ma za zadanie służyć mieszkańcom lokalnej społeczności jako miejsce spotkań. Jest to doskonała baza dla turystów jako miejsce odpoczynku i schronienie przed deszczem. Działka na której powstała altana jest położona w zacisznym miejscu w pobliżu stawu, na łonie przyrody, wśród ryb i ptaków. Na terenie działki, na której stoi altana, możliwe jest rozpalenie grilla i miłe spędzenie czasu. Altana jest udostępniana nieodpłatnie.

SUKCES W FINALE ELIMINACJI POWIATOWYCH OTWP

Wydarzenia

W czwartek (26.03) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach przeprowadzono finał eliminacji powiatowych XXXVIII edycji OTWP pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Do tegorocznej rywalizacji przystąpiło 69 uczestników, którzy przebrnęli eliminacje w poszczególnych gminach naszego powiatu i w finale eliminacji powiatowych poddani zostali sprawdzianowi pisemnemu, jakim był kilkudziesięciozadaniowy test wiedzy oraz sprawdzianowi ustnemu, w którym odpowiadali na wylosowane wcześniej zestawy pytań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko pojętego ratownictwa.

KULTOWY PAC-MAN W CENTRUM TWOJEJ WSI

Wydarzenia

Z okazji Prima Aprilis, Google przygotowało ciekawy dodatek. Kultowa postać z gier Namco - Pac-Man, może pojawić się w twojej wsi. Wystarczy otworzyć w przeglądarce Google Maps, wyszukać centrum swojej wsi, a potem kliknąć w ikonkę Pac-Mana (u dołu ekranu), aby zagrać w legendarną grę i na załadowanej planszy zbierać żółtym bohaterem kropki, uważając przy tym na duszki.

TOMICZANKA NAJPIĘKNIEJSZĄ MIESZKANKĄ PODBESKIDZIA

Wydarzenia

W sobotę (28.03) w czechowickim Dworku Eureka odbyła się gala konkursu Miss Podbeskidzia 2015 zorganizowana przez bielską Agencję Mody Prestige. Bezkonkurencyjną, wśród czternastu kandydatek prezentujących swe wdzięki przed ponad dwustuosobową publicznością, okazała się 17-letnia mieszkanka Tomic Angelika Bąk. Poza tytułem Miss Podbeskidzia otrzymała ona także tytuł Miss Foto. Zwyciężczyni jest uczennicą pierwszej klasy Technikum logistyczno-mundurowego ZDZ w Wadowicach, a także jest modelką działającej przy tej szkole Akademii Mody i Urody.

ZAPACH ŚWIĄT NA VII GMINNYM POKAZIE POTRAW WIELKANOCNYCH

Wydarzenia

Bogato zastawione stoły witały gości, którzy tłumnie przybyli w sobotę (28.03) na VII Gminny Pokaz Potraw Wielkanocnych zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Tomicach im. Wincentego Bałysa wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich. A uginały się one pod ciężarem kilkudziesięciu różnych potraw wielkanocnych przygotowanych przez poszczególne Koła z sześciu sołectw naszej Gminy oraz przez goszczącą na pokazie młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy.

REWIZYTA W SILVOLDE - MŁODZIEŻ Z ZSCKU W HOLANDII

Wydarzenia

W ramach projektu edukacyjnego rozpoczętego w listopadzie ubiegłego roku, w dniach od 14 do 20 marca 2015 r. grupa uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy odwiedziła swoich kolegów i koleżanki z partnerskiej szkoły w Silvolde w Holandii.
Uczniowie spędzali głównie czas na przygotowaniu prezentacji, które zostały przedstawione w ostatnim dniu wymiany na forum szkoły w obecności rodziców.

KARTKI WIELKANOCNE NAGRODZONE

Wydarzenia

W poniedziałek (23.03) komisja konkursowa w składzie: Mira Sabatowicz, dr Maria Zemanek, Bogusław Pacek i Maria Paśnik oceniła prace złożone na Gminny Konkurs na Kartkę Wielkanocną. Był on zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice i skierowany do mieszkańców naszej gminy w 5 kategoriach wiekowych. Wpłynęło na niego aż 277 kartek. Ocenie podlegała przede wszystkim oryginalność pomysłu, zgodność z tradycją oraz walory artystyczne i estetyczne.
Komisja wybrała 53 prace, które dostały miejsca i wyróżnienia.

Z OBRAD V SESJI RADY GMINY TOMICE VII KADENCJI

Wydarzenia

W piątek (20.03) odbyła się, zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Zygmunta Szymczaka w trybie nadzwyczajnym, V sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji. Z uwagi na tryb w porządku obrad, poza sprawami bieżącymi, znalazło się wyłącznie rozpatrzenie projektów i podjęcie pięciu uchwał. Radni dokonali zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2023.

WOŹNICZANKA ZE "ZŁOTYM PIÓREM WÓJTA GMINY TOMICE"

Wydarzenia

Szkoła Podstawowa w Woźnikach we czwartek (19.03) po raz piąty gościła uczestników Gminnego Konkursu Ortograficznego dla klas IV-VI "O Złote Pióro Wójta Gminy Tomice". W konkursie, przygotowanym przez nauczycielki woźnickiej placówki: Teresę Kolber, Martę Spisak i Beatę Ulatowską, udział wzięło najlepszych jedenastu uczniów z czterech szkół podstawowych, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Musieli oni zmierzyć się z wymagającym tekstem przygotowanym przez metodyka - Małgorzatę Dudę.

GMINA TOMICE NA TRASIE 72. TOUR DE POLOGNE

Wydarzenia

We wtorek (17.03) w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem wojewody małopolskiego Jerzego Milera oraz wieloletniego organizatora Tour de Pologne Czesława Langa. W jej trakcie poinformowano o szczegółowym przebiegu trasy, tej najważniejszej imprezy kolarskiej w Polsce, na terenie Małopolski. Lech Piasecki zaprezentował m.in. trasę IV etapu wyścigu (05.08) z Jaworzna do Nowego Sącza, która prowadzić będzie drogą krajową nr 28 przez Gminę Tomice. Można więc być pewnym, że nasi mieszkańcy zobaczą m.in. Rafała Majkę i Michała Kwiatkowskiego.

DUŻE UŁATWIENIE DLA MIESZKAŃCÓW WITANOWIC I LGOTY

Wydarzenia

Po kilkumiesięcznych staraniach spełniły się oczekiwania mieszkańców Witanowic i Lgoty. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, od poniedziałku (16.03), przez centrum Witanowic rozpoczęły kursy busy jednego z przewoźników obsługujących trasę z Wadowic do Krakowa przez Brzeźnicę. Dzięki temu nie będzie trzeba pokonać już kilku kilometrów do ul. Krakowskiej by dojechać do Skawiny lub Krakowa, ale wystarczy skorzystać z jednego z czterech przystanków tj. na Nowym Świecie, przy szkole, przy kościele lub "Przy Krzyżu". Trasa przejazdu prowadzi bowiem teraz ul. Krakowską, ul. Jana Pawła II, ul. Plebańską i ponownie ul. Krakowską.

PODSUMOWANIE KOLEJNEGO ROKU WSPÓŁPRACY Z UR

Wydarzenia

W piątek (06.03) przedstawiciele Urzędu Gminy Tomice uczestniczyli w I Międzynarodowej Konferencji naukowej nt. "Aktualne trendy rozwoju regionalnego" zorganizowanej w cyklu "Przestrzeń - Technologia - Ekonomia". Organizatorem była Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego. Wydarzenie to było też okazją do podsumowania kolejnego roku współpracy Gminy Tomice i Uniwersytetu Rolniczego, która trwa już cztery lata.

ZAKOŃCZONE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OSP

Wydarzenia

Zakończyły się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy. We wszystkich jednostkach przedstawiono i przyjęto m.in. sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe.

Informacje z funkcjonowania OSP w roku 2014 można znaleźć na:

www.straz.tomice.pl

ZNAMY FINALISTÓW GMINNEGO OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

Wydarzenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie gościła w niedzielę (08.03) 44 uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Wyłonieni w eliminacjach w poszczególnych jednostkach OSP rywalizowali oni w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Turniejowi przyglądali się m.in. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak, Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Tomicach dh Stanisław Zając oraz prezesi i naczelnicy poszczególnych jednostek OSP.

SOŁECTWO WOŹNIKI ZE STARYM SOŁTYSEM W NOWEJ KADENCJI

Wydarzenia

W niedzielę (08.03) ostatnie sołectwo w naszej Gminie zorganizowało zebranie sprawozdawczo - wyborcze. W Domu Strażaka w Woźnikach zebranych 67 mieszkańców wybrało na nową kadencję 2011 - 2015 dotychczasowego sołtysa - JERZEGO RZEPĘ. Podobnie jak w pozostałych sołectach był on jedynym zgłoszonym kandydatem i otrzymał 60 głosów "za" przy 7 głosach przeciwnych.

W czytaj więcej prezentujemy także nową Radę Sołecką wybraną na kadencję 2015 - 2019.

ZAKOŃCZONE FERIE Z OŚRODKIEM KULTURY GMINY TOMICE

Wydarzenia

W okresie od 16 do 27 lutego w Ośrodku Kultury w Tomicach zostały zorganizowane liczne zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych. OKGT przygotował ciekawą ofertę dla dzieci z gminy Tomice oraz ich rodziców. Ferie rozpoczęły się od wycieczki na Lotnisko w Balicach, która cieszyła się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród chłopców.

JEDNOGŁOŚNE POPARCIE DLA DOTYCHCZASOWEGO SOŁTYSA W LGOCIE

Wydarzenia

W niedzielę (01.03) piąte sołectwo w naszej Gminie zorganizowało zebranie sprawozdawczo - wyborcze. W Domu Strażaka w Lgocie zebrało się aż 79 mieszkańców, którzy wybrali na nową kadencję 2011 - 2015 dotychczasowego sołtysa - STANISŁAWA ZAJĄCA. Był on jedynym zgłoszonym kandydatem i otrzymał poparcie wszystkich obecnych tj, 79 głosów "za".

W czytaj więcej prezentujemy także nową Radę Sołecką wybraną na kadencję 2015 - 2019.

BEZ ZMIANY SOŁTYSA W WITANOWICACH

Wydarzenia

W czwartym już sołectwie zostało przeprowadzone zebranie sprawozdawczo - wyborcze. W Witanowcach w piątek (27.02) w Domu Strażaka zebrało się aż 99 mieszkańców, którzy wybrali na nową kadencję 2011 - 2015 dotychczasowego sołtysa - JANA KWARCIAKA. Był on jedynym zgłoszonym kandydatem i otrzymał 90 głosów "za" przy 7 głosach przeciwnych.

MDP Z WITANOWIC ZNÓW NA PODIUM W TURNIEJU HALOWYM

Wydarzenia

W sobotę (21.02) w szkole podstawowej w Witanowicach odbyła się XVII edycja Powiatowego Turnieju Halowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Zawiązku OSP RP w Wadowicach. Od kilku lat turniej ten nosi imię tragicznie zmarłego strażaka z witanowickiej jednostki dh Piotra Galasa.

DARY MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY TRAFIłY WE WŁAŚCIWE RĘCE

Wydarzenia

Na tą informację z pewnością czekali mieszkańcy naszej Gminy. W piątek (13.02) w Wojewódzkiej Filharmonii Tarnopolskiej na Ukrainie odbył się duży charytatywny koncert dla dzieci, które zostały ewakuowane z ogarniętego wojną Doniecka. Na scenie zaprezentowało się blisko stu artystów z Tarnopola. Po koncercie 70 dzieci otrzymało zebrane przez mieszkańców naszej Gminy przybory szkolne, słodycze i inne drobne upominki. Do wszystkich, którzy wsparli akcję młodzieży z tomickiego gimnazjum Vasyl Irmiychuk - z-ca dyrektora filharmonii skierował słowa "To wielkie zdarzenie dla Tarnopola. Dziękujemy Wam".

KOLEJNE SOŁECTWO POZYTYWNIE OCENIŁO PRACĘ SWOJEGO SOŁTYSA

Wydarzenia

Trzecim w kolejności sołectwem, w którym odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze były Zygodowice. 29 mieszkańców zebranych w niedzielę (22.02) w Domu Strażaka wybrało na nową kadencję 2011 - 2015 dotychczasowego sołtysa - BOGUSŁAWĘ KUBAREK. Również i ona była jedynym zgłoszonym kandydatem i otrzymała aż 28 głosów "za" przy tylko 1 głosie przeciwnym.

W czytaj więcej prezentujemy także nową Radę Sołecką wybraną na kadencję 2015 - 2019.

W NOWEJ KADENCJI BEZ ZMIANY SOŁTYSA W RADOCZY

Wydarzenia

Kolejnym sołectwem, w którym odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze była Radocza. 93 mieszkańców zebranych w niedzielne przedpołudnie (22.02) w Domu Strażaka wybrało na nową kadencję 2011 - 2015 dotychczasowego sołtysa - WŁADYSŁAW HAJOST. Był on jedynym zgłoszonym kandydatem i otrzymał 88 głosów "za" przy 3 głosach przeciwnych.

W czytaj więcej prezentujemy także nową Radę Sołecką wybraną na kadencję 2015 - 2019.

SOŁECTWO TOMICE Z DOTYCHCZASOWYM SOŁTYSEM W NOWEJ KADENCJI

Wydarzenia

Pierwszym sołectwem, w którym odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze były Tomice. 65 mieszkańców zebranych w niedzielę (15.02) w Domu Strażaka wybrało na nową kadencję 2011 - 2015 dotychczasowego sołtysa - STANISŁAWA KRĘCIOCHA. Był on jedynym zgłoszonym kandydatem i otrzymał 60 głosów "za" przy 5 głosach przeciwnych.

W czytaj więcej prezentujemy także nową Radę Sołecką wybraną na kadencję 2015 - 2019.

DARY Z TOMICKIEGO GIMNAZJUM DOTARŁY DO SZKOŁY W JUSKIWCI

Wydarzenia

Zaprzyjaźniona z Gimnazjum w Tomicach szkoła z Juskiwci na Ukrainie otrzymała paczki z przyborami szkolnymi i słodyczami, które zostały zebrane przez uczniów z tomickiej placówki. Wszystkie dary zostały skrupulatnie przeliczone i rozdzielone. Każdy uczeń i nauczyciel wrócił do domu z małym prezentem i uśmiechem na twarzy. Pozostała część darów przekazanych przez mieszkańców naszej Gminy została rozdysponowana wśród uczniów z terenu tzw. "Donbasu" podczas koncertu w filharmonii tarnopolskiej. Uczniowie wraz z gronem pedagogicznym dziękują wszystkim, którzy wsparli akcję dla uczniów z Ukrainy, gdyż warto pomagać tym, którzy są w potrzebie...

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W ZSP TOMICE

Wydarzenia

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu we wtorek (10.02) funkcjonariusz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii st.asp. Zbigniew Przybek z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach uczestniczył w spotkaniu z dziećmi klas IV-VI w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. W trakcie tego spotkania wykorzystując filmiki edukacyjne "Owce w sieci" zostały z dziećmi poruszone kwestie bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożeń na jakie mogą napotkać młodzi internauci oraz przestępstw internetowych.

PROMESA NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI PRZYZNANA

Wydarzenia

We wtorek (10.02) Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch otrzymał z rąk Sekretarza Stanu MAiC Stanisława Huskowskiego oraz Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera promesę w wysokości 50.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie: remont drogi gminnej ul. Na Wzgórzach w Radoczy. Jest to pierwsza z przyznanych promes, bowiem komisja wojewódzka po zweryfikowaniu w sierpniu 2014 r. zgłoszonych szkód w infrastrukturze komunalnej, zakwalifikowała do wsparcia w 2015 r. środkami budżetu państwa także remont ul. Na Wzgórzach w Woźnikach oraz boiska sportowego w Radoczy.

KALENDARZ WYBORCZY - WYBORY PREZYDENTA RP 10 MAJA

Wydarzenia

W sobotę (07.02) w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 188 opublikowane zostało Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W czytaj więcej prezentujemy kalendarz wyborczy zawierający terminy wykonania czynności wyborczych.

PIERWSZA SESJA W 2015 ROKU RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołał pierwszą w 2015 roku sesję Rady Gminy Tomice VI kadencji w piątek (06.02). Obrady obyły się już tradycyjnie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tomice. Po wysłuchaniu informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice, radni przystąpili do rozpatrzenia sześciu projektów uchwał.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 06.02.2015 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 06 lutego br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 30 grudnia 2014 r. do 06 lutego 2015 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

PRACE NA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W RADOCZY ODEBRANE

Wydarzenia

22 grudnia 2014 roku został podpisany protokół ostatecznego odbioru robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt.: "Modernizacja gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Radoczy". Przeprowadzone prace przez P.U.P.H. "Otech" z Gorlic za kwotę 1.512.384,45 zł (środki własne) pozwoliły rozbudować przebieg procesu oczyszczania ścieków w zakresie obioru, stabilizacji i zagęszczania nadmiernych osadów ściekowych powstających na oczyszczalni SBR w Radoczy.

PRZEKAZANO DARY DZIECIOM Z UKRAINY

Wydarzenia

W ciągu zaledwie kilku dni pomieszczenia gospodarcze w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach zapełniły się szczelnie materiałami papierniczymi i słodkościami. Był to efekt apelu uczniów i nauczycieli tej placówki, na który mieszkańcy naszej Gminy odpowiedzieli z zaangażowaniem, mając zapewne doskonale z pamięci relacje z walk prowadzonych na terytorium Ukrainy oraz bardzo ciężką sytuację tamtejszych rodzin.

DLA CIAŁA I DUCHA NA FESTWIALU POTRAW REGIONALNYCH

Wydarzenia

Koncert Kolęd Orkiestry Dętej z Zygodowic oraz chóru Harmonia z Kobióra w witanowickiej świątyni stanowił pierwszą część projektu realizowanego przez Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta Zygodowice". Po wspólnym kolędowaniu we wtorkowy wieczór (06.01) Prezes Orkiestry Andrzej Zieliński zaprosił mieszkańców oraz gości miejscowej szkoły podstawowej na Festiwal Potraw Regionalnych zorganizowany wspólnie z wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich i Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice.

NIEZWYKŁY WIECZÓR KOLĘD W WITANOWICKIEJ ŚWIĄTYNI

Wydarzenia

Piękna zimowa sceneria towarzyszyła "Koncertowi Kolęd", który w uroczystość Trzech Króli (06.01) odbył się w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Witanowicach. Został on zorganizowany z inicjatywy Orkiestry Dętej z Zygodowc i Chóru Harmonia z Kobióra oraz dzięki przychylności ks. proboszcza Józefa Wróbla.

STATYSTYKI PORTALU WWW.TOMICE.PL ZA ROK 2014

Wydarzenia

Przełom roku to tradycyjnie już czas wielu podsumowań. Również portal www.tomice.pl prezentuje garść informacji statystycznych. W roku 2014 gminna strona mogła pochwalić się rekordowymi danymi. Odwiedziło ją ponad 112 tys. użytkowników, z czego 37,5 tys. to nowi użytkownicy. Dokonali oni łącznie blisko 268 tys. odsłon. Największą liczbę odwiedzających portal zanotował w dniu 17 listopada (ponad 2400 odwiedzin), gdy ogłoszone zostały wyniki wyborów samorządowych oraz 1 sierpnia (ponad 1600 odwiedzin), gdy podane zostały informacje na temat nawałnic, które nawiedziły naszą Gminę.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W 2015 R. - INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Wydarzenia

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje, że od 1 styczna 2015 r. opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Małopolsce zabezpieczać będą placówki mające umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli gabinet lekarza rodzinnego nie będzie czynny, pacjenci mogą skorzystać z opieki lekarza w innej przychodni lub z pomocy medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym bądź szpitalnej izbie przyjęć. Do dyspozycji pacjentów są również ambulatoria nocnej i świątecznej opieki działające od godz.18.00, a w dni wolne od pracy - całodobowo.

BUDŻET GMINY TOMICE NA ROK 2015 PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

Wydarzenia

Przyjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Tomice na rok 2015 było najważniejszym punktem porządku obrad III sesji Rady Gminy Tomice VII kadencji, która odbyła się we wtorek (30.12) w Urzędzie Gminy w Tomicach. Po rozpoczęciu obrad i wysłuchaniu informacji Wójta o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym radni przystąpili do rozpatrzenia ośmiu projektów uchwał. Najważniejszym był projekt przyszłorocznego budżetu określający dochody i wydatki Gminy Tomice, który po dokładnej analizie został następnie przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Tomice.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 30.12.2014 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 30 grudnia br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 13 listopada 2014 r. do 30 grudnia 2014 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 39

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r. realizował projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej.

TRZY CERTYFIKATY DOLINY KARPIA W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

W niedzielę (21.12) podczas Zatorskiego Jarmarku Karpiowego w Zatorze nastąpiło uroczyste wręczenie Certyfikatów Doliny Karpia. W kategorii: Kulinarne Produkty Lokalne otrzymały je m.in. radoczański jabłecznik, kura nadziewana oraz chrzanówka na maślance.

W czytaj więcej prezentujemy fotogalerię z niedzielnych uroczystości.

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU DOTARŁO DO TOMIC

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym (18.12) harcerze z 14 drużyny harcerskiej "Krople Rosy" ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach, działający przy OSP Woźniki, przekazali na ręce Wójta Gminy Tomice Adama Kręciocha wraz z życzeniami świątecznymi "betlejemskie światełko pokoju". Jest ono symbolem miłości, pokoju, ciepła i nadziei. Akcję tradycyjnie już, po raz 24, przeprowadza Związek Harcerstwa Polskiego. W tym roku przesłanie, które towarzyszy wędrówce Światła, brzmi: "Pokój jest w Nas!".

RADA GMINY TOMICE Z TRZEMA KOMISJAMI

Wydarzenia

W piątek (12.12) w Urzędzie Gminy Tomice odbyło się II posiedzenie Rady Gminy Tomice VII kadencji. Główne punkty porządku obrad dotyczyły utworzenia i ustalenia przedmiotu działania komisji stałych oraz powołania tychże komisji i komisji rewizyjnej, a także dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. W toku dyskusji ustalono, że w kadencji 2014-2018 działać będą, poza Komisją Rewizyjną, dwie komisje stałe: Komisja Finansów i Infrastruktury oraz Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury.
Składy osobowe poszczególnych komisji prezentujemy w czytaj więcej.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ DZIECI W OKGT

Wydarzenia

6 grudnia to wyjątkowy dzień, który kochają szczególnie dzieci. W tym dniu bowiem otrzymują oczekiwane prezenty od Świętego Mikołaja. Pomimo braku białego śniegu w piątkowy wieczór (05.12) do Ośrodka Kultury Gminy Tomice, jak co roku punktualnie zawitał Mikołaj wraz ze swoją świtą. Czas oczekiwania na miłego gościa wypełniony został wieloma atrakcjami oraz kosztowaniem "mikołajkowego tortu".

Z WIZYTĄ W KONSULACIE GENERALNYM STANÓW ZJEDNOCZONYCH W KRAKOWIE

Wydarzenia

We wtorek (18.11) uczniowie SP Woźniki udali się do Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Ich obecność w Konsulacie była wynikiem wizyty konsula Colina Guarda na uroczystości pod obeliskiem w Zygodowicach oraz na akademii w Szkole Podstawowej w Woźnikach upamiętniającej 70 rocznicę zestrzelenia samolotu Hell's Angel. Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali rekonstrukcję wydarzeń z 13 września 1944 r. w języku angielskim. Konsul dostrzegł talent, wysiłek oraz poziom znajomości języka angielskiego uczniów czego efektem było zaproszenie dzieci do Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.

INAUGURACYJNA PIERWSZA SESJA RADY GMINY TOMICE VII KADENCJI

Wydarzenia

W poniedziałek (01.12). w Urzędzie Gminy Tomice po raz pierwszy zebrali się radni VII kadencji, by wziąć udział w obradach Rady Gminy Tomice. Porządek obrad przewidywał m.in. ślubowanie radnych, wybory prezydium Rady oraz ślubowanie Wójta Gminy Tomice. Pierwszą część obrad poprowadził radny senior Pan Marian Woderski.

RADNY Z TOMIC WYBRANY STAROSTĄ POWIATU WADOWICKIEGO

Wydarzenia

W poniedziałek (1.12) na pierwszej w tej kadencji Radzie Powiatu Wadowickiego dokonano wyboru władz powiatowych. Starostą Wadowickim został, wybrany głosami koalicji PiS i PSL, radny powiatowy z naszej Gminy Bartosz Kaliński, który w wyborach startował z okręgu wyborczego nr 5 obejmującego poza gminą Tomice także gminy: Brzeźnica, Spytkowice i Wieprz.


foto: Krzysztof Cabak

POKŁOSIE LISTY POSZKODOWANYCH W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

Wydarzenia

Opublikowana na naszej stronie 9 listopada br. Lista mieszkańców Gminy poszkodowanych w czasie I wojny światowej spotkała się z dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy wiele informacji o osobach odnalezionych w zamieszczonych wykazach.

Dziś prezentujemy zdjęcia Józefa Kruka z Tomic ur. w 1887 r, który podczas I wojny światowej służył jako piechur (szeregowy) w 16.pułku piechoty Pospolitego Ruszenia, 2.kompanii.

PO RAZ TRZECI SPOTKALI SIĘ PRZY SIATCE

Wydarzenia

W sobotę (22.11) miłośnicy badmintona spotkali się w Tomicach na III Gminnym Turnieju Badmintona. Hala przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach zgromadziła 43 zawodników i zawodniczek z naszej Gminy, a także z wielu sąsiednich miejscowości. Rywalizowali oni w sześciu kategoriach wiekowych. Nad przebiegiem zawodów czuwał ich organizator Grzegorz Michna, który również zadbał o profesjonalny sprzęt do gry.

RADNI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYBRANI

Wydarzenia

Siedmiu reprezentantów z okręgu 4, w skład którego wchodzą powiaty: wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański zasiądzie w Sejmiku Województwa Małopolskiego kadencji 2014-2018.

W czytaj więcej prezentujemy wyciąg z protokołu.

DWÓCH RADNYCH Z GMINY TOMICE W RADZIE POWIATU WADOWICKIEGO

Wydarzenia

Powiatowa Komisja Wyborcza w Wadowicach zakończyła liczenie i opublikowała protokół zbiorczy wyników głosowania do Rady Powiatu Wadowickiego. W tej kadencji naszą Gminę ponownie reprezentować będzie dwóch radnych: Bartosz Jan Kaliński z KW Prawo i Sprawiedliwość oraz Józef Łasak z KWW Jacka Jończyka "Nowoczesny Samorząd".

W czytaj więcej prezentujemy wyciąg z protokołu.

"FRYKASY PIERWSZEJ KLASY" PROSZĄ O GŁOSY

Wydarzenia

W czwartek (13.11) zespół projektowy z SP Woźniki pod nazwą "Frykasy pierwszej klasy" zakwalifikowany został do I etapu konkursu "Kulinarni odkrywcy", organizowanego przez sieć handlową Tesco. Jego celem było nakręcenie filmu promującego zdrowy styl życia, żywienia oraz wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności gotowania. Zespół projektowy składający się z opiekuna i uczniów klasy pierwszej nakręcił film (trwający regulaminowo do 2 minut), w którym uczniowie promują mleko i owoce w woźnickiej placówce, a drużyna gotuje "leczo warzywne".

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE TOMICE ZAKOŃCZONA

Wydarzenia

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w miesiącach marzec - październik realizował projekt pn. "Akademia przedsiębiorczości
w Gminie Tomice - organizacja seminarium z zakresu przedsiębiorczości, warsztatów kulinarnych, ceramicznych oraz wikliniarskich jako działań wspierających przedsiębiorczość". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 za pośrednictwem LGD: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 38

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej. Projekt jest realizowany od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIA WYNIKÓW DO RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

W niedzielę (16.11) mieszkańcy naszej Gminy wybrali piętnastu swoich przedstawicieli, którzy w trakcie kadencji 2014-2018 będą ich reprezentować w Radzie Gminy Tomice.

W czytaj więcej prezentujemy zestawienia wyników głosowania w poszczególnych okręgach wyborach.

POWYBORCZE PODZIĘKOWANIE WÓJTA GMINY TOMICE

Wydarzenia

W dniu wczorajszym (16.11) mieszkańcy naszej Gminy wybrali po raz czwarty Adama Kręciocha na stanowisko Wójta Gminy Tomice. Z tej okazji Wójt wystosował podziękowanie dla mieszkańców Gminy.

CZWARTA KADENCJA WÓJTA ADAMA KRĘCIOCHA

Wydarzenia

Punktualnie o 21.00 zakończyły się w niedzielę (16.11) wybory samorządowe w Gminie Tomice. Spośród 6032 uprawnionych do głosowania swój głos oddało 2974 osoby, z czego głosów ważnych było 2929.

Wójtem Gminy Tomice na kadencję 2014 - 2018 został ponownie Adam Kręcioch z KWW Wspólnota Sołecka, który uzyskał 1501 głosy, co stanowi 51,25 % poparcia mieszkańców naszej Gminy.

Wyniki wyborów w czytaj więcej.

POŻEGNALNA XXXVI SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

W czwartek (13.11) po raz ostatni w tej kadencji odbyło się posiedzenie Rady Gminy Tomice. Mimo, iż była to pożegnalna sesja, radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gmiyn Tomice w roku szkolnym 2013/2014 i informacji o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz podjęli szereg ważnych uchwał.

GOSPODYNIE Z RADOCZY ŚWIĘTOWAŁY 50-LECIE SWOJEGO KOŁA

Wydarzenia

Msza Św. odprawiona przez ks. kan. Henryka Młynarczyka w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy rozpoczęła uroczystości 50-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Radoczy. Po niej szacowne jubilatki oraz zaproszeni goście udali się do remizy radockiej jednostki OSP, gdzie odbyła się oficjalna część jubileuszu.

UNIJNE RAJDY ROWEROWE UKS TOMICE

Wydarzenia

W dniach: 13.09.2013 r., 06.10.2013 r., 24.06.2014 r. oraz 03.10.2014 r. odbyły się cztery rajdy rowerowe zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Tomice, dzięki dotacji z PO RYBY. Miały one na celu popularyzację aktywnej turystyki wśród dzieci i młodzieży oraz promocje Doliny Karpia. Każdy kto wziął udział w rajdzie rowerowym otrzymał pamiątkową koszulkę. Podczas każdego z rajdów można było zwiedzić różne zabytki i poznać kulturę regionu, a także podziwiać piękno otaczającej przyrody obszaru Doliny Karpia.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 13.11.2014 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 13 listopada br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 03 października 2014 r. do 13 listopada 2014 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

STAWY JAK ZA DAWNYCH LAT

Wydarzenia

Nowy właściciel kompleksu stawów rybnych w Tomicach, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń przystąpił do oczekiwanej od lat rewitalizacji tego niezwykłego pod względem przyrodniczym zakątka gminy. Położone w obszarze Natura 2000 stawy, to jednocześnie historyczne miejsce hodowli znanego już w średniowieczu karpia, to wyjątkowe dziedzictwo kultury materialnej gminy.

LISTA MIESZKAŃCÓW GMINY POSZKODOWANYCH W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

Wydarzenia

11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa, największy na kontynencie europejskim od czasów wojen napoleońskich konflikt zbrojny, który trwał od 28 lipca 1914 r. To, co działo się na wszystkich frontach w latach 1914-1918, spowodowało niewyobrażalnie wiele ludzkiego nieszczęścia, liczonego w milionach zabitych i rannych. Wielu żołnierzy biorących udział w wojnie nie powróciło już nigdy do rodzinnego domu, wielu nie ma nawet symbolicznego grobu. Nasza wiedza na temat tych, którzy poszli na wojnę, trafili do niewoli, zostali ranni lub zginęli, jest znikoma. Wśród nich było również wielu mieszkańców dzisiejszej gminy Tomice, werbowanych m.in. do austriackiego 56.Pułku Piechoty stacjonującego w Wadowicach.

SZEŚĆ LAT GMINY TOMICE W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA "DOLINA KARPIA"

Wydarzenia

W dniach 5-6 listopada w Zatorze odbyła się konferencja podsumowująca działania Lokalnej Grupy Działania "Dolina Karpia". Jej uczestnicy mogli zapoznać się z projektami zrealizowanymi za pośrednictwem LGD w ramach PROW na lata 2007-2013. Podczas prezentacji nie zabrakło również naszej Gminy, która bardzo wiele skorzystała na członkowskie w tym stowarzyszeniu.

W czytaj więcej prezentujemy sześcioletni dorobek Gminy Tomice w LGD "Dolina Karpia".

BUSEM PRZEZ CENTRUM WITANOWIC DO KRAKOWA

Wydarzenia

Już od 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy Witanowic będą mogli korzystać z busa na trasie Wadowice - Kraków prowadzącej przez centrum miejscowości. Na wniosek radnych z Witanowic, złożony na sesji Rady Gminy Tomice, jeden z przewoźników wyraził gotowość uruchomienia busów zatrzymujących się na przystankach przy szkole podstawowej i kościele. Obowiązkiem przewoźnika jest teraz uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach rozkładu jazdy i warunków korzystania z przystanków autobusowych. Uruchomienie komunikacji przez centrum wsi będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców Witanowic, ale również Lgoty i Babicy, pracujących bądź uczących się w Skawinie i Krakowie.

II TRANSZA ŚRODKÓW DLA POWODZIAN PRZYZNANA

Wydarzenia

Urząd Wojewódzki w Krakowie zakończył weryfikację 29 wniosków o przyznanie środków finansowych na wypłatę zasiłków celowych na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce 31.07/01.08. W ramach II transzy przekazano środki w wysokości 56.474,00 zł. Tym samym dzięki pozytywnej ocenie wniosków przygotowanych przez GOPS, kwota dotacji celowej dla poszkodowanych mieszkańców naszej Gminy wynosi 110.974,00 zł.

PAMIĘĆ O TRAGICZNYCH WYDARZENIACH SPRZED 70 LAT WCIĄŻ ŻYWA

Wydarzenia

70 lat temu, 29 października 1944 r., miało miejsce jedno z najtragiczniejszych epizodów II wojny światowej w naszej Gminie. W ramach odwetu za zastrzelenie przez radzieckich partyzantów dziewięciu żołnierzy, dowództwo niemieckie wydało rozkaz spalenia zabudować przysiółka Podlas w Lgocie i wymordowania jego mieszkańców. W tej bestialskiej akcji zamordowanych zostało ośmiu mieszkańców Lgoty.

W czytaj więcej prezentujemy artykuł poświęcony tamtym wydarzeniom oraz archiwalne zdjęcia ofiar tej tragedii.

ZŁOŻYLI HOŁD POMORDOWANYM MIESZKAŃCOM LGOTY

Wydarzenia

W dniu wczorajszym (29.10), w kolejną rocznicę pacyfikacji przysiółka Podlas w Lgocie, przedstawiciele władz samorządowych naszej Gminy udali się do miejsc pamięci, aby złożyć hołd mieszkańcom lgockiej ziemi zamordowanych 70 lat temu przez hitlerowskiego okupanta. Przemierzając "Szlak Krzyży Lgockich" zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów w miejscu tragedii, pod krzyżem nad dawną mogiłą ziemną, w której pochowano ofiary pacyfikacji oraz przy obelisku poświęconym tamtym tragicznym wydarzeniom. Udali się również na cmentarz parafialny w Witanowicach, gdzie 12 marca 1945 roku przeniesiono do zbiorowego grobu szczątki ofiar pacyfikacji.

ZŁOCI I DIAMENTOWI JUBILACI ODZNACZENI W ZYGODOWICACH

Wydarzenia

Mszą Świętą odprawioną w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woźnikach przez proboszcza ks. kan. Tomasza Kalisza rozpoczęły się we wtorek (28.10) gminne uroczystości związane z jubileuszem pożycia małżeńskiego par zamieszkałych na terenie naszej gminy. Po niej Jubilaci oraz zaproszeni goście udali się do Domu Strażaka w Zygodowicach, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia "Medali za Długoletnie Pożycie" oraz występy artystyczne.

UTRWALONE NA KLISZY - TOMICE NA STARYCH FOTOGRAFIACH CZ.4

Wydarzenia

Są niemym świadkiem historii. Często leżą gdzieś zapomniane, od czasu do czasu wyciągnięte przywołują wspomnienia. Stare fotografie. Dzięki nim możemy m.in. przypomnieć sobie jak wyglądała kiedyś nasza Gmina. Zapraszamy na czwartą część cyklu "Tomice na starych fotografiach" zawierającą zdjęcia z uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconemu mieszkańcom Lgoty, którzy zostali zamordowani podczas pacyfikacji przysiółka Podlas w Lgocie, która odbyła się 29 października 1984 r.

TERMINY POSIEDZENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Wydarzenia

Wójt Gminy Tomice informuje, że pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach odbędą się 30 października 2014 r. (tj. w czwartek) w Urzędzie Gminy w Tomicach ul. Wadowicka 51, pok. nr 3, o godz.:
godz. 15.00 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Witanowicach i Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Radoczy
godz. 16.00 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tomicach i Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Woźnikach.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMICACH

Wydarzenia

Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach z dnia 23.10.2014 r.

- o nadanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Tomice
- o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Tomice
- o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Tomice
- w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W TOMICACH PRZYZNAŁA NUMERY

Wydarzenia

Gminna Komisja Wyborcza w Tomicach informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23 października 2014 r. losowania, listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 pkt 1 Kodeksu wyborczego, przyznano następujące numery:

- Nr 16 - KWW Mądrość dziadków przyszłością dzieci
- Nr 17 - KWW Wspólnota Sołectwa
- Nr 18 - KWW Bałys - Postaw na Rozwój i Gospodarność.

DOCENIENI ZA "POCZTÓWKĘ Z WAKACJI"

Wydarzenia

W poniedziałek (13.10) odbyły się obrady jury w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Pocztówka z wakacji" zorganizowanym przez warszawskie Centrum Kultury Zastów. Z 2091 prac jury w składzie: Tatiana i Włodzimierz Pytkowscy nagrodzili 54 autorów pocztówek. W gronie laureatów znaleźli się też uczniowie z SP Woźniki. II miejsce wśród 3-4 latków zdobyła Lena Chojna, a wyróżnienie - Liliana Janik. W kategorii wiekowej 5-6 lat wyróżnienie otrzymała Patrycja Pasieka. I miejsce wśród 7-9 latków zajęła Martyna Woźniczka.

RUSZYŁ PROGRAM OSŁONOWY "PIERWSZY DZWONEK"

Wydarzenia

36 rodzin z naszej Gminy skorzysta z programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek" na lata 2014-2020. Program ten został przyjęty przez Radę Gminy Tomice w związku z ustanowieniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Informacje o programie w czytaj więcej.

UTRWALONE NA KLISZY - TOMICE NA STARYCH FOTOGRAFIACH CZ.3

Wydarzenia

Są niemym świadkiem historii. Często leżą gdzieś zapomniane, od czasu do czasu wyciągnięte przywołują wspomnienia. Stare fotografie. Dzięki nim możemy m.in. przypomnieć sobie jak wyglądała kiedyś nasza Gmina. Zapraszamy na trzecią część cyklu "Tomice na starych fotografiach" zawierającą relację z przebiegu uroczystości wkopania krzyża upamiętniającego spacyfikowany przysiółek Podlas w Lgocie, która odbyła się 25 października 1997 r. w Michniowie.

CZERWONY KAPTUREK WRĘCZYŁ NAGRODY ZA POCZTÓWKI Z WAKACJI

Wydarzenia

W piątek (10.10) sala Ośrodka Kultury Gminy Tomice szczelnie wypełniła się uczestnikami konkursu plastycznego "Pocztówka z Wakacji". Każdy z przybyłych z niecierpliwością oczekiwał na wyniki komisji konkursowej w składzie: Mirosława Sabotawicz, Katarzyna Wrona, Andrzej Wrona i Józef Ogiegło, która po ocenie 222 prac w 6 kategoriach wiekowych miała wybrać te najlepsze. Przed wręczeniem nagród dzieci obejrzały spektakl teatralny "Czerwony Kapturek" w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa.

KOLEJNA ZBIÓRKA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZAKOŃCZONA

Wydarzenia

Zakończyła się tegoroczna zbiórka wyrobów zawierających azbest. Firma Remontowo - Budowlana "RAGAR" z Krakowa z terenu 28 posesji zebrała 69,650 tony (Mg) materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest - kod odpadu 170605. Zostały one przekazane na składowisko odpadów "Środowisko i Innowacje" Sp. z o.o. w Dobrowie. Koszt transportu i składowania został pokryty przez Gminę Tomice i wyniósł 24.546,08 zł.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Wydarzenia

Od końca lipca trwały trudne rozmowy dotyczące zbiorowego transportu publicznego. Zmiana rozkładów jazdy na liniach: Wadowice-Bachowice-Spytkowice-Miejsce oraz Wadowice-Ryczów-Chrząstowice spowodowała, że mieszkańcy gmin: Tomice, Brzeźnica i Spytkowice zostali pozbawieni możliwości powrotu z Wadowic w godzinach wieczornych i nocnych. Wspólne działanie jednak przyniosło pożądany skutek. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz wsparciu wójtów: Mariusza Krystiana, Bogusława Antosa i Adama Kręciocha w ostatnim czasie pojawili się nowi przewoźnicy obsługujący te linie oraz zdecydowanie zwiększyła się liczba kursów.

W TATRY Z OŚRODKIEM KULTURY GMINY TOMICE

Wydarzenia

W niedzielę (28.09) Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował wycieczkę w Tatry. Uczestnicy wyjazdu pod okiem przewodnika tatrzańskiego przemierzali tatrzańskie szczyty. Górska wyprawa rozpoczęła się od wyjazdu kolejką na Kasprowy Wierch. W dalszą trasę uczestnicy udali się pieszo, wędrując na Kondracką Kopę, Giewont, a następnie schodząc do Doliny Małej Łąki. Przejście całej trasy zajęło około 9 godzin. Dzięki pięknej pogodzie uczestnicy wycieczki mogli podziwiać uroki Tatr, a także ujrzeli Trzy Korony oraz Babią Górę, które w tym dniu były doskonale widoczne.

GMINA TOMICE NA WIELKICH ZATORSKICH ŻNIWACH KARPIOWYCH

Wydarzenia

W niedzielę (05.10) Stowarzyszenie Dolina Karpia wraz z Regionalnym Ośrodkiem Kultury Doliny Karpia w Zatorze zorganizowało Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe będące finałem Festiwalu Doliny Karpia 2014. Podczas imprezy można było podziwiać występy artystyczne przygotowane przez zespoły z 7 gmin Doliny Karpia. Gminę Tomice na scenie reprezentował Zespół Śpiewaczy "Wesołe Gosposie" z Witanowic. W trakcie imprezy został przeprowadzony również Konkurs Przegląd Produktów Lokalnych Kulinaria 2014, w którym z Gminy Tomice udział wzięło Koło Gospodyń Wiejskich z Witanowic.

O OBRADACH XXXV SESJI RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

W piątek (03.10) w Urzędzie Gminy Tomice odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Tomice VI kadencji. Radni po wysłuchaniu informacjo Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 29 sierpnia do 03 października, rozpatrzyli projekty sześciu uchwał. Przegłosowali przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice w części dotyczącej sołectwa Witanowice i objęcia tą zmianą sześciu działek.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 03.10.2014 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 3 października br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 29 sierpnia 2014 r. do 03 października 2014 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

NAJMŁODSI MIESZKAŃCY GMINY BĘDĄ WIDOCZNI NA DRODZE

Wydarzenia

Blisko 300 odblasków rozdanych we wszystkich szkołach podstawowych to efekt dziewiątej już edycji akcji "Widoczny przedszkolak" organizowanej przez Urząd Gminy Tomice we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach. W jej ramach, w dniu dzisiejszym (30.09), asp. sztab. Paweł Migdałek oraz insp. ds. organizacyjnych i promocji Grzegorz Łopatecki odwiedzili gminne placówki oświatowe. Po krótkiej prelekcji dotyczącej bezpiecznego poruszania się m.in. w drodze do szkoły przedszkolaki otrzymały odblaski, które ufundował Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch oraz sponsorzy m.in. firma "Elektrospec" z Wadowic oraz firma "Bakos" z Radoczy. Ich używanie z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

UDANE GMINNE ĆWICZENIA STRAŻACKIE - ZYGODOWICE 2014

Wydarzenia

W ciągu kilkunastu minut od uruchomienia syren alarmowych, w niedzielę (28.09) plac przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Zygodowicach zapełnił się druhami strażakami ze wszystkich jednostek gminnych. Tam bowiem zaplanowano zbiórkę wszystkich zastępów przed gminnymi ćwiczeniami gotowości bojowej, które zorganizował Zarząd Gminny Związku OSP RP w Tomicach.

OSTATNIE POŻEGNANIE BYŁEGO RADNEGO GMINY TOMICE

Wydarzenia

Z głębokim żalem żegnamy
Ś. P.
Włodzimierza Zielińskiego
Przewodniczącego Rady Gminy Tomice w latach 1990 - 1994

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy wielkiego współczucia

Wójt Gminy Tomice
wraz ze współpracownikami
Przewodniczący Rady Gminy Tomice
wraz z radnymi

MODERNIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI NA OCZYSZCZALNI W RADOCZY

Wydarzenia

Bardzo sprawnie realizowane są prace budowlane związane z rozbudową i modernizacją gospodarki odpadami. Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy zakłada wykonanie instalacji do odbioru, stabilizacji i neutralizacji odpadów powstających w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Radoczy. Nowo powstała instalacja pozwoli odseparować z całej masy ścieków takie odpady jak m.in. piasek, czy skratki.

JAZDY SZKOLENIOWE PRZED RAJDEM JASTRZĘBSKIM

Wydarzenia

W sobotę (20.09) wielu mieszkańców Woźnik podążało na ul. Wspólną. Tam bowiem przez cały dzień trwała szkoleniowa jazda samochodem 2 Rally Oes "Beskid Mały". Organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Doskonalenia Młodych Adeptów Motoryzacji "Junior Rally Team" z Krakowa. Od godzin porannych słychać było ryk silnika. Mechanicy przygotowywali do testów na krętej drodze gminnej Fiata Seicento Sporting A Grupa. Gdy zakończyły się ustawienia samochodu, na linię startu udali się "bohaterowie" sobotniego dnia. Załogę samochodu stanowili Dariusz Lamot i Marcin Michalewicz z zespołu Rorace-Rent-Sport. Przejazdy zamkniętym odcinkiem ul. Wspólnej trwały do godzin popołudniowych.

MALOWALI MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

Podczas uroczystości upamiętniających lotników z Liberatora B-24 "Hell's Angel", które odbyły się w Szkole Podstawowej w Woźnikach, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Miejsca Pamięci Narodowej w Gminie Tomice i ich bohaterowie - Moja Mała Ojczyzna sprzed 75 lat" zorganizowanego przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice. Uczestnikom konkursu nagrody wręczył Konsul USA w Krakowie Colin Guard.

ZŁOŻYLI HOŁD POLEGŁYM LOTNIKOM AMERYKAŃSKIM

Wydarzenia

13 września 1944r. sześciu lotników z Liberatora B-24 "Hell's Angel" poniosło bohaterską śmierć, gdy ich samolot po trafieniu przez niemiecką artylerię rozbił się w Zygodowicach. Mimo upływu tylu lat pamięć o nich wciąż jest żywa w sercach kolejnych pokoleń.
W dniu dzisiejszym (12.09) ponad 200 uczestników XXIV Rajdu Lotników "Hell's Angel" przybyło pieszo i na rowerach, by w symbolicznym miejscu pochówku, przy którym honorową wartę pełnili harcerze z grupy rekonstrukcji historycznej 130 DSTH "Stu trzydziestu z Mucharza", oddać cześć Synom Ziemi Amerykańskiej poległym w walce o wyzwolenie Polski.

UCZNIOWIE ZNÓW PŁYWAJĄ NA BASENIE

Wydarzenia

Od początku września 120 uczniów z klas II-VI szkół podstawowych naszej Gminy uczestniczy w projekcie "Pływam" realizowanym przez GOPS w Tomicach we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas 12 wyjazdów na zajęcia dzieci pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów zdobywają podstawowe umiejętności pływania, zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie oraz z zagrożeniami i sposobami ich zapobiegania. Projekt, który będzie realizowany do końca tego roku, został wsparty ze środków gminnych w wysokości 12.960 zł, co pozwoliło pokryć koszty biletów wstępu i wynagrodzenie instruktora.

WANDAL "PRZEORAŁ" BOISKO W TOMICACH - PROŚBA O POMOC

Wydarzenia

Zarząd LKS "Dąb-Kolmar" Tomice zwraca się z prośbą o pomoc w ustaleniu danych osoby, która ubiegłej nocy (06.09/07.09) jeżdżąc dużym quadem zniszczyła nawierzchnię boiska, narażając klub na znaczne straty finansowe.

Z OBRAD XXXIV SESJI RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

W piątek (29.08) w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tomice odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Tomice VI kadencji. Podczas obrad radni wysłuchali szczegółowej informacji dotyczącej podjętych działań po gwałtownej nawałnicy w nocy 31.07/01.08 oraz informacji o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Rozpatrzyli ponadto siedem projektów uchwał, które zostały następnie przyjęte jednogłośnie.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 37

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej.
Projekt jest realizowany od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

MIGAWKI Z WAKACJI W OŚRODKU KULTURY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Podczas dwóch miesięcy tegorocznych wakacji w Ośrodku Kultury Gminy Tomice każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. W ofercie dla dzieci i dorosłych znalazły się zarówno interesujące zajęcia, jak również ciekawe wycieczki.

KAJAKIEM PRZEZ DOLINĘ KARPIA W RAMACH DNI GMINY TOMICE

Wydarzenia

Niedzielna impreza dożynkowa nie była jedynym wydarzeniem zorganizowanym przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice. W ramach "Dni Gminy Tomice" w ubiegłą sobotę (23.08) zorganizowany został bowiem spływ kajakowy z Wadowic i dalej przez Dolinę Karpia aż do Grodziska. Spływ był znakomitą okazją do poznania walorów turystycznych i przyrodniczych Doliny Karpia. Udział w spływie dostarczył uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 29.08.2014 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 28 sierpnia br. Sekretarz Gminy Tomice Ryszard Góralczyk przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 06 czerwca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

ROK SZKOLNY 2014/2015 JUŻ ROZPOCZĘTY

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym (01.09) 279 przedszkolaków, 529 uczniów szkół podstawowych, a także 271 uczniów gimnazjum usłyszało w gminie Tomice pierwszy dzwonek obwieszczający rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015.

Dyrekcjom szkół, gronom pedagogicznym, a nade wszystko uczniom życzymy owocnej pracy, wytrwałości i wielu sukcesów.

PODZIĘKOWANIE ZA PLONY - DOŻYNKI GMINY TOMICE 2014

Wydarzenia

Odprawiona w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego dziękczynna msza św. za tegoroczne plony rozpoczęła uroczyste Dożynki Gminy Tomice, które odbyły się w niedzielę (31.08) w Radoczy. Po przejściu, wśród kropel deszczu, barwnego korowodu dożynkowego na plac przed remizą OSP w Radoczy starostwie dożynek, przekazując tradycyjny chleb dożynkowy, zwrócili się do gospodarza dożynek Wójta Gminy Tomice Adama Kręciocha słowami: "Przynosimy chleb wypieczony z mąki tegorocznego ziarna, krajcie go i dzielcie gospodarzu, nie dużo, nie mało, tak, żeby dla wszystkich stało".

POWIAT WADOWICKI "RAZEM NAD SKAWĄ" Z DOLINĄ KARPIA

Wydarzenia

Warsztaty ceramiczne, wikliniarskie, kulinarne i plastyczne, konkursy wiedzy, pokaz zumby, prezentacje twórczości artystów "Art-DoKa" oraz degustacje potraw regionalnych to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez organizatorów imprezy plenerowej "Razem nad Skawą", która odbyła się w sobotę (30.08) przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach. Starostwo Powiatowe wraz z partnerami: Gminą Tomice, LKS "Dąb-Kolmar" Tomice i Stowarzyszeniem "Nowoczesna Gospodyni" z Brzeźnicy zadbało by każdy, kto w słoneczne popołudnie przybył do Tomic nie mógł się nudzić.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ZOSTANĄ DOPOSAŻONE

Wydarzenia

Blisko 600.000 zł zostanie przeznaczone w nadchodzącym roku szkolnym na modernizację i doposażenie 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w naszej Gminie. Dzięki podpisanej w piątek (29.08) umowie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w ramach środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w placówkach tych zostaną m.in. zmodernizowane place zabaw oraz zakupione nowe meble przedszkolne, dodatkowe zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny wraz z oprogramowaniem, wyposażenie szatni. Doposażone zostaną również kuchnie w nowe piece, kuchenki oraz sprzęt do gotowania i wydawania posiłków.

KALENDARZ WYBORCZY - WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym (27.08) w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1134 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
W czytaj więcej prezentujemy kalendarz wyborczy zawierający terminy wykonania czynności wyborczych.

IMPREZOWY WEEKEND W GMINIE TOMICE ZE SKAWĄ W TLE

Wydarzenia

W ostatni wakacyjny weekend (30-31.08) w naszej Gminie będą miały miejsce dwa duża wydarzenia, które połączy ze sobą rzeka Skawa - "Razem nad Skawą" oraz "Dożynki Gminy Tomice". Z pewnością obecność na obu imprezach, współfinansowanych ze środków unijnych, będzie doskonałym sposobem na zakończenie okresu wakacyjnego.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 36

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej.
Projekt jest realizowany od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

ZYGODÓWKA PO RAZ KOLEJNY OKAZAŁA SIĘ GROŹNA

Wydarzenia

Po raz kolejny prognozy meteorologiczne niestety potwierdziły się. W godzinach popołudniowych (11.08) przez naszą Gminę przeszła gwałtowna ulewa. Jej efektem było m.in. podtopienie zakładu produkcyjnego w Tomicach oraz chwilowa nieprzejezdność drogi przy remizie w Zygodowicach. Najpoważniejsza sytuacja była jednak z Woźnikach. Zygodówka ponownie pokazała swe groźne oblicze. Szybko podnoszący się poziom wody w korycie postawił na nogi wszystkie jednostki gminne OSP i strażaków z PSP Wadowice. Przybyłe zastępy sprawnie uszczelniły wały i zabezpieczyły zagrożone nieruchomości. Ze względów bezpieczeństwa postanowiono też wykorzystać rękaw wodny. Na szczęście te działania wystarczyły i tuż przed 20.00 poziom wody ustabilizował się.

PIERWSZE ŚRODKI DLA POSZKODOWANYCH PRZEKAZANE

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym (11.08) Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał pierwsze środki finansowe na pomoc socjalną gminom, których mieszkańcy ponieśli straty w wyniku sierpniowych burz i intensywnych opadów. Gmina Tomice otrzymała na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych najbardziej poszkodowanym kwotę 54.500 zł.

PORANEK ODSŁONIŁ OLBRZYMIE STRATY

Wydarzenia

Poranek (01.08) odsłonił ogrom strat spowodowanych przez wczorajszą nocną nawałnicę. W chwili obecnej trwają prace przy ich usuwaniu we wszystkich sołectwach naszej Gminy. Na wniosek Wójta Gminy Tomice do prac porządkowych w Radoczy zostali skierowani więźniowie z Zakładu Karnego w Wadowicach, a do Woźnik przyjechali strażacy oraz kadeci z Krakowa, którzy pomagają mieszkańcom wypompowywać wodę z zalanych piwnic i porządkować swoje posesje.

KOSZMARNA NOC W NASZEJ GMINIE

Wydarzenia

To była koszmarna noc dla mieszkańców regionu, w tym i naszej Gminy. Późnym wieczorem (31.07) w stan gotowości zostały podstawione wszystkie jednostki OSP. Na skutek intensywnych opadów deszczu na terenie całej Gminy zostało podtopionych kilkadziesiąt nieruchomości (w co najmniej 7 woda sięgała 1 m), a 10 osób zostało ewakuowanych z zagrożonych domów. Najgorsza sytuacja była w Woźnikach. Przerwany w dwóch miejscach wał Zygodówki spowodował, że pod wodą znalazło się kilkadziesiąt posesji. Już teraz wiadomo, że strat będzie sporo, zwłaszcza w infrastrukturze. Dzisiejszy dziś pokaże na pewno ogrom dokonanych przez żywioł zniszczeń.

NISKIE WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" w wydaniu nr 15/1151 z dnia 26 lipca 2014 r. opublikowało ranking wydatków bieżących na administrację w roku 2013. Pod uwagę zostały wzięte wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej "administracja publiczna", z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące.

"ANIOŁ I DIABEŁ" - LIPCOWY PLENER W BAŁYSÓWCE

Wydarzenia

Jak co roku, w lipcu, artyści skupieni wokół Galerii Sztuki "Bałysówka" spotkali się na plenerze. W poprzednich latach malowali, w zeszłym roku tworzyli w glinie, a tym razem rzeźbili w drewnie. Kilkunastu twórców całą sobotę, do późnych godzin wieczornych rzeźbiło, piłowało, szlifowało, przykręcało ... i około 23.00 udało się postawić wykonane prace. Oczywiście, w przerwach, grill, sałatki, słodkości oraz tort.
Zapraszamy do obejrzenia Anioła i Diabła na łące przed Bałysówką.

ODEBRAŁ AWANS PODCZAS ŚWIĘTA POLICJI

Wydarzenia

W poniedziałek (21.07) w Hotelu "Łysoń" w Inwałdzie spotkali się na uroczystej akademii z okazji jubileuszu 95-lecia powołania polskiej Policji Państwowej funkcjonariusze i pracownicy cywilni KPP w Wadowicach oraz zaproszeni goście. Z tej okazji kilkudziesięciu funkcjonariuszy odebrało awanse na wyższe stopnie służbowe. Wśród nich awans na stopień aspiranta otrzymał mł. asp. Tomasz Korzeniowski. Podczas gali dwóch naszych dzielnicowych: asp. Krzysztof Wilk i asp. Tomasz Korzeniowski otrzymało w rąk Wójta Gminy Tomice Adama Kręciocha podziękowania od władz samorządowych naszej Gminy.

GMINA TOMICE W KAMPANII "POWSTRZYMAJ PIJANEGO KIEROWCĘ"

Wydarzenia

W związku z narastającym problemem nietrzeźwości na drogach Gmina Tomice włączyła się w 2014 roku do Ogólnopolskiej Kampanii "Powstrzymaj pijanego kierowcę".
Liczne badania pokazują, że kierowcom i całemu społeczeństwu brakuje świadomości na temat działania alkoholu. Istnieje przyzwolenie na jazdę w stanie nietrzeźwości. Ujawnione okoliczności najtragiczniejszych wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców od początku 2014 r. (Kamień Pomorski, Chełmno, Łuków) pokazują, że wielu dramatów można było uniknąć. Stało by się tak, gdyby ktoś - pasażer, znajomy, członek rodziny - w porę zareagował i powstrzymał nietrzeźwego kierowcę.

TRWAJĄ REMONTY W NASZEJ GMINIE

Wydarzenia

Miesiące letnie są okresem wzmożonych prac remontowo-budowlanych na terenie gminy Tomice. Zakończono już remonty cząstkowe i naprawy bieżące dróg gminnych, które w większości wykonali pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach. Także część prac budowlanych związanych m.in z remontem boiska sportowego w Woźnikach i utwardzeniem terenu wokół remizy OSP Woźniki została ukończona.

SOŁTYS WSI LGOTA WYBRANY

Wydarzenia

W wyniku wygaśnięcia mandatu sołtysa wsi Lgota spowodowanego nagłą śmiercią Zbigniewa Tomczyszyna, który sprawował tą funkcję, Wójt Gminy Tomice zwołał na sobotę (12.07) Zebranie Wiejskie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Lgota. Zebrani w miejscowym Domu Strażaka mieszkańcy sołectwa (46 osób) powołali na to stanowisko większością głosów (33) w głosowaniu tajnym Stanisława Zająca, będącego jednocześnie radnym Rady Gminy Tomice i Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach. Mandat sołtysa będzie on sprawował do marca 2015 r. Drugi z kandydatów Stanisław Mrowiec uzyskał 12 głosów.

ŚWIĘTO WIKLINY W WOŹNIKACH Z PIĘKNYM JUBILEUSZEM

Wydarzenia

Woźniki praktycznie każdemu kojarzą się z popularnymi wyrobami z młodych pędów z kilku gatunków wierzb. Było więc czymś całkowicie naturalnym, że członkowie Ludowego Klubu Sportowego "Wikliniarz" na czele z prezesem Antonim Adamczykiem zorganizowali w sobotę (05.07) "Święto Wikliny" na obiekcie miejscowego LKS. Po uroczystej mszy świętej, która została odprawiona w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, goście i mieszkańcy wiklinowej wioski udali się na boisko sportowe, gdzie miała miejsce dalsza część imprezy.

NIEBIESKO-ŻÓŁTA GMINA TOMICE

Wydarzenia

Po przejechaniu ponad 600 km w sobotę późnym wieczorem (21.06) do naszej Gminy dojechała 40.osobowa grupa młodzieży ze swoimi opiekunami z Juskiwci na Ukrainie. Przyjazd uczniów i nauczycieli z tamtejszej gromady był możliwy jedynie dzięki uporowi wielu osób z Polski i z Ukrainy, gdyż wobec obecnej, skomplikowanej sytuacji politycznej u naszych wschodnich sąsiadów bardzo trudno było uzyskać wizy wszystkim uczestnikom wyjazdu. Głównym organizatorem tej wymiany było Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach, które poprzez tą wizytę zamierza nawiązać bliższą współpracę ze szkolą w Juskiwci. Wiele uczyniły też władze samorządowe naszej Gminy, które wsparły finansowo pobyt młodzieży z Ukrainy.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 35

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej. Projekt jest realizowany od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.ZAŁOŻYŁ KOSZULKĘ Z ORZEŁKIEM NA PIERSI

Wydarzenia

Ubiegły weekend upłynął reprezentacji Polski piłkarzy po amputacjach na zgrupowaniu w Suwałkach i meczach sparingowych z reprezentacją Ukrainy. Po sobotnim zwycięstwie 2:1, w niedzielę (22.06), piłkarze ampfutbolu rozegrali drugi, nieoficjalny mecz z reprezentacją naszych wschodnich sąsiadów. W tym meczu, zakończonym wynikiem 0:5, w podstawowym składzie na boisko wybiegł mieszkaniec naszej Gminy Tomasz Pytlowski. Po raz pierwszy mógł założyć koszulkę z orłem na piersi reprezentując nasz kraj w tej dyscyplinie sportu.

FESTYN SZKOLNY PEŁEN ATRAKCJI

Wydarzenia

Na niedzielne popołudnie (22.06) rada rodziców, uczniowie i nauczyciele zaprosili mieszkańców naszej Gminy na festyn szkolny. Mimo niesprzyjającej aury plac przed tomickim gimnazjum szybko zapełnił się tłumnie przybyłymi gośćmi. Festyn był doskonałą okazją do spotkania uczniów i rodziców przyszłych klas I gimnazjum z wychowawcami, a w programie imprezy każdy z pewnością mógł też znaleźć coś dla siebie.

"CO NOWEGO POD SŁOŃCEM" ZAWITAŁO DO TOMIC

Wydarzenia

W niedzielę (22.06) park przy tomickim gimnazjum zamienił się w miejsce wystawy "Co nowego pod słońcem" - wystawy prezentującej część efektów działań edukacyjnych prowadzonych z dwiema grupami gimnazjalistów z Tomic oraz ze slamsu Mathare w Kenii. Do oglądnięcia rezultatów kilkumiesięcznych działań prowadzonych na obu kontynentach, przybyłych mieszkańców Gminy zachęcały wspólnie Anna Grajewska z Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Aneta Homel z Ośrodka Kultury Gminy Tomice.

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE DLA OSP WITANOWICE

Wydarzenia

Niedzielne przedpołudnie (22.06) zdominowały zawody gminne sportowo-pożarnicze OSP, które zostały rozegrane na placu sportowym przy remizie OSP Witanowice. Po raz pierwszy zawody, dzięki wsparciu druhów z witanowickiej jednostki, przeprowadzono samodzielnie, bez wsparcia z PSP Wadowice Do rywalizacji zostało zgłoszonych 18 drużyn z sześciu jednostek OSP. W zmaganiach wzięła też udział najmłodsza MDP "Siekieratki" z Witanowic, która za swój występ w biegu sztafetowym i ćwiczeniu bojowym zebrała gromkie brawa.

40.OSOBOWA GRUPA Z UKRAINY ODWIEDZI GMINĘ TOMICE

Wydarzenia

Gmina Tomice od trzech lat wspiera oddolne inicjatywy nawiązywania współpracy z organizacjami i instytucjami w gromadzie Juskiwci w rejonie łanowieckim obwodu tarnopolskiego na Ukrainie. W 2012 r. orkiestra dęta z Juskiwci wraz z przedstawicielami tamtejszych władz lokalnych przebywała w 3.dniową wizytą na terenie gminy Tomice na zaproszenie orkiestry dętej z Zygodowic. Goście z Ukrainy wystąpili m.in. na dożynkach gminnych w Radoczy. Podczas spotkania władz gminy Tomice z przedstawicielami władz gromady Juskiwci i rejonu Lanowce, strony wyraziły wolę kontynuowania dalszej współpracy.

ORKIESTRA DĘTA Z ZYGODOWIC ZAGRAŁA W OSIEKU

Wydarzenia

Festiwal Orkiestr Dętych zawitał w tym roku do Osieka. W niedzielne popołudnie (15.06) plac przed Urzędem Gminy w Osieku zapełnił się muzykami z pięciu Orkiestr Dętych, które spotkały się już po raz trzeci na corocznym przeglądzie orkiestr dętych Doliny Karpia. W imprezie wzięły udział orkiestry z Głębowic, Osieka, Ryczowa i Zatora, a Gminę Tomice reprezentowała Orkiestra Dęta z Zygodowic. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiły też dwie formacje mażoretek z Polanki Wielkiej.

GMINA TOMICE NA 10. WARSZAWSKICH SPOTKANIACH CERAMICZNYCH

Wydarzenia

Już po raz dziesiąty Centrum Promocji Kultury Pragi-Południe w Warszawie gościło uczestników Warszawskich Spotkań Ceramicznych. Na jubileuszową edycję, której organizatorem był Polski Związek Ceramików z prezesem Dariuszem Osińskim, w sobotę (14.06) przybyli przedstawiciele ponad 60 pracowni z całej Polski oraz z zagranicy. Gminę Tomice reprezentowała Mira Sabatowicz - właścicielka Galerii Sztuki "Bałysówka" w Tomicach. Na stoisku tomickiej artystki można było zobaczyć nie tylko piękne wyroby ceramiczne, ale także zapoznać się z atrakcjami naszej okolicy oraz otrzymać foldery promujące naszą Gminę.

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY TOMICE ZA ROK 2013

Wydarzenia

Od uczczenia minutą ciszy zmarłego nagle sołtysa Lgota ś.p. Zbigniewa Tomczyszyna rozpoczęła się w piątek (06.06) XXXIII sesja Rady Gminy Tomice. Podczas obrad radni wysłuchali informacji o zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy Tomice w 2013 r., oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Tomice za 2013 r., sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach za 2013 r., sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2013 r. oraz sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice za 2013 r.

WÓJT GMINY TOMICE ODZNACZONY MEDALEM IM. WICENTEGO WITOSA

Wydarzenia

Wadowicki rynek w upalną niedzielę (08.06) gościł polityków, działaczy oraz poczty sztandarowe Polskiego Stronnictwa Ludowego z całej Małopolski. Zjechali oni do papieskiego miasta na obchody Małopolskiego Święta Ludowego połączonego z pielgrzymką dziękczynną środowisk ludowych za kanonizację Jana Pawła II. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Minister Pracy i Polityku Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, poseł do PE Czesław Siekierski oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Andrzej Kosiniak-Kamysz.

OCENILI DZIAŁANIA PSP I OSP NA TERENIE GMINY TOMICE W 2013 R.

Wydarzenia

Na obrady XXXIII sesji Rady Gminy Tomice, która odbyła się w piątek (06.06), zaproszeni zostali m.in. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach mł bryg. Paweł Szczepańczyk oraz Komendant Gminny Związku OSP RP w Tomicach dh st. asp. w st. spocz. Piotr Biliński. Przedstawili oni radnym informację o zagrożeniach i działaniach ratowniczych jednostek straży pożarnych z PSP Wadowice oraz z OSP Gminy Tomice w roku 2013.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 06.06.2014 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 06 czerwca br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 marca 2014 r. do 06 czerwca 2014 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

"POSTAW NA RODZINĘ" - DZIEŃ DZIECKA Z OŚRODKIEM KULTURY W TOMICACH

Wydarzenia

W niedzielę (01.06) przy Ośrodku Kultury w Tomicach została zorganizowana impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. A że pogoda w tym dniu dopisała i na niebie pojawiło się dawno nie widziane słońce, plac przed tomickim gimnazjum szybko zapełnił się dzieciakami, którzy przybyli w towarzystwie swych rodziców i dziadków, by świętować tej wyjątkowy dzień. Na nich czekało już mnóstwo atrakcji, które zapewnili organizatorzy: Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach.

UTRWALONE NA KLISZY - TOMICE NA STARYCH FOTOGRAFIACH CZ.2

Wydarzenia

Są niemym świadkiem historii. Często leżą gdzieś zapomniane, od czasu do czasu wyciągnięte przywołują wspomnienia. Stare fotografie. Dzięki nim możemy m.in. przypomnieć sobie jak wyglądała kiedyś nasza Gmina. Zapraszamy na drugą część cyklu "Tomice na starych fotografiach" zawierająca zdjęcia ćwiczeń Terenowego Oddziału Samoobrony z połowy lat 70-tych XX w.

BĘDĄ NAS REPREZENTOWAĆ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Wydarzenia

Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie ogłosiła już wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja br. Z okręgu 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie) eurodeputowanymi zostali i będą reprezentować nas w Brukseli: Andrzej Sebastian Duda, Ryszard Antoni Legutko i Beata Barbara Gosiewska (Prawo i Sprawiedliwość), Stanisław Józef Żółtek (Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke), Róża Maria Grafin von Thun und Hohenstein i Bogdan Brunon Wenta (Platforma Obywatelska) oraz Czesław Adam Siekierski (Polskie Stronnictwo Ludowe).

PO REMONCIE IZBA REGIONALNA W WITANOWICACH ZNÓW OTWARTA

Wydarzenia

W niedzielę (25.05), po gruntownym remoncie, została uroczyście otwarta dla zwiedzających Izba Regionalna przy Parafii Św. Mikołaja w Witanowicach. Izba jest miejscem tworzenia wydarzeń kulturalnych związanych z promocją wsi i regionu, a także bazą przedmiotową do reprezentowania dorobku rzemiosła ludowego mieszkańców poza terenem wsi. Organizowane w niej są wystawy prac miejscowych twórców ludowych (wikliniarstwo, koronczarstwo, garncarstwo, rzeźba, malarstwo sztalugowe i na szkle, artystyczne wyroby z siana i z bibuły), a także promocja lokalnych poetów.

Z RADOCZY DO REPREZENTACJI POLSKI

Wydarzenia

Mieszkający w Gminie Tomice Tomasz Pytlowski jeszcze osiem lat temu grał w piłkę w miejscowym klubie LKS Orzeł i pracował jako kierowca ciężarówki. Podczas jednej z tras w jego auto wjechał jednak inny samochód, w wyniku czego Tomasz stracił prawą nogę. Dzisiaj mimo pozornej niepełnosprawności robi doktorat na Uniwersytecie Rolniczym, trenuje piłkę nożną w ampfutbolowym klubie w Krakowie i szykuje się do debiutu w reprezentacji Polski!

NA ROWERZE PRZEZ GMINĘ TOMICE - XIII RODZINNY RAJD ROWEROWY

Wydarzenia

Punktualnie o 9.00 w niedzielę (25.05) Starosta Wadowicki Jacek Jończyk dał sygnał startu blisko 250 rowerzystom, którzy wyruszyli na około 35 km trasę XIII Rodzinnego Rajdu Rowerowego Wadowice - Radocza - Witanowice zorganizowanego przez Ognisko TKKF "Leskowiec" w Wadowicach pod patronatem byłej europoseł Grażyny Staniszewskiej. Głównym sponsorem imprezy była firma "Maspex" w Wadowicach.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - DANE Z OBWODÓW

Wydarzenia

O godz. 21.00 w dniu dzisiejszym (25.05) zakończyło się w Gminie Tomice głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. W czterech komisjach obwodowych, które miały swoje siedziby w szkołach podstawowych w Witanowicach, Radoczy, Tomicach i Woźnikach, z 5962 uprawnionych do głosowania swoje głosy oddało zaledwie 1083 wyborców, co stanowi 18,17 %. Głosów ważnych oddano 1034 tj. 17.34%.

Szczegółowe dane z naszej Gminy oraz fotogaleria z dnia wyborów w czytaj więcej.

"MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ" - 80-LECIE KGW W WITANOWICACH

Wydarzenia

"Jesteście paniami domu, matkami, zarządczyniami, a przede wszystkim strażniczkami domu i wartości religijnych. Dla Was wartości patriotyczne, religijne, społeczne będą i są najważniejsze" - tak o gospodyniach z Witanowic mówił podczas sobotniej (24.05) Mszy Św. proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja ks. kan. Józef Wróbel. Rozpoczęła ona uroczystości 80-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Witanowicach. Po niej szacowne jubilatki oraz zaproszeni goście udali się do remizy witanowickiej jednostki OSP, gdzie odbyła się oficjalna część jubileuszu.

HARCERZE Z WOŹNIK NA "UNIAMO LE GENERAZIONI"

Wydarzenia

To była ich największa przygoda harcerska w tym roku. W dniach 14-20 maja 2014 r. piątka harcerzy z 14 DH "Krople Rosy" z Woźnik wraz ze swym opiekunem phm. Krzysztofem Szydło wzięła udział w zlocie "Uniamo Le Generazioni - Łączymy Pokolenia" upamiętniającym 70 rocznicę bitwy o Monte Cassino. Wraz z nimi do włoskiego klasztoru udało się ponad 1400 harcerzy m.in. z 16 reprezentacji chorągwianych. Tam na miejscu uczcili pamięć o żołnierzach, którzy na ziemi włoskiej przelali swą krew w drodze do Ojczyzny. Dzięki wsparciu włoskich skautów z Agensci i Cngei, mogli też poznać osoby i odwiedzić miejsca związane z historią naszego kraju.

OSTATNIE POŻEGNANIE SOŁTYSA WSI LGOTA

Wydarzenia

Z głębokim żalem żegnamy
zmarłego nagle
Ś. P.
Zbigniewa Tomczyszyna
Sołtysa wsi Lgota i Prezesa OSP Lgota

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy wielkiego współczucia

Wójt Gminy Tomice
wraz ze współpracownikami
Przewodniczący Rady Gminy Tomice
wraz z radnymi

WÓJT GMINY TOMICE ADAM KRĘCIOCH ODZNACZONY

Wydarzenia

W niedzielę (04.05) w dniu poświęconym św. Florianowi jednostki OSP Witanowice i OSP Lgota tradycyjne już obchodziły wspólnie swoje święto. W trakcie uroczystego apelu przed remizą w Witanowicach miała miejsce szczególna chwila. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie przyznane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP wręczył Wójtowi członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Antoni Kwarciak. Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej.

GMINA TOMICE NIE MA PRZED NIMI TAJEMNIC

Wydarzenia

Przed sześcioma zadaniami, przygotowanymi tradycyjnie już przez Anetę Homel z OKGT, stanęły cztery drużyny reprezentujące poszczególne szkoły podstawowe z naszej Gminy, by po ich rozwiązaniu wyłonić spośród siebie omnibusów wiedzy o Gminy Tomice w VII Gminnym Konkursie Wiedzy o Gminie Tomice. Uczestników, w piątek (16.05) gościła już po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Witanowicach.

"Z DUŻEJ CHMURY MAŁY DESZCZ" - BRAK ZAGROŻEŃ W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

Od środy (14.05) przez następne dwa dni trwały opady deszczu. Ich intensywność nasiliła się zwłaszcza w czwartek (15.05) w godzinach popołudniowych i wieczornych. Mimo, iż służby meteorologiczne prognozowały ich obfitość, sytuacja w naszej Gminie okazała się stabilna. Wprawdzie poziom rzeki Skawy był znacznie podwyższony, to nie stanowił on zagrożenia, zaś lokalne potoki, zwłaszcza w Woźnikach, tym razem nie postraszyły możliwością wystąpienia z brzegów.
Sytuacja pogodowa w naszej Gminie oraz w powiecie wadowickim na bieżąco na:

>>>www.wadowiceonline.pl<<<

"CO NOWEGO POD SŁOŃCEM" - WYSTAWA W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM

Wydarzenia

We wtorek (13.05) w krakowskim Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli odbył się wernisaż wystawy "Co nowego pod słońcem" - wystawy prezentującej efekty działań edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli, animatorów kultury i artystów z dwiema grupami gimnazjalistów z Tomic oraz ze slumsu Mathere w Kenii, podczas których młodzież pracowała nad tymi samymi zagadnieniami i poznawała wzajemne rezultaty swoich działań twórczych.

SCOUT CUP POWĘDROWAŁ DO WOŹNIK

Wydarzenia

W ostatni weekend ((10-11.05) na boisku "Orlika" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych w Krakowie rozegrano turniej "Scout Cup 2014". Po raz drugi w turnieju wystąpiła drużyna "14 DH Krople Rosy" z Woźnik, która w ubiegłym roku wywalczyła drugie miejsce. W tym roku wyjeżdżały do Krakowa z mocnym postanowieniem powalczenia o najwyższy stopień podium.
W czytaj więcej prezentujemy relację z zawodów.

W WITANOWICACH ROSNĄ MŁODZI GRAFICY KOMPUTEROWI

Wydarzenia

Uczniowie ze szkoły podstawowej w Witanowicach mimo, iż dopiero po raz pierwszy wzięli udział w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Pisanka Wielkanocna", to już osiągnęli duży sukces. Hubert Bliźnik z kl. I zajął pierwsze miejsce w grupie wiekowej do lat 9.
Konkurs zorganizowany został przez Terapeutyczną Szkołę Podstawową nr 119 oraz Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO we Wrocławiu dla dzieci z Polski do lat 13 i przebiegał pod patronatem Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego oraz Dyrektora Wydziału Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miasta Wrocławia.

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA ŚWIĘTEGO FLORIANA - PATRONA STRAŻAKÓW

Wydarzenia

Wszystkim druhom i druhnom z jednostek OSP z terenu naszej Gminy oraz strażakom z PSP Wadowice w dniu Św. Floriana składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, za skuteczność działań mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń.
Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz stale wzrastające społeczne uznanie towarzyszy Wam w dalszej codziennej działalności ratowniczej.

Wójt Gminy Tomice
(-) Adam Kręcioch

"5 ZMYSŁÓW" NA PIĘCIOLECIE GALERII SZTUKI "BAŁYSÓWKI"

Wydarzenia

"Tu jest inaczej.... Przekraczając progi "Bałysówki" wchodzimy w świat pełen zmysłowych doznań, w świat sztuki, w którym zmysły odbiorców zanurzają się w działa artystów, pozwalają na ich poznawanie, przeżywanie, zrozumienie, interpretowanie. Tu od pięciu lat zderzają się zmysły wzroku, słuchu, smaku, zapachu i dotyku". Te słowa Wójta Gminy Tomice Adama Kręciocha doskonale oddają nastrój jaki panował w dniu dzisiejszym (01.05) podczas otwarcia kolejnej wystawy "5 zmysłów" w galerii sztuki "Bałysówka". Dzień ten był o tyle wyjątkowy, gdyż dokładnie pięć lat temu Mira Sabatowicz wraz z Jackiem Packiem po raz pierwszy zaprosili pod strzechę tego niezwykłego miejsca miłośników sztuki prezentując wystawę "Dopóki Jesteśmy".

KAJAKARZE POSPRZĄTALI SKAWĘ PO RAZ TRZECI - ZEBRANO 640 KG

Wydarzenia

50 kajakarzy w czwartek (01.05) wyruszyło z Wadowic, by na odcinku do Woźnik posprzątać Skawę i jej brzegi z zalegających śmieci. Sprzątanie rzeki Skawy zorganizowała już po raz trzeci firma "Kajaki-na-Skawie". Akcja ta miała uświadomić, że Skawa niestety w dalszym ciągu traktowana jest jak darmowy śmietnik. Mimo zmian w gospodarce odpadami nadal wielu ludzi pozostania nad jej brzegami mnóstwo odpadów.

UTRWALONE NA KLISZY - TOMICE NA STARYCH FOTOGRAFIACH CZ.1

Wydarzenia

Są niemym świadkiem historii. Często leżą gdzieś zapomniane, od czasu do czasu wyciągnięte przywołują wspomnienia. Stare fotografie. Dzięki nim możemy m.in. przypomnieć sobie jak wyglądała kiedyś nasza Gmina. Zapraszamy na pierwszą część cyklu "Tomice na starych fotografiach" zawierająca zdjęcia z początku lat 80-tych XX w.

WRĘCZONO MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

Wydarzenia

W poniedziałek (28.04) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach miała miejsce podniosła uroczystość. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu ppłk Wojciech Fałkowski wraz ze Starostą Wadowickim Jackiem Jończykiem oraz Wicestarostą Martą Królik wręczył srebrne medale za "Zasługi dla Obronności Kraju" rodzicom, których co najmniej troje dzieci odbyło służbę w szeregach Wojska Polskiego.

I GMINNA EKOLOGICZNA OLIMPIADA KREATYWNOŚCI W SP WOŹNIKI

Wydarzenia

"Jesteśmy wszyscy bardzo aktywni, ekologiczni i kreatywni" - tak skandowały we środę (09.04) dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach podczas I Gminnej Ekologicznej Olimpiady Kreatywności. Przed rozpoczęciem części oficjalnej uroczystości drużyny wraz z swoimi trenerami ze szkół podstawowych z Tomic, z Radoczy, z Witanowic oraz z Woźnik zmierzyły się w pierwszym etapie olimpiady tzw. "Wyzwaniach Na Już". Ich zadaniem było zbudowanie w ciągu 6 minut jak najwyższej struktury, która będzie otaczała piłeczkę ping-pongową znajdującą się w misce z wodą.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 34

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej. Projekt jest realizowany od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.


NAJPIĘKNIEJSZE PISANKI WIELKANOCNE WYBRANE

Wydarzenia

Podczas sobotniego (05.04) Pokazu Potraw Wielkanocnych mieszkańcy naszej Gminy oraz zaproszeni goście poza degustacją pysznych potraw mieli możliwość podziwiania przepięknych pisanek wielkanocnych, które zostały nagrodzone w VI Gminnym Konkursie Pisanek Wielkanocnych. Na zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice konkurs wpłynęło 218 pisanek złożonych w pięciu kategoriach wiekowych.

VI GMINNY POKAZ POTRAW WIELKANOCNYCH

Wydarzenia

Suto zastawione stoły mazurkami, jajkami pod różnymi postaciami, babkami, pasztetami, przeróżnymi sałatkami, ciastami i wieloma innymi pysznościami witały gości oraz tłumnie mieszkańców Gminy przybyłych w sobotę (05.04) do tomickiego gimnazjum, gdzie po raz szósty Ośrodek Kultury Gminy Tomice wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich zorganizował Gminny Pokaz Potraw Wielkanocnych.

ROZPOCZYNAMY RUNDĘ WIOSENNĄ W B-KLASIE

Wydarzenia

W najbliższy weekend (5-6.04) na boiska wybiegną piłkarze LKS "Orzeł" Radocza i LKS "Dąb-Kolmar" Tomice. Rozpoczną oni rundę rewanżową (wiosenną) rozgrywek piłkarskich B-klasy.
"Dąb-Kolmar" zmierzy się w sobotę (05.04) o godz. 15.00 na swoim terenie z "Amatorem" Babica, zaś "Orzeł" pojedzie do Grodziska, gdzie w niedzielę (06.04) o godz. 15.00 spotka się z tamtejszym
"Grodem".

SUKCES W FINALE POWIATOWYM OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

Wydarzenia

W czwartek (27.03) Dom Strażaka w Jaszczurowej gościł 65 uczestników finału eliminacji powiatowych XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". W finale poddani oni zostali sprawdzianowi pisemnemu (test) oraz sprawdzianowi ustnemu. W grupie I - uczniowie szkól podstawowych triumfował Mateusz Klimkowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach. Będzie on reprezentował powiat wadowicki w swojej kategorii wiekowej podczas eliminacji OTWP na szczeblu wojewódzkim.


foto: PSP Wadowice

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydarzenia

Urząd Gminy w Tomicach zawiadamia, że sporządzone w alfabecie Braille'a "Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych" oraz "Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.", udostępniane są w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice (pok. Nr 15).

ZAKOŃCZONA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Wydarzenia

Zakończyła się rekrutacja dzieci do przedszkola w Tomicach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jak zapewnia Wójt Gminy Tomice - w tym roku wszystkie zgłoszone dzieci z terenu gminy Tomice zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym.

DŁUGIE OBRADY XXXII SESJI RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

W piątek (28.03) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się, trwająca ponad 5 godzin, XXXII sesja Rady Gminy Tomice. Po rozpoczęciu obrad radni wysłuchali informacji Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tomice w 2013 roku, sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice przedstawioną przez Kierownika ZEAS Agnieszkę Świergułę oraz informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Informacja ta obejmowała okres od 30 grudnia 2013 r. do 28 marca 2014 r.

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach inspektor Waldemar Krężel oraz dzielnicowy asp. Tomasz Korzeniowski zostali zaproszeni na XXXII sesję Rady Gminy Tomice, która odbyła się w piątek (28.03) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice. Zapoznali oni radnych ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Tomice za rok 2013.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 28.03.2014 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 28 marca br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 30 grudnia 2013 r. do 28 marca 2014 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

KREATYWNI UCZNIOWIE Z WOŹNIK

Wydarzenia

Już po raz ósmy Szkoła Podstawowa w Woźnikach, a pięcioosobowa drużyna w składzie: Alicja Woźniak, Aleksandra Górka, Natalia Knapik, Emilia Napora oraz Katarzyna Mej po raz drugi wzięła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination organizowanej przez Fundację Wspierania i Rozwoju Kreatywności w Józefowie. Jest to pokaz twórczego rozwiązywania problemów w praktyce. Celem programu jest szerzenie i rozwój myślenia twórczego wśród dzieci i młodzieży na całym świecie.

"ZŁOTE PIÓRO WÓJTA GMINY TOMICE" POWĘDROWAŁO DO TOMIC

Wydarzenia

W dniu woczrajszym (19.03) Szkoła Podstawowa w Woźnikach gościła uczestników IV Gminnego Konkursu Ortograficznego dla klas IV-VI o Złote Pióro Wójta Gminy Tomice, który został przygotowany przez nauczycielki woźnickiej placówki: Teresę Kolber, Martę Spisak i Beatę Ulatowską.
Po eliminacjach gminnych w konkursie udział wzięło najlepszych dwunastu uczniów z czterech szkół podstawowych. Musieli oni zmierzyć się z wymagającym tekstem przygotowanym przez metodyka - Małgorzatę Dudę.

ZAWIADOMIENIE - XXXII SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.2.2014.RG

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy VI Kadencji Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 28 marca 2014 r. (piątek) o godz. 14.15 trzydziestą drugą sesję VI kadencji Rady Gminy Tomice. Obrady odbędą się w budynku Ośrodku Kultury Gminy Tomice.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

WERNISAŻ WYSTAWY PRAC "TOMICE-MATHARE"

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym (14.03) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyło się podsumowanie warsztatów "5 pytań" prowadzonych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie oraz Fundację RazemPamoja równolegle z grupami gimnazjalistów w Mathare slums w Nairobi i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach. Program ten promował model edukacji oparty na założeniu, że wartościową wiedzę o świecie zdobywa się przede wszystkim poprzez własne, praktyczne doświadczenia. Partnerami w projekcie byli: Ośrodek Kultury Gminy Tomice oraz Gmina Tomice.

"JUŻ PŁYWAM" - KOLEJNA EDYCJA PROJEKTU

Wydarzenia

Ruszyła kolejna edycja projektu "Już pływam" realizowanego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Projekt przewiduje zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację nauki pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
W gminie Tomice projektem objętych jest 120 uczniów klas I-VI szkół podstawowych, czyli prawie 25% ogólnej ich liczby. Uczniowie tworzą 8 grup (po dwie grupy z każdej szkoły), z których każda liczy 15 osób. Jeden kurs obejmuje 15 godzin pływania na krytej pływalni "Delfin" w Wadowicach.

APEL O ZANIECHANIE SZKODLIWEGO WYPALANIA TRAW

Wydarzenia

Kilka ciepłych, "wiosennych" dni wystarczyło, by znów coraz częściej zaczęły wyć syreny wozów strażackich pędzących do palących się traw i nieużytków na terenie powiatu wadowickiego, w tym i w naszej Gminie.
Jest to wiosenna plaga dla strażaków, a ludzie niestety nie zdają sobie sprawy z zagrożenia jakie niesie podpalenie suchej trawy na łące czy pastwisku. Stąd też kolejny już raz prezentujemy apel Komendy Powiatowej PSP o zaniechanie szkodliwego wypalania traw.

SPOTKANIE NOWOROCZNE W TVP KRAKÓW

Wydarzenia

Serdeczne zapraszamy w dniu dzisiejszym przed telewizory mieszkańców naszej Gminy. O godz. 20.00 na kanale TVP Kraków oglądnąć będzie można "Spotkanie Noworoczne", podczas którego zaprezentuje się m.in. Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz przedstawiciele siedmiu Gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia.
Dzięki zaangażowaniu Ośrodka Kultury Gminy Tomice nasza Gmina będzie licznie reprezentowana podczas programu.

OSTATNIE POŻEGNANIE BYŁEGO DZIELNICOWEGO GMINY TOMICE

Wydarzenia

Z głębokim żalem żegnamy
tragicznie zmarłego
Ś. P.
st. asp. Piotra Nosala
dzielnicowego w Gminie Tomice w latach 2001-2008

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy wielkiego współczucia

Wójt Gminy Tomice
wraz ze współpracownikami
Przewodniczący Rady Gminy Tomice
wraz z radnymi

ZAKOŃCZONE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OSP

Wydarzenia

Zakończyły się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy. We wszystkich jednostkach przedstawiono i przyjęto m.in. sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe.

Informacje z funkcjonowania OSP w roku 2013 można znaleźć na:

www.straz.tomice.pl

FERIE ZIMOWE Z OŚRODKIEM KULTURY GMINY TOMICE

Wydarzenia

W okresie od 2 do 14 lutego w Ośrodku Kultury w Tomicach odbywały się zajęcia dla dzieci zorganizowane w ramach ferii zimowych. OKGT przygotował ciekawą ofertę kulturalno - rekreacyjną dla dzieci z gminy Tomice oraz ich rodziców. Ferie rozpoczęły się od rodzinnej wycieczki do Teatru Ludowego w Krakowie na spektakl "Królowa Śniegu". Trudno wyobrazić sobie świat bez baśni Andersena. To między innymi dzięki nim dzieci poznają świat wartości, uczą się dobra i bezpiecznie obcują ze złem, a dorośli mogą odbyć sentymentalną podróż do czasu własnego dzieciństwa, i takim właśnie czasem był wyjazd na "Królową Śniegu".

OSP WITANOWICE NA PODIUM POWIATOWEGO TURNIEJU MDP

Wydarzenia

W sobotę (08.02) w Szkole Podstawowej w Witanowicach przeprowadzono XVI Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach pod nazwą "Witanowice 2014". Organizatorem zawodów był Zarząd Powiatowy Związku OSP RP, a do pomocy przy jego organizacji włączyli się również Zarząd Gminny Związku OSP RP w Tomicach, Szkoła Podstawowa w Witanowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Witanowicach, Wójt Gminy Tomice oraz Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW ONLINE

Wydarzenia

We wtorek (04.02) w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyło się III seminarium naukowe nt. "Instrumenty kształtowania oraz diagnozowania ładu przestrzennego". Było ono okazją do podsumowania trzyletniej już współpracy Uniwersytetu z naszą Gminą. W jego trakcie Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch otrzymał kolejny system informacyjny - Gminną Ewidencję Zabytków, dostępny już na naszej stronie:

www.tomice.pl/zabytki

PIENIĄDZE NA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ROZDZIELONE

Wydarzenia

Rozstrzygnięte zostały konkursy na realizację zadań publicznych na 2014 rok w zakresie kultury oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W czytaj więcej prezentujemy szczegółowe wyniki obu konkursów.

NOWOROCZNA SESJA RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Na 24 stycznia (piątek) Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szymczak wyznaczył pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Gminy Tomice. Podczas obrad XXXI sesji radni rozpatrzyli i jednogłośnie przyjęli pakiet dziewięciu uchwał.

TOMICE - MATHARE: SPOTKANIE SKRZYŻOWANIE SPOJRZENIE

Wydarzenia

Muzeum Etnograficzne w Krakowie wspólnie z Fundacją RazemPamoja oraz Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice i Urzędem Gminy Tomice realizuje cykl działań pt. "5 pytań", prowadzonych równolegle z grupami gimnazjalistów w Kenii w Mathare slums w Nairobi i w Polsce w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach.

UROCZYŚCIE ŚWIĘTOWANO 5-LECIE ZESPOŁU "WIOLINKI"

Wydarzenia

W niedzielę (19.01) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice, odbył się jubileuszowy koncert z okazji 5-lecia zespołu "Wiolinki" pt: "Wigilia w Polskiej tradycji". Celem koncertu było przybliżenie i zachowanie tradycji kolędowania, związanej ze świętami Bożego Narodzenia. "Wiolinki" zaprezentowały kilkanaście kolęd i pastorałek oraz przybliżyły tradycyjne obrzędy, związane ze świętami Bożego Narodzenia.

UCZNIOWIE WYBRALI SIĘ W PODRÓŻE PO BAŁKANACH I INDIACH

Wydarzenia

W dniu 15 stycznia Ośrodek Kultury Gminy Tomice wspólnie ze szkołami z terenu gminy zorganizował spotkania podróżnicze dla uczniów Szkoły Podstawowej w Witanowicach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tomicach oraz Gimnazjum w Tomicach. Spotkania poprowadzili młodzi podróżnicy Patryk Świątek oraz Bartek Szaro - miłośnicy podróżowania na własną rękę, wielbiciele pokazywania innym ludziom, że podróżować można tanio, bezpiecznie i zupełnie niezależnie. Chłopaki wspólnie założyli blog podróżniczy paragonzpodróży.pl, który w 2011 roku otrzymał nagrodę główną w konkursie na Blog Roku 2011 oraz w kategorii "Podróże i szeroki świat".

ZAWIADOMIENIE - XXXI SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.1.2014.RG

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady Gminy VI Kadencji Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 24 stycznia 2014 r. (piątek) o godz. 14.15 trzydziestą pierwszą sesję VI kadencji Rady Gminy Tomice. Obrady odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Tomicach.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

TOMICE-MATHARE - PROJEKT "5 PYTAŃ"

Wydarzenia

Muzeum Etnograficzne w Krakowie wspólnie z Fundacją Razem Pamoja rozpoczęło cykl działań pt. "5 pytań", prowadzonych równolegle z grupami gimnazjalistów w Kenii w Mathare Slums w Nairobi i w Polsce w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach. Program promuje model edukacji oparty na założeniu, że wartościową wiedzę o świecie zdobywa się przede wszystkim poprzez własne, praktyczne doświadczenia.

OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY TOMICE

Wydarzenia

Na portalu wadowice24.pl należącym do pana Marcina Płaszczycy, w ramach artykułu autorstwa "wp", zatytułowanego "Wójt pod ścianą. Radni się buntują." zawarto szereg informacji nieprawdziwych lub nieścisłych dotyczących Gminy Tomice i sesji, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym zażądałem ich sprostowania poprzez opublikowanie na portalu wadowice24.pl następującego oświadczenia:

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 33

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej.
Projekt jest realizowany od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

PRZESYŁKA Z SĄDU DO ODBIORU W KIOSKU

Wydarzenia

Od stycznia br. korespondencję z sądu dostarcza Polska Grupa Pocztowa. Powoduje to zmianę dystrybucji listów. Jeśli list nie zostanie odebrany osobiście, listonosz PGP pozostawi w skrzynce awizo. List będzie można wtedy odebrać np. w kiosku ruchu. Na awizo będzie umieszczona informacja o dokładnej lokalizacji punktu odbioru przesyłki z sądu lub prokuratury. W naszej Gminie Polska Grupa Pocztowa posiada dwa punktu odbioru:
- Tomice - ul. Wadowicka - kiosk (naprzeciw UG),
- Woźniki - ul. Wikliniarzy 36 - kiosk.

ORKIESTRA DĘTA Z ZYGODOWIC KOLĘDOWAŁA W KOBIÓRZE

Wydarzenia

W niedzielę (05.01) o godz. 16.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kobiórze rozpoczęło się wspólne kolędowanie mieszkańców Gminy Kobiór. Na tą uroczystość został zaproszony Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch oraz Orkiestra Dęta z Zygodowic, która wspólnie z kobiórskim chórem "Harmonia" wykonała najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Nad całością wykonania czuwał kapelmistrz Daniel Mruczek. Był to kolejny wspólny występ obu grup, które w poprzednim roku dały niezapomniany bożonarodzeniowy koncert w woźnickiej świątyni.

PORTAL WWW.TOMICE.PL W COROCZNYCH STATYSTYKACH

Wydarzenia

Przełom roku to tradycyjnie już czas wielu podsumowań. Również portal www.tomice.pl prezentuje garść informacji statystycznych. W roku 2013 gminna strona może pochwalić się rekordowymi danymi. Odwiedziło ją ponad 102 tys. użytkowników, z czego 36 tys. to nowi użytkownicy. Dokonali oni łącznie blisko 246 tys. odsłon. Największą liczbę odwiedzających (ponad 1100 odwiedzin) portal zanotował w dniu 8 maja, gdy pojawiła się informacja o dużych zniszczeniach po gwałtownych deszczach w centrum Radoczy.

JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘTY BUDŻET GMINY TOMICE NA 2014 ROK

Wydarzenia

Ponad sześć godzin obradowali w poniedziałek (30.12) radni, zebrani na XXX sesji Rady Gminy Tomice. Po przyjęciu informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym radni przystąpili do rozpatrzenia dziewięciu projektów uchwał, które znalazły się w porządku obrad.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 30.12.2013 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 30 grudnia br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 29 listopada 2013 r. do 30 grudnia 2013 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

OSTATNIE POŻEGNANIE BYŁEGO RADNEGO GMINY TOMICE

Wydarzenia

Z głębokim żalem żegnamy
Ś. P.
Jana Majtykę
Radnego Rady Gminy Tomice w latach 1994 - 1998
założyciela i pierwszego Prezesa OSP Tomice

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy wielkiego współczucia

Wójt Gminy Tomice
wraz ze współpracownikami
Przewodniczący Rady Gminy Tomice
wraz z radnymi

SKANSKA ZAKOŃCZYŁA REMONT DROGI KRAJOWEJ DK 28

Wydarzenia

Zakończył się trwający od lipca remont drogi krajowej nr 28. Na zlecenie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace, w większości na terenie naszej Gminy, zrealizowała Skanska za kwotę 5.851.155,56 zł. Dzięki inwestycji nową nawierzchnię zyskało 2,8 km drogi. Wyremontowano również zjazdy, przepusty i pobocza oraz odtworzono rowy. Na drodze powstały upłynniające ruch lewoskręty, których do tej pory nie było oraz nowe przejścia dla pieszych. Z pewnością przejazd po wyremontowanym odcinku będzie dla kierowców bezpieczniejszy i bardziej komfortowy.

BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO W TOMICACH

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym (20.12) harcerze z 14 drużyny harcerskiej "Krople Rosy" ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach, działający przy OSP Woźniki, przekazali na ręce Wójta Gminy Tomice Adama Kręciocha wraz z życzeniami świątecznymi "betlejemskie światełko pokoju". Jest ono symbolem miłości, pokoju, ciepła i nadziei. Akcję tradycyjnie już, po raz 23, przeprowadza Związek Harcerstwa Polskiego. W tym roku przesłanie, które towarzyszy wędrówce Światła, brzmi: "Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!".

OSTATNIE POŻEGNANIE BYŁEGO RADNEGO GMINY TOMICE

Wydarzenia

Z głębokim żalem żegnamy
Ś. P.
Andrzeja Oremusa
Radnego Rady Gminy Tomice w latach 1998 - 2002

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy wielkiego współczucia

Wójt Gminy Tomice
wraz ze współpracownikami
Przewodniczący Rady Gminy Tomice
wraz z radnymi

OTRZYMALI ZŁOTE MEDALE ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

Wydarzenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Zygodowicach gościła w sobotę (14.12) przedstawicieli zarządów jednostek OSP z terenu Gminy Tomice. Przybyli oni na sprawozdawcze zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach. Podczas obrad miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Trzech zasłużonych druhów: Stanisław Oleksy, Władysław Cichoń i Mieczysław Foryciarz, uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Nr 68/8/2013 z dnia 10 grudnia 2013, otrzymało Złote Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

Relacja z posiedzenia na www.straz.tomice.pl

PROBLEMÓW Z AWARIĄ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ CIĄG DALSZY

Wydarzenia

Niestety piątkowy wyciek wody z głównej sieci wodociągowej fi 250 mm został powstrzymany tylko doraźnie. Prace trwające 13 godzin nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Trudny teren i nocne warunki utrudniały naprawę. Koniecznym okazało się zamknięcie całego wodociągu i odcięcie wody do Witanowic - ul. Krakowska oraz Zygodowic, Lgoty i Brzeźnicy. Prowadzone prace remontowe zostały zakończone około godz. 21.00 tylko po to, by na sobotę i niedzielę nie zostawiać tak dużej liczby mieszkańców bez wody. W poniedziałek(16.12) prace muszą zostać wznowione, a czas usuwania awarii jest trudny do oszacowania. Prace mogą potrwać około 7-12 godz.

PIERWSZOKLASIŚCI W KLUBIE BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Wydarzenia

W październiku i listopadzie br. klasy pierwsze ze wszystkich szkół podstawowych z naszej Gminy brały udział w "Klubie Bezpiecznego Puchatka" - programie edukacyjnym mającym na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Program został przygotowywany przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy objął Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.

MIKOŁAJKI JAK Z BAJKI W OŚRODKU KULTURY

Wydarzenia

W dniu 6 grudnia do Ośrodka Kultury Gminy Tomice zawitał Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami Elfem i Śnieżynką. Na spotkanie z Mikołajem przyszło blisko 70 dzieciaków wraz ze swoimi rodzicami. Wszyscy wspólnie uczestniczyli w imprezie, gdzie najpierw malowane były ozdoby świąteczne, dzieci mogły skorzystać z malowania twarzy, czy też zaśpiewać mikołajkowe piosenki. Dla wszystkich Mikołaj przygotował słodki poczęstunek tzw. mikołajkowe babeczki.

ZE ŚWIĄTECZNYMI UPOMINKAMI U NAJMŁODSZYCH FANÓW WISŁY KRAKÓW

Wydarzenia

Od wielu lat w okresie przedświątecznym członkowie Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków wcielają się w rolę św. Mikołajów wręczając prezenty najmłodszym fanom krakowskiej drużyny.
W tym roku wadowicka grupa "terrorisTS" wraz z SKWK postanowiła zrobić niespodziankę kibicom Białej Gwiazdy ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach. We wtorek (10.12) spotkali się z grupą kilkudziesięciu uczniów tej szkoły, by wręczyć im drobne upominki m.in. szaliki, kubki, maskotki i słodycze. Oczywiście każdy z młodych sympatyków, zanim otrzymał prezent, wykazał się dobrą znajomością swojej ulubionej drużyny.

DREZYNĄ PO WYMARŁYM SZLAKU

Wydarzenia

Sporą sensację wywołał w Radoczy na nieczynnych torach linii kolejowej nr 103 ten pojazd: grupa drezyniarzy z Krakowa postanowiła nieco ożywić wymarły od 11 lat szlak kolejowy swoją maszyną. Kto wie, czy to nie ostatni przejazd pojazdem szynowym w tym miejscu...

Relacja z tej niecodziennej podróży na:
www.wadowiceonline.pl

PIĄTKOWA WICHURA PRZYNOSI PIERWSZE STRATY

Wydarzenia

Piątkowe przedpołudnie (06.12) przyniosło pierwsze interwencje straży pożarnych w naszej Gminie. Silne wiatry spowodowały w Witanowicach zerwanie dachówek na domu mieszkalnym oraz wyrwanie drzewa, które oparło się o budynek mieszkalny. W części tej wsi brakuje też prądu i wody. Prawdopodobnie zasilanie zostanie przywrócone dopiero w późnych godzinach wieczornych. Straż interweniowała też w Tomicach, gdzie na budynku Gimnazjum oderwało się, stwarzając duże zagrożenie, okucie kominowe.

BEZ WIĘKSZYCH NOCNYCH STRAT W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

Kilkaset gospodarstw bez prądu oraz brak wody w części Tomic nad ranem to na szczęście jedyne efekty działania huraganu Ksawery (Xaver), który w godzinach nocnych (05.12) dotarł do Gminy Tomice. Tym razem wichura, poza zerwanymi i uszkodzonymi liniami energetycznymi, nie spowodowała większych strat w infrastrukturze.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

Cztery firmy zajmą się zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie naszej Gminy w sezonie 2013/2014. W tym sezonie w gotowości czuwać w sumie 14 pojazdów (ciągniki, koparki, spycharki) do odśnieżania i posypywania dróg. Teren ich działania obejmie około 88 km dróg.

Pełny wykaz firm zajmujących się zimowym utrzymanie dróg na terenie Gminy Tomice
>>>TUTAJ<<<

31 GRUDNIA BR. PRZYCHODNIA MEDYK W WADOWICACH KOŃCZY DZIAŁALNOŚĆ

Wydarzenia

Działająca w budynku ZZOZ przy ul. Karmelickiej w Wadowicach Przychodnia Medyk z dniem 31 grudnia br. kończy swą działalność. Pacjentów należących do Medyka przejmie nowopowstała Przechodnia Lekarza Rodzinnego Mar-Med, której siedziba mieścić się będzie przy ul. Wojska Polskiego w byłym WDW Podhalanin. Także pełna dokumentacja oraz kartoteki znajdujące się obecnie w Medyku zostaną przekazane do nowej przychodni. Zgodnie z przepisami wszyscy korzystający z usług likwidowanej przychodni mogą nadal korzystać z oferty Mer-Mad, lub też zwrócić się do Przychodni Medyk o wydanie pełnej dokumentacji medycznej i zapisać do innej przychodni.

ZATWIERDZONO PIERWSZE OPŁATY NA 2014 ROK

Wydarzenia

W piątek (29.11) odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Tomice VI kadencji zwołana przez jej Przewodniczącego Zygmunta Szymczaka. Podczas obrad radni zapoznani zostali z informacją o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tomice w roku szkolnym 2012/2013. Zgodnie z porządkiem obrad Rada rozpatrzyła także siedem projektów uchwał. Wszystkie zostały przez nią przyjęte.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 29.11.2013 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 29 listopada br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 25 października 2013 r. do 29 listopada 2013 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

50 i 60 lat temu połączyli swój los, przyrzekając sobie miłość i wypowiadając wzajemnie "tak". Po kilkudziesięciu latach wspólnego życia, dzieląc dobre i złe chwile, radości i smutki, nadszedł czas wyrażenia uznania za dotrzymanie przyrzeczeń.
Wczoraj (28.11) odbyła się wyjątkowa uroczystość. Po Mszy Św. w kościele pw. św. Mikołaja w Witanowicach jubilaci, obchodzący jubileusze 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego zaproszeni zostali do Domu Strażaka w Witanowicach. Tam też świętowano te niecodzienne rocznice.

SYSTEM INFORMACYJNY EURZĄD UDOSTĘPNIONY

Wydarzenia

Od września 2012 r. Gmina Tomice wraz z partnerami tj. Gminami: Gorlice, Krościenko nad Dunajcem, Lanckorona i Skała oraz Liderem - firmą TechMaster Monika Stasica z Żywca realizuje projekt "Droga do lepszego zarządzania" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Jednym z założeń projektu jest zwiększenie dostępności usług publicznych. W tym celu we współpracy z firmą Rekord z Bielska-Białej uruchomiony został internetowy system informacji tzw. eUrząd.

HUBERTUS 2013 - GONITWA ZA LISEM W G.A. STAJNIA GRUDKI

Wydarzenia

Każdego roku w listopadzie, kiedy w Kościele katolickim wspominany jest święty Hubert - patron myśliwych i jeźdźców, odbywają się uroczyste polowania, a także gonitwy, podczas których konno ściga się tzw. lisa, czyli jeźdźca z ogonem przypiętym do lewego ramienia. Wspomniane tradycje jeździeckie są również kontynuowane w gminie Tomice.
W niedzielę (24.11) w imprezie zorganizowanej na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Stajnia Grudki w Woźnikach wzięli udział koniarze z Woźnik, Tomic, Stanisławia Dolnego, Bachowic, Laskowej i Zatora.

DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT W JEDNEJ PARAFII

Wydarzenia

Jubileusz dwudziestopięciolecia pracy duszpasterskiej świętował proboszcz ks. kanonik Józef Wróbel, który od 1988 roku prowadzi parafię św. Mikołaja w Witanowicach. Nieczęsto zdarza się, by parafianie byli pod opieką tego samego duszpasterza przez tak wiele lat.
Niedzielnej (17.11) uroczystości przewodniczył ks. infułat Jakub Gil, w towarzystwie ks. kanonika Stanisława Brody, ks. Tadeusza ze Zgromadzenia Księży Pallotynów, o. Marka Kłaputa OCD, ks. Adama Pietrasa, ks. Marcina Szydłowskiego oraz sióstr zakonnych.

ZAWIADOMIENIE - XXIX SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.9.2013

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady Gminy VI Kadencji Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 29 listopada 2013 r. (piątek) o godz. 14.15 dwudziestą dziewiątą sesję VI kadencji Rady Gminy Tomice. Obrady odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Tomicach.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

OSTATNIE POŻEGNANIE DŁUGOLETNIEGO SOŁTYSA WSI ZYGODOWICE

Wydarzenia

Z głębokim żalem żegnamy
Ś. P.
Jana Leszczyńskiego
Sołtysa Zygodowic w latach 1990 - 1998

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy wielkiego współczucia

Wójt Gminy Tomice
wraz ze współpracownikami
Przewodniczący Rady Gminy Tomice
wraz z radnymi

PROFILAKTYCZNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE WYKONANE

Wydarzenia

Jak informuje Centrum Maszachaba z Krakowa z 351 mieszkanek naszej Gminy w wieku 50-69 lat, do których wysłano zaproszenia na profilaktyczne badania mammograficzne, wykonało je 45 kobiet.
Z danych statystycznych na koniec października 2013 r. wynika, że w Gminie Tomice badania mammograficzne mogło wykonać 825 kobiet, a z badań skorzystało 314 pań, co stanowi blisko 40%.

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W NASZEJ GMINIE

Wydarzenia

Ten dzień z pewnością na długo zapadnie w pamięć mieszkańcom naszej Gminy. W piątek (08.11) gościliśmy bowiem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W tym dniu przed południem odwiedził on młodzież i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy.

I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ W OŚRODKU KULTURY

Wydarzenia

Z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa zorganizował I Festiwal Piosenki Patriotycznej. Festiwal miał zwrócić uwagę młodych ludzi jak ważna jest narodowa pamięć i patriotyczna tradycja, a zarazem pokazać społeczności lokalnej, że dzieci i młodzież pamiętają o jednym z najważniejszych wydarzeń zapisanych w historii Polski. W konkursie wzięło udział około 280 uczestników, prezentujących ciekawe występy w zespołach, jak również solo. Solistów łącznie było 42.

MINISTER WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ ODWIEDZI GMINĘ TOMICE

Wydarzenia

W piątek 8 listopada 2013 r. naszą Gminę odwiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. O godz. 11.30 spotka się z uczniami i gronem pedagogicznym Zespołu Szkół RCKU im. Jana Pawła II w Radoczy. Będzie rozmawiał z młodzieżą nt. "Nauka, praca, kariera...". Wtedy też planowana jest konferencja prasowa. O godz. 14.30 w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Gminy. Tematem wizyty będzie "Bieżąca działalność Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej".


foto: www.mpips.gov.pl

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 32

Wydarzenia

Gmina Tomice- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej. Projekt będzie realizowany od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

BUDOWA KANALIZACJI W RADOCZY ZGODNIE Z PLANEM

Wydarzenia

W chwili obecnej prowadzona jest realizacja kolejnego z etapów (zadanie A - cz.1) budowy kanalizacji sanitarnej w Radoczy. Realizowane prace obejmują odcinek o długość 3,648 km, wzdłuż ul. Piastowskiej od oczyszczalni BIOCLERE do ul. Kwiatowej. Wykonawcą inwestycji, której kwota wynosi 1.062.489,12 zł, jest firma WULKAN z Jaroszowic.
Rozpoczęta w październiku bieżącego roku budowa przebiega zgodnie z planem, bez problemów wykonawczych. Nad prawidłową realizacją prac czuwają Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz Projektant.

NIECODZIENNA WIZYTA W TOMICACH

Wydarzenia

Wczoraj, 30 października, z prywatną wizytą przebywało w Tomicach dwóch Niemców, Eryk i Zygmunt Baierl, którzy urodzili się w czasie II wojny światowej w budynku przy ul. Floriańskiej 39 w Tomicach. Przybyli tu wraz z żonami w poszukiwaniu własnych korzeni, by poznać miejsce, w którym przyszli na świat. Przyjechali, by zaspokoić pragnienie odkrycia kolejnej karty w skomplikowanej historii życia swojej rodziny, by dowiedzieć się o krzywdach wyrządzonych przez Niemców polskim rodzinom w czasie wojny.

DŁUGIE OBRADY XXVIII SESJI RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Ponad cztery godziny trwały w piątek (25.10) obrady XXVIII sesji Rady Gminy Tomice. Radni po wysłuchaniu informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym i informacji o realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych za rok 2012 przez osoby do tego obowiązane rozpatrzyli projekty i podjęli dwanaście uchwał.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 25.10.2013 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 25 października br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 29 sierpnia 2013 r. do 25 października 2013 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

ZAKOŃCZONA KOLEJNA ZBIÓRKA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wydarzenia

Zakończyła się tegoroczna zbiórka wyrobów zawierających azbest. Firma Remontowo - Budowlana "RAGAR" z Krakowa z terenu 23 posesji zebrała 51,950 tony (Mg) materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest - kod odpadu 170605. Zostały one przekazane na składowisko odpadów "Środowisko i Innowacje" Sp. z o.o. w Dobrowie. Koszt transportu i składowania został pokryty przez Gminę Tomice i wyniósł 17.999,74 zł.

ODBLASKOWY PRZEDSZKOLAK WIDOCZNY NA DRODZE

Wydarzenia

Już osiem lat w naszej Gminie organizowana jest akcja profilaktyczno - prewencyjna "Bądź widoczny na drodze". Celem prowadzonej akcji jest nie tylko dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych, lecz również zwrócenie uwagi wszystkich użytkowników ruchu drogowego na kwestię widoczności na drodze - szczególnie przy tak uciążliwych warunkach, jakie panują o tej porze roku.
We wtorek (22.10) Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch wraz z asp. Pawłem Migdałkiem z KPP w Wadowicach odwiedzili najmłodszych uczniów z czterech szkół podstawowych.

SUKCESY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE "POCZTÓWKA Z WAKACJI"

Wydarzenia

14 października jurorzy Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Pocztówka z Wakacji" Barbara Kowalczyk, Anna Smolak i Dariusz Krysiak wybrali spośród 2965 prac najpiękniejsze pocztówki. Nagrodzono 144 osoby, w tym 14 uczestników Konkursu Plastycznego "Pocztówka z wakacji" kierowanego do dzieci i młodzieży z Doliny Karpia. Jurorzy brali pod uwagę samodzielność wykonania, pomysłowość, estetykę i ogólne wrażenie artystyczne. Wybór nie był łatwy. Do udziału w konkursie zgłosiło się 125 szkół, 86 przedszkoli, 42 domy kultury i 21 osób indywidualnie.

"NIESAMOWITY ŚWIAT GUMBALLA" - KONKURS CARTOON NETWORK

Wydarzenia

Klasa piąta SP w Woźnikach bierze udział w konkursie Cartoon Network na najbardziej zakręconą klasę. W związku z tym uczniowie klasy piątej wraz z wychowawcą klasy proszą o wejście na stronę:
http://www.cartoonnetwork.pl/gumball-konkurs
kliknąć na galerię, odnaleźć zdjęcie i oddać swój głos (oczywiście na 5 gwiazdek) pomagając w ten sposób wygrać konkurs i zdobyć aparat fotograficzny dla szkoły. Codziennie można oddać jeden głos.

W OSRODKU KULTURY PODRÓŻOWALI PO KAUKAZIE

Wydarzenia

W piątek (11.10) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice dwukrotnie odbyły się spotkania podróżnicze pt. "Armenia i Kaukaz - prawie jak Kurdystan", które zostały zorganizowane dla uczniów gimnazjum oraz mieszkańców gminy Tomice. Prezentacje poprowadził Norbert Skrzyński, który wraz z dwójką swoich przyjaciół wyruszył na wyprawę rowerową do Iranu. Podróżnik znalazł się w Armenii zupełnie przez przypadek. Jego głównym zamiarem była podróż do Iranu ale przeszkodą stały się wizowe zawirowania związane z wyborami w tej Islamskiej Republice.

GMINA TOMICE NA WIELKICH ZATORSKICH ŻNIWACH KARPIOWYCH

Wydarzenia

W niedzielę (06.10) na łowisku wędkarskim w Podolszu, Stowarzyszenie Dolina Karpia zorganizowało Żniwa Karpiowe, będące zakończeniem 7 imprez Festiwalu Doliny Karpia. Partnerami honorowymi imprezy byli: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Starosta Oświęcimski Józef Krawczyk, Starosta Wadowicki Jacek Jończyk oraz Burmistrz i Wójtowie każdej z siedmiu gmin Doliny Karpia.

Z SUKCESAMI NA VII POWIATOWYCH ZAWODACH SPORTOWO-POŻARNICZYCH

Wydarzenia

W niedzielę (06.10) na stadionie sportowym MKS "Skawa" w Wadowicach przeprowadzono VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego. Wzięło w nich udział łącznie 35 drużyn. Naszą Gminę reprezentowały 5 drużyn z OSP Witanowice oraz 1 drużyna z OSP Woźniki. Wystartowały one w biegu sztafetowym i rozwinięciu bojowym (w grupie MDP dziewcząt i chłopców w wielu 10-16 lat oraz w pozaregulaminowej grupie DDP dziewcząt i chłopców w wieku 2-8 lat) oraz w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym (w grupie C-kobiet i A-mężczyzn).

PIECZONY ZIEMNIAK KRÓLOWAŁ NA FESTWALU KULINARNYM GMINY TOMICE

Wydarzenia

W niedzielne popołudnie (29.09) po naszej Gminie rozniósł się zapach pieczonych ziemniaków. W hotelu Radocza Park Active&Spa podczas Festiwalu Kulinarnego Gminy Tomice miały one bowiem swoje święto. Stoły uginały się pod przeróżnymi potrawami, przede wszystkim z ziemniaków, przygotowanymi przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Każdy, kto próbował tych przysmaków otrzymał też broszurę kulinarną "Zasmakuj z Gminą Tomice" - zbiór przepisów przygotowanych podczas warsztatów z tworzenia lokalnego produktu kulinarnego "Region ze smakiem".

"SZLAKIEM WIKLINIARSTWA W WOŹNIKACH" - WYPRAWA ODKRYWCÓW

Wydarzenia

Quest to metoda odkrywania dziedzictwa polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Do tej pory w Dolinie Karpia powstały trzy takie zabawy: "Spacerkiem po stolicy Doliny Karpia", "Stawy, ludzie, ptaki" i "Szlakiem Radwanitów". Kolejna, czwarta wyprawa odkrywców prowadzi "Szlakiem Wikliniarstwa w Woźnikach".

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 31

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej. Projekt będzie realizowany od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

KAMPANIA "MŁODZI BEZ ALKOHOLU" NA TERENIE GMINY TOMICE

Wydarzenia

W dniach 26-30 sierpnia br. na terenie Gminy Tomice przeprowadzona została kampania informacyjna dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych, mająca na celu uświadomienie praktycznej niemożności ustalenia wieku osoby kupującej alkohol.
Kampania została zrealizowana na zamówienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomicach i objęła 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy. Na realizatora zadania wybrano Małopolskie Centrum Profilaktyki specjalizujące się we współpracy z instytucjami administracji publicznej i samorządowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.

PRACE GRZEGORZA GIERMKA W GALERII REGIONALNEJ ZZOZ W WADOWICACH

Wydarzenia

Tzw. przewiązka łącząca przychodnię ze szpitalem ZZOZ w Wadowicach po raz kolejny zapełniła się pracami artystów z naszego powiatu. Tym razem w ramach Galerii Regionalnej, powstałej dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej i Dyrekcji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wadowicach, swoje obrazy zaprezentowali Grzegorz Giermek z Gminy Tomice oraz Ireneusz Młynarczyk z Gminy Spytkowice.

PAMIĘTALI O AMERYKAŃSKICH LOTNIKACH Z "HELL'S ANGEL"

Wydarzenia

13 września to pamiętna data w historii naszej Gminy. Dokładnie 69 lat temu zestrzelono nad Zygodowicami amerykański samolot Liberator B-24 "Hell's Angel". Dla upamiętnienia kolejnej rocznicy tamtych wydarzeń PTTK Oddział "Ziemia Wadowicka" wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizowało po raz XXIII Rajd Lotników Hell's Angel. Miał on na celu uczczenie bohaterskiej śmierci 6 członków załogi bombowca Hell's Angel - Obywateli Stanów Zjednoczonych w walce o wyzwolenie Polski. Jednocześnie ideą rajdu było ukazanie uczestnikom walorów krajoznawczych Pogórza Śląskiego i Wielickiego oraz zachęcanie do uprawiania różnych form turystyki i rekreacji.

OSP WITANOWICE POZA KONKURENCJĄ

Wydarzenia

19 drużyn zostało zgłoszonych do tegorocznych gminnych zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tomice, które zostały rozegrane w niedzielę (08.09) na placu sportowym przy remizie w Witanowicach. Reprezentowały one sześć gminnych jednostek OSP. W zawodach wzięła również udział najmłodsza MDP "Siekieratki" z Witanowic.

DUŻE ZMIANY NA DRODZE KRAJOWEJ NR 28 W NASZEJ GMINIE

Wydarzenia

Rozpoczął się już remont drogi krajowej nr 28 na odcinku Radocza - Wadowice od km 10+590 do km 13+400. Będzie on polegał na naprawie istniejącej nawierzchni drogi wraz z towarzyszącymi urządzeniami drogowymi. Podczas prac remontowych zostanie wykonana modernizacja nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych i przylegających do nich peronów przystankowych, zjazdów, poboczy gruntowych, a także odtworzenie rowów wraz z oczyszczeniem i remontem przepustów oraz odtworzenie krawężników i obrzeży.

PIERWSZY DZWONEK ZABRZMIAŁ W TOMICKICH SZKOŁACH

Wydarzenia

W dniu wczorajszym w pięciu tomickich placówkach oświatowych rozbrzmiał pierwszy dzwonek nowego roku szkolnego 2013/2014. Naukę w nich rozpocznie aż 1027 uczniów. Wśród nich 116 to przedszkolaki, w oddziałach przedszkolnych - 134 dzieci. W czterech szkołach podstawowych uczyć się będzie 501 uczniów, zaś w trzech klasach Gimnazjum im. Noblistów Polskich - 276 gimnazjalistów.
Pierwszy dzwonek zabrzmiał też dla nowego dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnikach Lidii Wilk, która na tym stanowisku zastąpiła przechodzącą na emeryturę Jolantę Mazurkiewicz.

UDANE DOŻYNKI GMINY TOMICE 2013

Wydarzenia

Każdy kto w niedzielny poranek (01.09) wyglądnął przez okno zastanawiał się, czy tegoroczne Dożynki Gminne odbędą się zgodnie z planem. Pochmurne niebo i padający deszcz nie wróżyły im bowiem dobrze. Na szczęście po nieciekawym poranku tuż przed rozpoczęciem uroczystości dożynkowych przez chmury zaczęły przebijać się pierwsze promienie słońca.

ORKIESTRA DĘTA Z ZYGODOWIC Z WIZYTĄ NA UKRAINIE

Wydarzenia

W dniach 22-25 sierpnia orkiestra dęta z Zygodowic przebywała na Ukrainie na zaproszenie orkiestry dętej z Juskowic, która w 2012 roku odwiedziła Zygodowice i występowała na dożynkach gminnych w Radoczy. W pierwszym dniu członkowie orkiestry zwiedzali Lwów, poznali najważniejsze zabytki miasta, ale przede wszystkim zagrali kilka patriotycznych utworów (z Pierwszą Brygadą) na Cmentarzu Orląt Lwowskich w hołdzie poległym młodym obrońcom Lwowa z lat 1918-1920.

O OBRADACH XXVII SESJI RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

W czwartek (29.08.) odbyła się kolejna, XXVII sesja Rady Gminy Tomice. Podczas obrad radni wysłuchali informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Podjęli także uchwały w sprawie zmian w tegorocznej uchwale budżetowej oraz ustalili opłatę w wysokości 1 zł za godzinę zajęć za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie. Zgłosili również wraz z sołtysami blisko 30 interpelacji i zapytań dotyczących spraw poszczególnych sołectw.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 29.08.2013 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 29 sierpnia br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 07 czerwca 2013 r. do 29 sierpnia 2013 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

PROFILAKTYCZNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE WYKONANE

Wydarzenia

21 sierpnia w godz. 9.00-12.00 przy Urzędzie Gminy w Tomicach ustawiony był mammobus specjalnie zaprojektowany dla potrzeb wykonywania mobilnych badań mammograficznych i wyposażony w najnowszy sprzęt diagnostyczny. Z bezpłatnych badań wykonywanych w nim przez wyspecjalizowany personel NZOZ Mammo-Med Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych skorzystało 37 pań - mieszkanek naszej Gminy.

ZAWIADOMIENIE - XXVII SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.7.2013

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady Gminy VI Kadencji Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 29 sierpnia 2013 r. (czwartek) o godz. 14.15 dwudziestą siódmą sesję VI kadencji Rady Gminy Tomice. Obrady odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Tomicach.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

PIERWSZY MIESIĄC WAKACJI Z OKGT ZA NAMI

Wydarzenia

W tomickim Ośrodku Kultury nie sposób się nudzić, od początku lipca były organizowane ciekawe, cykliczne propozycje zajęć dla najmłodszych, spośród których każdy mógł wybrać coś dla siebie.
Wakacje z Ośrodkiem Kultury zapoczątkowały 2 lipca zajęcia plastyczne, gdzie pod okiem pani plastyk dzieciaki tworzyły wielobarwny pejzaż horyzontalny. Na kolejne zajęcia w większości przybyły dziewczyny, gdyż przez dwie godziny z kolorowych koralików, cekinów, masy papierowej powstawała biżuteria.

ĆWICZENIA GMINNE JEDNOSTEK OSP POD KRYPTONIMEM "WOŹNIKI 2013"

Wydarzenia

"Gaszenie pożarów powstałych w placówkach oświatowych, ewakuacja oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy" - takie tematy zostały przygotowane na gminne ćwiczenia taktyczno-bojowe sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz podmiotów współpracujących w ksr-g pod nazwą "Woźniki 2013", które odbyły się w niedzielę (11.08) na obiekcie Szkoły Podstawowej w Woźnikach.

URZĄD GMINY TOMICE W CZOŁÓWCE NAJTAŃSZYCH URZĘDÓW

Wydarzenia

Od kilku lat w prestiżowym rankingu pisma "Wspólnota" na najtańszą administrację, Urząd Gminy Tomice regularnie zajmuje czołowe miejsca w kategorii gmin od 5 do 10 tys. mieszkańców. W tegorocznym rankingu, opublikowanym w numerze 15 pisma z 20 lipca, pokazującym wydatki na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2012 roku, Urząd Gminy Tomice, z kwotą 221,24 zł zajął 18 miejsce w kraju, a w województwie małopolskim jest na pozycji 4 - za urzędami z Budzowa, Kamionki Wielkiej i Łukowicy. Wysokie miejsca w rankingu "Wspólnoty", to efekt konsekwentnych działań nakierowanych na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie urzędu.

DZIELNICOWY Z NASZEJ GMINY Z AWANSEM PODCZAS ŚWIĘTA POLICJI

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym policjanci z powiatu wadowickiego zgromadzili się w restauracji Arkadia w Kleczy Dolnej na uroczystej akademii z okazji Święta Policji. Z tej okazji kilkudziesięciu funkcjonariuszy odebrało awanse na wyższe stopnie służbowe. Wśród nich awans na stopień aspiranta otrzymał mł. asp. Krzysztof Wilk. Podczas gali dwóch naszych dzielnicowych: asp. Krzysztof Wilk i mł. asp. Tomasz Korzeniowski otrzymało podziękowania od władz samorządowych naszej Gminy.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 30

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej. Projekt będzie realizowany od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

KOLEJNY QUEST W DOLINIE KARPIA

Wydarzenia

16 lipca (wtorek) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące questu na terenie Gminy Tomice.
Questing to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca, polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez rozwiązanie zagadki i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku czeka skarb w formie skrzyneczki, a w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie całej trasy.

SKANSKA WYREMONTUJE DROGĘ KRAJOWĄ NR 28 W NASZEJ GMINIE

Wydarzenia

Po wielu latach oczekiwań odcinek drogi krajowej nr 28 na obszarze naszej Gminy doczeka się generalnego remontu. W dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o/Kraków a firmą Skanska S.A. z Warszawy, która wygrała przetarg i za kwotę 5.851.155,56 złotych zrealizuje inwestycję. Remont na odcinku Radocza -Wadowice od km 10+590 do km 13+400 rozpocznie się jeszcze w lipcu i trwać będzie ok. 5 miesięcy. Zakończenie prac planowane jest w pierwszej połowie grudnia tego roku. Jak informuje przedstawicielka firmy Iwona Walczak przez czas remontu kierowców poruszających się drogą krajową nr 28 czekają utrudnienia. Konieczne będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego.

DUŻE ZNISZCZENIA W NASZEJ GMINIE

Wydarzenia

Dzień dzisiejszy odsłonił ogrom zniszczeń, jakie dokonała wczorajsza wieczorna nawałnica. Ulewne deszcze nie ominęły żadnej wsi w naszej Gminie, powodując duże straty zarówno zalewając posesje, jak i niszcząc infrastrukturę komunalną i melioracyjną.

W czytaj więcej prezentujemy największe szkody w naszej Gminie.

ULICA KOŚCIELNA W WOŹNIKACH POD WODĄ - ROSNĄ STRATY W GMINIE

Wydarzenia

Ostatnie tygodnie pokazały jak groźny może być niewielki potok przepływający przez centrum Woźnik. W dniu wczorajszym (05.07) w godzinach wieczornych Zygodówka pokazała po raz kolejny swe oblicze. Po gwałtownych opadach deszczu poziom potoku zaczął podnosić się bardzo szybko. Cała ulica Kościelna od kościoła aż do przystanku autobusowego znalazła się pod wodą. Podtopionych zostało kilka posesji w centrum wsi. Rwący strumień zaczął zakrywać też mostki. Realnym stało się niebezpieczeństwo przerwania mocno przesiąkniętych wałów.
aktualizacja 07.06.2013, godz. 12.00

ZUPA Z KURDYBANKIEM Z WIKLINIOWEJ WIOSKI - PRZEPIS

Wydarzenia

Przygotowana przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Woźnik na Małopolski Festiwal Smaku zupa z kurdybankiem z wiklinowej wioski, zaczęła cieszyć się sporym zainteresowaniem. Zwłaszcza, że roślina ta używana jest w ziołolecznictwie od lat do poprawienia apetytu i ułatwienia trawienia. Stąd też w czytaj więcej prezentujemy przepis na tą smakowitą potrawę.

ZYGODÓWKA PO RAZ KOLEJNY POSTRASZYŁA

Wydarzenia

To już kolejny raz w tym roku potok Zygodówka postanowił przypomnieć o sobie. Po ulewnych opadach deszczu w godzinach wieczornych (24.06) stan wody znacząco się podniósł. W Zygodowicach przy remizie OSP przez dłuższy czas zalana była droga powiatowa Znów zagrożone były domy położone w centrum Woźnik. Na szczęście przybyłe na miejsce zastępy z OSP Woźniki i JRG Wadowice szybko udrożniły mostki i monitorowały sytuację. Bardzo szybko sprowadzono też worki z piaskiem. Na szczęście poziom potoku szybko się unormował i zagrożenie na chwilę obecną minęło.

GMINA TOMICE NA IX MAŁOPOLSKIM FESTIWALU SMAKU

Wydarzenia

W niedzielę 23 czerwca na wadowickim rynku po raz kolejny został zorganizowany półfinał Małopolskiego Festiwalu Smaku w którym to restauratorzy, rolnicy, gospodarstwa agroturystyczne, producenci, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich wystawiali swoje najlepsze produkty w plebiscycie Małopolski Festiwal Smaku. Podczas imprezy nie zabrakło reprezentacji z gminy Tomice, gdzie Koło Gospodyń Wiejskich z Woźnik wystawiło do konkursu zupę z kurdybankiem z wiklinowej wioski. Produkt został wystawiony w kategorii Jak u mamy, cieszył się dużym zainteresowaniem odwiedzających stoisko KGW Woźniki.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 29

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej.
Projekt będzie realizowany od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

CZERWCOWE SESJE RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Dwie sesje, w tym jedna nadzwyczajna, zostały zwołane w czerwcu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Zygmunta Szymczaka. Radni zebrani w dniu 7 czerwca br. po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej przedstawionej przez jej Przewodniczącego Pana Witolda Grabowskiego oraz odpowiednich uchwał Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2012 i udzielili Wójtowi Gminy Tomice Adamowi Kręciochowi absolutorium za rok 2012.

ZAWIADOMIENIE - XXVI SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.6.2013

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 22 ust 3 Statutu Gminy Tomice Przewodniczący Rady Gminy VI Kadencji Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 13 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 15.00 dwudziestą szóstą nadzwyczajną sesję VI kadencji Rady Gminy Tomice. Obrady odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Tomicach.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

NIESPODZIEWANE GRADOBICIE W NASZEJ GMINIE

Wydarzenia

To co zapowiadali meteorolodzy sprawdziło się dziś wyjątkowo dokładnie. Najpierw na terenie naszej Gminy można było zaobserwować burzę, a ok. godz. 17.00 przez klika minut padał grad. Bryłki lodu miały wielkość piłeczek do tenisa stołowego. Na szczęście nie stwierdzono zniszczeń po tym niecodziennym opadzie atmosferycznym w Gminie. Jedynie w Lgocie podtopiona została jedna z lokalnych dróg. Uszkodzenia zostały szybko usunięte przez strażaków z jednostki OSP Lgota.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJNOWANIU GMINY Z DNIA 07.06.013 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 07 czerwca br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 17 maja 2013 r. do 07 czerwca 2013 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

ULEWNE DESZCZE ZNÓW ZAGROZIŁY RADOCZY

Wydarzenia

Po raz kolejny ulewne deszcze spowodowały duże utrudnienia w Radoczy. Wczoraj ok. godz. 21.00 zamknięta została droga powiatowa od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w stronę centrum. Powodem blokady były kamienie i błoto, które spływająca z bocznych uliczek woda naniosła na ul. Piastowską. Zostało również podtopionych kilka nieruchomości. Na szczęście, przybyli na miejsce druhowie z OSP Radocza i OSP Tomice oraz strażacy z JRG Wadowice, szybko podjęli działania związane z likwidacją skutków nawałnicy.

ZYGODÓWKA ZNÓW ZAGROZIŁA CENTRUM WOŹNIK

Wydarzenia

Podczas wczorajszej wieczornej ulewy, która przeszła nad naszą Gminą, w Woźnikach znów rozległy się syreny strażackie. Ok. godz. 21.30 poziom potoku Zygodówka podniósł się do stanu zagrażającego nieruchomościom leżącym w centrum Woźnik. Przybyli na miejsce druhowie z OSP Woźniki szybko przystąpili do akcji udrażniając przepusty pod mostami oraz wypompowując wodę z zagrożonych terenów. Do późnych godzin nocnych monitorowali poziom potoku, który na szczęście zaczął opadać nie wyrządzając większych szkód.

WSPANIAŁA ZABAWA PODCZAS DNIA DZIECKA W TOMICACH

Wydarzenia

31 maja w Tomicach został zorganizowany Dzień Dziecka. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, który zapewnił wiele atrakcji z okazji święta dzieci. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział blisko 300 osób. Dzieci bawiły się w kilku przygotowanych punktach warsztatowych jak "Psia wioska", dmuchane zamki, trampolina, warsztaty ceramiczne, malowanie murala, malowanie twarzy, jazda na kucyku, pokaz udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy oraz zajęcia przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną z Woźnik.

ZAWIADOMIENIE - XXV SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.5.2013

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy VI Kadencji Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 7 czerwca 2013 r. (piątek) o godz. 14.15 dwudziestą piątą sesję VI kadencji Rady Gminy Tomice. Obrady odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Tomicach.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

UDANE II TARGI TURYSTYCZNE W DOLINIE KARPIA

Wydarzenia

Sezon turystyczny w Dolinie Karpia został zainaugurowany w niedzielę 26 maja targami turystycznymi, które odbyły się już po raz drugi. Impreza ta była pierwszą z całego cyklu wydarzeń pod nazwą "Festiwal Doliny Karpia 2013". Podobnie jak przed rokiem, targi przebiegały jednocześnie na terenie każdej z siedmiu gmin regionu (Zator, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Tomice, Brzeźnica i Spytkowice).

POŻAR INSTALACJI NA UJĘCIU WODY W WOŹNIKACH

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym (28.05) przez kilkadziesiąt minut część Woźnik pozbawiona została prądu i wody. Powodem był pożar instalacji elektrycznej na ujęciu wody przy ul. Źródlanej. Dzięki interwencji zastępów z PSP Wadowice oraz OSP Woźniki został on szybko ugaszony, a pracownicy zakładu energetycznego i Gminnego Zakładu Komunalnego przywrócili dostawy prądu i wody.

WRĘCZONO MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

Wydarzenia

23 maja br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali za "Zasługi dla Obronności Kraju". Odznaczenia, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, wręczono rodzicom, których trzech lub więcej synów pełniło służbę w szeregach Wojska Polskiego. Są one jednocześnie wyrazem uznania zasług poniesionych w dziedzinie umacniania obronności RP. Spośród 17 wyróżnionych, aż 11 rodziców pochodziło z naszej Gminy.

OTWARTO IZBĘ REGIONALNĄ PRZY KOŚCIELE W WITANOWICACH

Wydarzenia

Grupa parafian z Witanowic zafascynowana sztuką ludową, rękodziełem i działalnością artystyczną członków wspólnoty parafialnej, za aprobatą miejscowego proboszcza, ks. kanonika Józefa Wróbla, postanowiła utworzyć izbę regionalną przy kościele parafialnym. Działalność izby została zainaugurowana wystawą prac w kaplicy św. Józefa, wykonanych przez miejscowych artystów amatorów w różnorodnych technikach i należących do odrębnych dziedzin sztuki, jak m.in.: malarstwo, rysunek, grafika, tkanina artystyczna, rzeźba w drewnie i inne łączone, oraz rękodzieła użytkowego i artystycznego, jak plecionkarstwo, wikliniarstwo, koronkarstwo, hafciarstwo.

WIZYTA STUDYJNA SZLAKIEM PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

Wydarzenia

W dniu wczorajszym (22.05) na zaproszenie Stowarzyszenia "Dolina Karpia" do Hotelu "Radocza Park Activ & Spa" przybyli przedstawiciele lokalnych mediów, touroperoatorów oraz biur podróży, by wziąć udział w wizycie studyjnej - "Szlakiem Produktu Turystycznego Doliny Karpia". Celem spotkania było zapoznanie ich z atrakcjami Doliny Karpia i włączenie nowych produktów do oferty firm turystycznych. Program tegorocznej wizyty studyjnej był nakierowany przede wszystkim na miejsca turystyczne naszej Gminy oraz gminy Zator.

SPRAWOZDAWCZA XXIV SESJA RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

17 maja br. w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice obradowała po raz kolejny Rada Gminy Tomice. Podczas XXIV sesji radni wysłuchali sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach za rok 2012, z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2012 oraz z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice za rok 2012. Zapoznali się oni również z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Tomice.

ZLIKWIDOWALI DZIKIE WYSYPISKA W NASZEJ GMINIE

Wydarzenia

W ciągu ostatnich kilku dni pracownicy publiczni zatrudnieni w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Tomicach przeprowadzili akcję likwidacji dzikich wysypisk na terenie naszej Gminy. Udało się zebrać i wywieźć na wysypisko w Choczni 1.820 kg śmieci.
- To dwukrotnie mniej niż w roku ubiegłym - poinformował Kierownik GZK Przemysław Karski. - świadczy to o tym, że zwiększa się świadomość ekologiczna mieszkańców i coraz więcej osób zaczyna dbać o swoje środowisko.

ZAWIADOMIENIE O BRAKACH W DOSTAWIE GAZU

Wydarzenia

Górnośląska Spółka Gazownictwa - Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu informuje, że w dniu 22 maja br. w godzinach 8.00-13.00 zostanie wyłączony dopływ gazu do odbiorców w miejscowości Tomice, ul. Floriańska.
Przerwa w dostawie gazu jest związana z pracami na gazociągu.

UCZNIOWIE Z NASZEJ GMINY POZYTYWNIE WPŁYNĘLI NA KARPIA

Wydarzenia

Kilkuset uczniów z siedmiu gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice oraz Zator wzięło udział w projekcie "Karp pozytywnie wpływa na stawy" zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Dolina Karpia". Jej celem było zachęcenie dzieci i młodzież do zapoznawania się z dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym regionu Doliny Karpia, jak i do włączenia w swoją dietę większej ilości ryb (w tym karpia) oraz produktów rybnych. 17 maja br. w Centrum Kultury w Polance Wielkiej nastąpiło wielkie podsumowanie czterech konkursów, które zostały zaproponowane w ramach tej akcji tj. plastycznym, poetyckim, teatralnym oraz wiedzy o karpiu.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJNOWANIU GMINY Z DNIA 17.05.013 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 17 maja br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 27 marca 2013 r. do 17 maja 2013 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

V ETAP WYŁĄCZEŃ NAZIEMNEJ TELEWIZJI ANALOGOWEJ OBEJMIE TOMICE

Wydarzenia

20 maja br. nastąpi V już etap wyłączeń naziemnej telewizji analogowej obejmujący ok. 12,4 mln osób. Wśród 754 gmin, które pozbawione zostaną sygnału analogowego, znalazła się też Gmina Tomice.
Każdy z mieszkańców powinien sprawdzić, czy posiadany przez niego sprzęt jest gotowy do odbioru cyfrowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

www.cyfryzacja.gov.pl

O JULIANIE TUWIMIE I JEGO WIERSZACH WIEDZIELI WSZYSTKO

Wydarzenia

Końcem kwietnia w Ośrodku Kultury w Tomicach, po raz piąty został zorganizowany Gminny Konkurs Czytelniczy. Z uwagi na fakt, iż rok 2013 został ogłoszony rokiem Juliana Tuwima, konkurs przeprowadzono ze znajomości wybranych wierszy poety. Uczestnikami konkursu były 4 - osobowe drużyny szkół podstawowych z gminy Tomice. Reprezentanci szkół to uczniowie klas drugich oraz trzecich. Drużyny rywalizowały ze sobą o nagrodę w postaci bonu o wartości 300 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej jak również o nagrody indywidualne dla każdego z uczestników konkursu.

ZAWIADOMIENIE - XXIV SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.4.2013

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy VI Kadencji Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 17 maja 2013 r. (piątek) o godz. 14.15 dwudziestą czwartą sesję VI kadencji Rady Gminy Tomice. Obrady odbędą się w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

WSPÓLNIE POSPRZĄTAJMY BOISKO W RADOCZY

Wydarzenia

Zawodnicy LKS "Orzeł" Radocza zwracają się z gorącym apelem do wszystkich, którzy chcą wesprzeć klub. W piątek (10.05) o godz. 18.00 odbędzie się wielkie sprzątanie boiska sportowego po wtorkowych ulewnych deszczach. Każdy, kto będzie chciał pomóc przy uporządkowaniu murawy powinien przynieść ze sobą różnego rodzaju akcesoria mogące ułatwić sprzątanie (grabki, łopaty itp.).

CENTRUM RADOCZY UCIERPIAŁO NAJBARDZIEJ

Wydarzenia

Wystarczyło zaledwie kilkadziesiąt minut padającego deszczu, by kilka zastępów straży z OSP Radocza, OSP Witanowice i OSP Lgota musiało walczyć z jego skutkami. Pozalewane posesje, zniszczone oba boiska przy szkole podstawowej, podtopiona remiza OSP oraz teren Kółka Rolniczego oraz zniszczone przepusty. Nikt chyba nie spodziewał się, że zapowiadane opady przyniosą tak duże straty materialne w centrum wsi. Na szczęście pogoda poprawiła się i obecnie przystąpiono do usuwania skutków nawałnicy, która podtopiła Radoczę.

ŁÓDŹ RATUNKOWA NA WYPOSAŻENIU OSP WOŹNIKI

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym (04.05) wspominamy św. Floriana - patrona strażaków. Jest to więc święto wszystkich druhów ochotników z sześciu jednostek OSP z naszej Gminy. Druhowie strażacy z OSP Woźniki i OSP Zygodowice rozpoczęli gminne uroczystości Dnia Strażaka już w dniu wczorajszym (03.05) od uroczystej Mszy Św. odprawionej w kościele parafialnym w Woźnikach.
Tegoroczne święto było wyjątkowe zwłaszcza dla ochotników z woźnickiej jednostki. Dzięki uporowi udało im się bowiem pozyskać z własnych funduszy ratowniczą łódź płaskodenną, którą następnie odnowili, a którą podczas Mszy Św. poświęcił ks. proboszcz Tomasz Kalisz.

PROJEKT "JUŻ PŁYWAM" W NASZEJ GMINIE

Wydarzenia

Gmina Tomice po raz kolejny bierze udział w projekcie Województwa Małopolskiego pn. "Już pływam". Po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu o wartości 41 325 zł, na jego realizację Sejmik Województwa Małopolskiego zabezpieczył kwotę 9 000 zł, Gmina Tomice - 32 325 zł, przy czym w ramach tej kwoty, część kosztów pokryją rodzice uczniów uczestniczących w projekcie (10 200 zł).

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 28

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej.
Projekt będzie realizowany od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

DRUGI RAZ SPRZĄTALI SKAWĘ - PIERWSZEGO DNIA UZBIERALI 500 KG ŚMIECI

Wydarzenia

W sobotę (27.04) kilkudziesięciu kajakarzy postanowiło połączyć przyjemne z pożytecznym i wzięło udział w II Sprzątaniu Rzeki Skawy. Akcja zorganizowana przez firmę "Kajaki Na Skawie" miała na celu nie tylko oczyszczenie koryta rzeki z zalegających tam odpadów, ale też uświadomienie wszystkim, że Skawa w dalszym ciągu traktowana jest jak darmowy śmietnik. A widać to było już po dziesięciu kilometrach pierwszego dnia akcji, gdy kajakarze zbierali śmieci między mostem drogowym w Wadowicach, a kamienistą plażą w Woźnikach na tzw. Łęgu.

STAR 200 WYSTAWIONY NA AUKCJI INTERNETOWEJ

Wydarzenia

W roku ubiegłym druhowie z OSP Witanowice otrzymali nowy samochód pożarniczy. Tym samym pojawił się problem z wysłużonym Starem 200, który przez wiele lat służył strażakom w akcjach. Rozwiązaniem okazało się wystawienie samochodu w serwisie aukcyjnym otomoto.pl. Pozostający w niezłym stanie technicznym samochód jest do kupienia już za 15.000 zł (3.613 euro).

Link do aukcji w serwisie otomoto.pl

DROGA POWIATOWA W WITANOWICACH BĘDZIE REMONTOWANA

Wydarzenia

W dniu wczorajszym (23.04) Starosta Wadowicki Jacek Jończyk podpisał z firmą Skanska S.A. w Warszawie umowę na remont trzech odcinków dróg powiatowych, który zostanie pokryty ze środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wśród nich znajduje się droga powiatowa 1779K w Witanowicach tj. ul. Plebańska. Według zapisów umowy zostanie na niej położona nowa nawierzchnia jezdni oraz wykonany remont poboczy i rowów. To dobra wiadomość, zwłaszcza że stan nawierzchni tej drogi był tematem wielu interpelacji składanych przez naszych radnych.

GOOGLE STREET VIEW DOTARŁY TEŻ DO NASZEJ GMINY

Wydarzenia

W maju zeszłego roku na drogach naszego powiatu można było spotkać samochody firmy Google Poland Sp. z o.o. Tajemnica ich pobytu w końcu się wyjaśniła. Wadowice i okolice, w tym też i naszą Gminę, można w końcu zwiedzać wirtualnie w usłudze Google Street View. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na www.maps.google.pl, wybrać Wadowice, a w panelu po lewej stronie w zakładce Więcej usługę Street View. Manewrując ikoną ludzika (Pegmana) w prawnym dolnym roku docieramy do granic naszej Gminy i rozpoczynamy wędrówkę po znanych nam terenach.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAREK SOWA OTWORZYŁ SALĘ W WOŹNIKACH

Wydarzenia

Dzisiejszy dzień (17.04) z pewnością na trwale zapisze się w kronikach naszej Gminy. Jej mieszkańców oraz zaproszonych gości zgromadziła wyjątkowo radosna uroczystość - otwarcie i poświęcenie nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woźnikach.
Po Mszy Św. odprawionej w kościele parafialnym w Woźnikach przez ks. proboszcza Tomasza Kalisza, uczniowie oraz zaproszeni goście przemaszerowali do pachnącego jeszcze świeżą farbą budynku sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęła się, od odśpiewania hymnu państwowego, część oficjalna uroczystości.

SĄ W TRÓJCE NAJLEPSZYCH DRUŻYN W POWIECIE

Wydarzenia

We wtorek (16.04) drużyny z SP Radocza i SP Witanowice wzięły udział w finale powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Finałowe zmagania odbyły się w ZS w Wieprzu. Okazały się one szczęśliwe dla zespołu z Witanowic. Tomasz Orzechowski, Kamil Ryba i Patryk Elżbieciak zajęli w nich 3 miejsce, a reprezentanci Radoczy uplasowali się tuż za nimi na 4 miejscu. Nagrody wręczone podczas turnieju uczniom z naszej Gminy ufundował Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch.
Serdecznie gratulujemy sukcesów.

PRZYSZŁA WIOSNA, ZNÓW PŁONIE TRAWA

Wydarzenia

Kilka ciepłych, wiosennych dni wystarczyło, by znów coraz częściej zaczęły wyć syreny wozów strażackich pędzących do palących się traw i nieużytków w naszej Gminie. Późnym wieczorem w dniu wczorajszym (15.04) dwie jednostki OSP Woźniki zmagały się z takim właśnie pożarem, tym groźniejszym, iż płomienie dosięgały już rosnącego w pobliżu lasu.
Jest to wiosenna plaga dla strażaków, a ludzie niestety nie zdają sobie sprawy z zagrożenia jakie niesie podpalenie suchej trawy na łące czy pastwisku. Stąd też kolejny już raz prezentujemy apel Komendy Powiatowej PSP o zaniechanie szkodliwego wypalania traw.

DEKLARACJE SMIECIOWE ZOSTAŁY ZŁOŻONE

Wydarzenia

Ponad 1.600 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło już do Urzędu Gminy od mieszkańców w ramach nowego systemu gospodarki odpadami. W chwili obecnej na ukończeniu jest analiza zabranych deklaracji niezbędna do przygotowania postępowania przetargowego. Jednocześnie informujemy, że w przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie Wójt Gminy Tomice określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

ICH WIEDZA O GMINE TOMICE BUDZI DUŻY SZACUNEK

Wydarzenia

Reprezentanci czterech szkół podstawowych spotkali się w piątek 12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Witanowicach, by wziąć udział w VI Turnieju Wiedzy o Gminie Tomice. Aby wybrać najlepszych, organizatorzy przygotowali sześć zadań, które opracowała Aneta Homel z Ośrodka Kultury Gminy Tomice. Zespoły musiały w ciekawej formie przypomnieć o grach i zabawach swoich rodziców i dziadków, rozwiązać rebus i test, odnaleźć w rozsypance liter ukryte słowa, odpowiedzieć na 3 pytania o naszej Gminie oraz przygotować program wycieczki po najciekawszych jej miejscach.

OD PONAD DEKADY NIE JEŻDŻĄ TĘDY POCIĄGI

Wydarzenia

Już ponad 10 lat temu PKP zawiesiło kursy pasażerskie na linii kolejowej nr 103 (Trzebinia-Spytkowice-Wadowice). Linia została skazana na powolną likwidację, co widać m.in. na odcinku tejże linii w naszej Gminie. Najwięcej zniszczeń dokonali tu amatorzy złomu, którzy kradnąc elementy trakcji i torowiska, skutecznie przyczynili się do śmierci technicznej linii 103.

SUKCES TOMICKIEGO PORTALU WWW

Wydarzenia

Wysokie drugie miejsce w rankingu na najlepszą stronę internetową powiatu wadowickiego to olbrzymi sukces naszego portalu. Mimo, iż plebiscyt miał formę zabawy, bardzo duża liczba głosów świadczy, że nasza witryna pozytywnie wyróżnia się na tle innych stron urzędowych.
Dziękujemy więc wszystkim, którzy docenili nasz portal internetowy oddając swój głos na naszą stronę www. Jednocześnie w dalszym ciągu będziemy starać się ją rozwijać, by sprostać wszystkim oczekiwaniom internautów.

DŁUGIE POSIEDZENIE RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Blisko sześć godzin trwały obrady podczas XXIII sesji Rady Gminy Tomice, która odbyła się 27 marca br. Podczas jej trwania radni wysłuchali m.in. sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 oraz informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym. Obecny na sesji Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach mł. bryg. Paweł Kwarciak poinformował radnych o zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy Tomice w 2012 r.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 27.03.2013 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 27 marca br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 01 marca 2013 r. do 27 marca 2013 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

PANIE Z KGW RADOCZA NA POLAŃSKIM KIERMASZU WIELKANOCNYM

Wydarzenia

W niedziele 24 marca władze samorządowe Gminy Tomice uczestniczyły w Kiermaszu w Polance Wielkiej, podczas którego Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Radoczy wystawiły swoje potrawy na wielkanocnym stole, a artyści z naszej Gminy prezentowali swoje prace na wystawie rękodzieła artystycznego z Doliny Karpia.

FINAŁ POWIATOWY OTWP W WITANOWICACH ROZSTRZYGNIĘTY

Wydarzenia

Dziewięciu uczniów reprezentujących Gminę Tomice stanęło w czwartek 21 marca br. do rywalizacji w finale eliminacji powiatowych XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Łącznie do turnieju zgłoszonych zostało 54 uczniów w trzech kategoriach wiekowych: I - szkoła podstawowa, II - gimnazjum i III - szkoły podstawowe.

W OŚRODKU KULTURY ZAPACHNIAŁO ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI

Wydarzenia

W sobotnie popołudnie (23 marca) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbył się V Pokaz Potraw Wielkanocnych. Zgromadził on bardzo wielu mieszkańców, którzy przybyli zobaczyć i skosztować tradycyjnych potraw, które znajdą się na naszych stołach już za kilka dni. Na wspólnym stole Panie z sześciu Kół Gospodyń Wiejskich naszej Gminy oraz ze Stowarzyszenia KGW "Twórczych Kobiet" z Polanki Wielkiej zaprezentowały blisko sto niezwykłych przysmaków świątecznych. Po raz pierwszy też swoje umiejętności kulinarne zaprezentowali uczniowie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z ZSRCKU w Radoczy.

FINAŁ POWIATOWY BRD DLA UCZNIÓW Z WITANOWIC I RADOCZY

Wydarzenia

13 marca 2013 r. w Zespolu Szkół w Łączanach odbył się kolejny turniej BRD. Tym razem do zawodów stanęły drużyny reprezentujące szkoły z Gmin: Brzeźnica, Spytkowice i Tomice. Łącznie w zawodach wzięło udział 13 szkół podstawowych. Kilkugodzinna rywalizacja w trzech konkurencjach zakończyła się sukcesem drużyny ze SP w Witanowicach, która w składzie: Kamil Ryba, Tomasz Orzechowski i Patryk Elżbieciak zajęła I miejsce. Tym samym awansowała do finału powiatowego BDR, który odbędzie się 16 kwietnia w Wieprzu. Spotkają się tam m.in. z drużyną ze SP z Radoczy, którzy również awansowali do finału.

KREATYWNI UCZNIOWIE Z WOŹNIK

Wydarzenia

Drużyna "Pisane do Szczęścia" w składzie: Aleksandra Górka, Katarzyna Mej, Natalia Knapik, Alicja Woźniak, Emilia Napora reprezentująca Szkołę Podstawową w Woźnikach, wzięła udział w tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności "Destination Imagination". DI to amerykański program zorientowany na kreatywne rozwiązywanie problemów, bazujący na koncepcji myślenia rozbieżnego.
Drużyna podjęła się przygotowania wyzwania C - W Przebraniu. Musiała użyć niewerbalnych technik do zaprezentowania stworzonej przez siebie sześciominutowej historii o postaci, która używa kamuflażu.

ZAWIADOMIENIE - XXIII SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.3.2013

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy VI Kadencji Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 27 marca 2013 r. (środa) o godz. 14.15 dwudziestą trzecią sesję VI kadencji Rady Gminy Tomice. Obrady odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Tomicach.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

O BEZPIECZEŃSTWIE W GMINIE TOMICE NA XXII SESJI RADY GMINY

Wydarzenia

Jednym z najważniejszych tematów, który znalazł się w porządku obrad XXII sesji Rady Gminy Tomice w dniu 1 marca br. była ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Tomice w 2012 r. Informację przedstawił nowy Komendant Powiatowy w Wadowicach mł. insp. Waldemar Krężel, któremu nasi samorządowcy pogratulowali awansu i powołania na nowe stanowisko. Wraz z nim przybyli dzielnicowi: mł. asp. Tomasz Korzeniowski i mł. asp. Krzysztof Wilk.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 01.03.2013 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 01 marca br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 25 stycznia 2012 r. do 01 marca 2013 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

URZĘDOWE NAZWY MIEJSCOWOŚCI GMINY TOMICE I ICH CZĘŚCI

Wydarzenia

W dniu wczorajszym weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. ustalające wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części.

W czytaj więcej prezentujemy wszystkie nazwy wraz z identyfikatorami TERYT.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - REGULAMIN PROJEKTU

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej.
W załączeniu regulamin do projektu pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice" (styczeń 2013 - grudzień 2014).

POZNALIŚMY ZWYCIĘZCÓW ELIMINACJI GMINNYCH OTWP 2013

Wydarzenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Zygodowicach gościła w dniu dzisiejszym (24.02) uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". 48 osób, reprezentujących trzy kategorie wiekowe: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, wyłonionych zostało w eliminacjach w poszczególnych jednostkach OSP.
W pierwszym etapie finałowych rozgrywek każdy ze startujących zawodników musiał zmierzyć się z 25 testowymi pytaniami przygotowanymi przez przewodniczącego jury kpt. w st. spocz. Krzysztofa Szydło. Test ten trwał 15 minut.

PIENIĄDZE NA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ROZDZIELONE

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym rozstrzygnięte zostały konkursy na realizację zadań publicznych na 2013 rok w zakresie kultury: wspierani amatorskiej twórczości artystycznej i edukacji muzycznej oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W czytaj więcej prezentujemy szczegółowe wyniki obu konkursów.

POZYSKANO ŚRODKI NA BUDOWĘ KANALIZACJI W RADOCZY

Wydarzenia

W dniu wczorajszym (20.02) Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch podpisał w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego umowę na dofinansowane projektu pn. "OCHRONA ZLEWNI RZEKI SKAWY GMINIE TOMICE POPRZEZ ROZBUDOWĘ KANALIZACJ SANITARNEJ W RADOCZY". Pomoc ze środków unijnych została przyznana w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

OŚRODEK KULTURY ZAPROSIŁ NA "WCZASY W IRANIE"

Wydarzenia

W dniu 15 lutego w Ośrodku Kultury Gminy Tomice miało miejsce spotkanie podróżnicze pt. "Wczasy w Iranie". Kraj ten po dwóch miesiącach podróżowania, stał się dla podróżników: Jagody Pietrzak i Norberta Skrzyńskiego synonimem gościnności z nieustannie napełnianą szklaneczką herbaty; niezniszczonej przyrody i misternego rękodzieła; żywej tradycji, która nie kłóci się z nowoczesnością.

KOLEJNE OWOCE WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM ROLNICZYM

Wydarzenia

W poniedziałek, 11 lutego 2012 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyło się seminarium i warsztaty z udziałem władz, pracowników i studentów Wydziału oraz wójta i pracowników Urzędu Gminy.

RZEŹBIARZ Z TOMIC ZASŁUŻONYM DLA GMINY TOMICE

Wydarzenia

Podczas obrad XXI sesji Rady Gminy Tomice (25.01) miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Po raz trzeci w historii odbyła się uroczystość nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Tomice" przyznanego przez Radę Gminy uchwałą nr XX/175/2012 z dnia 28.12.2012 r. Akt nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Tomice" oraz pamiątkową statuetkę z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Zygmunta Szymczaka i Wójta Gminy Adama Kręciocha odebrał znany tomicki artysta Stanisław Zachura. Przyznany tytuł to wyraz uznania dla szczególnych zasług w pracy artystycznej i działalności na rzecz upowszechniania kultury.
O zasłużonym artyście piszemy więcej >tutaj<.

UCHWAŁY W SPRAWIE ŚMIECI I BUDŻET NA 2013 ROK PRZYJĘTY

Wydarzenia

Radni, którzy przybyli na dzisiejszą (25.01) XXI sesję Rady Gminy Tomice mieli świadomość, że podczas niej podejmą kilka bardzo ważnych decyzji. W porządku obrad zapisano bowiem m.in. podjęcie szeregu uchwał dotyczących gospodarki odpadami oraz uchwalenie budżetu na 2013 rok. Po wysłuchaniu informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym i wręczeniu Panu Stanisławowi Zachurze statuetki "Zasłużony dla Gminy Tomice" przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 25.01.2013 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 25 stycznia br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 grudnia 2012 r. do 25 stycznia 2013 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

INFORMACJA O PROJEKCIE REALIZOWANYM W GOPS

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej.
Projekt będzie realizowany od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

SROGA ZIMA - STYCZEŃ 2002 ROK

Wydarzenia

Zimowe warunki, które od kilku dni panują w naszej gminie z pewnością stanowią pewne utrudnienia dla mieszkańców. Wielu z nich pamięta jednak doskonale sytuację, która miała miejsce w styczniu 2002 roku. Obfite opady śniegu w dniu 1 stycznia 2002 roku. połączone z silnym wiatrem spowodowały wtedy zadymki i zawieje. Te ostatnie, w ciągu zaledwie doby, spowodowały katastrofalną sytuację, niepamiętną od dziesiątków lat. Na drogach powstały zaspy sięgające nawet 200 cm. Większość szlaków komunikacyjnych była wtedy nieprzejezdna. Zawieszono kursy z Wadowic do Zatora i Brzeźnicy.

ARCHWIALNE NAGRANIE Z TOMICKIEGO ODPUSTU W 1969 ROKU

Wydarzenia

To prawdziwa gratka dla miłośników historii. Jeden z naszym mieszkańców - Krzysztof Kruk odnalazł w swoich archiwach 4:30 minutowy unikalny film z uroczystości odpustowych, które miały miejsce w 1969 r. przy kaplicy św. Jakuba w Tomicach z udziałem ks. Edwarda Zachera. Na filmie możemy rozpoznać także kilku mieszkańców wsi.

Link do filmu prezentujemy w czytaj więcej.

ZAWIADOMIENIE - XXI SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.1.2013

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy VI Kadencji Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 25 stycznia 2013 r. (piątek) o godz. 14.15 dwudziestą pierwszą sesję VI kadencji Rady Gminy Tomice. Obrady odbędą się w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

PROMOWALI DOLINĘ KARPIA W TOMICACH

Wydarzenia

To była prawdziwa gratka dla miłośników Doliny Karpia. W piątek (18.01) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się wyjątkowa prezentacja trzech nowych wydawnictw Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia "Dolina Karpia" powstałych w ramach środków PO Ryby 2007-2013.

WITANOWICE GOŚCIŁY UCZESTNIKÓW XV POWIATOWEGO TURNIEJU MDP

Wydarzenia

Osiem drużyn zjawiło się w sobotę (19.01) w Szkole Podstawowej w Witanowicach, by wziąć udział w XV Powiatowym Turnieju Halowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach. Pomoc w organizacji udzieliły też: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach, OSP w Witanowicach, Szkoła Podstawowa w Witanowicach oraz Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach.

NIEZWYKŁY WIECZÓR KOLĘD W WOŹNICKIEJ ŚWIĄTYNI

Wydarzenia

Padający w niedzielne popołudnie śnieg stworzył doskonałą scenerię do zaplanowanego "Wieczoru Kolęd", który odbył się w kościele parafialnym w Woźnikach. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Orkiestra Dęta z Zygodowic. Punktualnie o godz. 16.00 mieszkańców naszej Gminy, którzy szczelnie wypełnili jeden z najpiękniejszych zabytków architektury drewnianej w naszym województwie, powitał prowadzący koncert Maciej Mrowiec.

TOMICKI ODCINEK "ŚLĄSKIE OD KUCHNI" ONLINE

Wydarzenia

19 grudnia w galerii "Bałysówka" kręcony był świąteczny odcinek popularnego programu kulinarnego "Śląskie od kuchni" emitowanego w Telewizji Silesia. Był on emitowany tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jeżeli ktoś nie mógł obejrzeć tego wyjątkowego odcinka serdecznie zapraszamy do obejrzenia do online

>>> TUTAJ <<<

NOWE WYDAWNICTWO PROMOCYJNE GMINY TOMICE

Wydarzenia

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Urzędu Gminy Tomice wydana została "Mapa turystyczno-przyrodnicza Gminy Tomice", która prezentuje walory oraz atrakcje turystyczne i przyrodnicze naszej Gminy. Mapę można odebrać w Urzędzie Gminy.

Wszelkie uwagi oraz propozycje zmian dotyczące nowego wydawnictwa, które zostaną uwzględnione w kolejnym wydaniu mapy, prosimy kierować na adres e-mail: sor.gmina@tomice.pl

WWW.TOMICE.PL W STATYSTYKACH

Wydarzenia

Przełom roku to tradycyjnie czas różnych podsumowań. Również portal www.tomice.pl prezentuje garść statystyk. W całym 2012 roku gminną stronę odwiedziło 98 tys. użytkowników, z czego 31.100 to nowi użytkownicy. Dokonali oni łącznie blisko 240 tys. odsłon. Trzy wydarzenia przyciągnęły największą liczbą odwiedzających: 29 maja - przekazanie wozu dla OSP Witanowice, 5 lipca - podsumowanie "Sportowych wakacji" oraz 3 września - Dożynki Gminne w Radoczy. W tych dniach stronę odwiedziło ponad 500 internautów.

XX SESJA RADY GMINY TOMICE BEZ TZW. UCHWAŁ ŚMIECIOWYCH

Wydarzenia

Pięć uchwał dotyczących gospodarki śmieciowej zostało zdjęte z porządku obrad XX sesji Rady Gminy Tomice, która odbyła się w piątek, 28 grudnia br w Ośrodku Kultury Gminy Tomice. Jednym z głównych powodów była informacja o zmianach w przepisach ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które mają nastąpić w pierwszym tygodniu stycznia 2013 r. Radni postanowili poczekać z nowymi rozwiązaniami i jeszcze raz bardzo dokładnie przeanalizować zapisy proponowanych uchwał, by były one jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców naszej Gminy.

INFORMACJA WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 28.12.2012 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 28 grudnia br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 23 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

PODSUMOWANIE PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE"

Wydarzenia

20 grudnia 2012 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Tomice, odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną realizację projektu systemowego pod nazwą "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE DOTARŁO DO TOMIC

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym harcerze z 11 drużyny harcerskiej "Republika Zielonych Krawatów" z Tomic wraz z harcerzami 14 drużyny harcerskiej "Krople Rosy" z Woźnik przekazali na ręce Wójta Gminy Tomice Adama Kręciocha wraz z życzeniami świątecznymi "betlejemskie światełko pokoju". Jest ono symbolem miłości, pokoju, ciepła i nadziei. Tradycyjnie akcję, już po raz 22, przeprowadza Związek Harcerstwa Polskiego. W tym roku przesłanie, które towarzyszy wędrówce Światła, brzmi: "Odważ się być dobrym".

STRONA WWW ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP RUSZYŁA

Wydarzenia

Z przyjemnością informujemy, że od kilku dni działa już nowa strona www Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach. Znajdą tam Państwo najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Zarządu oraz gminnych jednostek OSP.

www.straz.tomice.pl

ZAWIADOMIENIE - XX SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.8.2012

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy VI Kadencji Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 9.00 dwudziestą sesję VI kadencji Rady Gminy Tomice. Obrady odbędą się w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

RODZINNE WARSZTATY ŚWIĄTECZNE DLA DUŻYCH I MAŁYCH

Wydarzenia

Zima to także okres przygotowań do Bożego Narodzenia. Zapach pieczonego piernika, świeżo ścięta i przystrojona choinka, kolorowe kartki z życzeniami oraz starannie dobrane prezenty - to wszystko buduje magiczny klimat Świąt. Ośrodek Kultury w Tomicach w miesiącu grudniu przez dwa tygodnie zorganizował "Warsztaty Świąteczne dla Dużych i Małych" w ramach, których przeprowadzono warsztaty pieczenia ciasteczek świątecznych oraz warsztaty robienia ozdób bożonarodzeniowych. Łącznie w zajęciach wzięło udział 100 uczestników.

SMACZNY KARP KGW TOMICE Z TV SILESIA

Wydarzenia

W dniu dzisiejszym (19 grudnia), galeria sztuki "Bałysówka" gościła po raz kolejny ekipę telewizyjną. Tym razem kręcono materiał do świątecznego odcinka magazynu kulinarnego "Śląskie od kuchni" emitowanego na antenie TV Silesia (TVS). W programie, prowadzonym przez Piotra Jezutka, górala z krwi i kości rodem z Zawoi, oprócz śląskich krajobrazów, tradycji i obyczajów, prezentuje się przepisy na regionalne potrawy. Oczywiście są to zwykle śląskie przysmaki. Jednak i na Śląsku wigilijna wieczerza nie mogłyby się obejść bez karpia, oczywiście tego "prawdziwego" z Doliny Karpia.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 27

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej. Projekt jest realizowany od czerwca 2010 r. do grudnia 2012 r.

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE ZARZĄDU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP

Wydarzenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach gościła w sobotę 15 grudnia przedstawicieli zarządów jednostek OSP z terenu naszej Gminy. Przybyli oni na sprawozdawcze zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach. Posiedzenie rozpoczęło się od minuty ciszy dla uczczenia druhów strażaków, którzy odeszli do wieczności w roku 2012 m.in. zmarłych: dh Józefa Szafrana z Woźnik i dh Mieczysława Srokosza z Witanowic.

KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJETÓW UCHWAŁ

Wydarzenia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TOMICE W SPRAWIE KONSULTACJI
dotyczących projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Tomice zaprasza mieszkańców Gminy Tomice do wzięcia udziału w konsultacjach niżej wymienionych projektów uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
Konsultacje trwają w dniach od 13 do 21 grudnia 2012 r. Treść ww. projektów uchwał oraz formularz konsultacji jest dostępny do pobrania poniżej. Wypełnione formularze należy przesłać na adres poczty elektronicznej: e-mail: gmina@tomice.pl lub na adres: Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice, lub dostarczyć osobiście do Urzędu.

SZKOLENIE JĘZYKOWE ZAKOŃCZONE

Wydarzenia

Szkoła Językowa Helper International zakończyła BEZPŁATNE warsztaty języka angielskiego pod hasłem: "Warsztaty językowe dla mieszkańców Doliny Karpia: Autoprezentacja w języku angielskim - ja i moja mała ojczyzna", które miały miejsce w 5 Gminach Doliny Karpia: Tomice, Brzeźnica, Zator, Przeciszów, Osiek. W każdej Gminie warsztaty obejmowały 40 godzin i uczestniczyło w nich łącznie 120 osób. Koordynator kursu oraz trenerzy dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w w zajęciach.

WYJĄTKOWA WYSTAWA PRAC TOMICKIEGO ARTYSTY STANISŁAWA ZACHURY

Wydarzenia

Jednym z tegorocznych jubilatów obchodzących piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego był znany tomicki artysta rzeźbiarz Stanisław Zachura. Mający w swoim dorobku artystycznym wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą na prośbę władz samorządowych przygotował na środową uroczystość niezwykłą wystawę kliku swych prac. Ekspozycja rzeźb przedstawiała szopkę bożonarodzeniową, światki, ginące zawody oraz zwierzęt. Każdy z gości zaproszony na uroczystość z uznaniem wypowiadał się o kunszcie artysty, którego m.in. rzeźba św. Rafała Kalinowskiego przekazana została w 1999 roku Ojcu Św. Janowi Pawłowi II.

W TOMICKIM GIMNAZJUM ZAPACHNIAŁO ŚWIĘTAMI

Wydarzenia

Od wielu już lat podczas uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego organizowany jest pokaz potraw wigilijnych. Panie z sześciu gminnych Kół Gospodyń Wiejskich wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice przypominają gościom o tradycjach i zwyczajach świątecznych, prezentując przeróżne potrawy, które kiedyś i dziś można znaleźć na stole przy łamaniu się opłatkiem. Wśród nich były m.in. ryby w rozmaitych formach, suszone owoce, ciasta, pierogi, barszcz, kapusta z grzybami oraz najróżniejsze rodzaje sałatek i nalewek. Od bogactwa wigilijnych dań aż uginały się stoły, a sam ich widok przenosił kosztujących potraw w klimat zbliżających się świat.

W TOMICACH ŚWIĘTOWALI SWOJE JUBILEUSZE

Wydarzenia

"Dwa serca złączone, klucz rzucony w morze, nikt nas nie rozłączy, tylko Ty, o Boże" - te piękne słowa Oskara Kolberga witały w tomickim Gimnazjum gości, którzy w środę 05 grudnia br. po uroczystej Mszy Św. odprawionej w kościele parafialnym pw. św. Joachima i Anny, przybyli, by wspólnie z ośmioma parami świętować jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Po przywitaniu zebranych przez prezes KGW w Tomicach Marię Zubel, głos zabrał Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch. Zwracając się do jubilatów pogratulował im długich wspólnych lat życia oraz życzył kolejnych w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu oraz realizacji wszystkich zamierzeń i planów.

22 UCHWAŁY ROZPATRZONE NA XIX SESJI RADY GMINY TOMICE

Wydarzenia

Aż 22 projekty uchwał znalazły się w porządku obrad przesłanym radnym przez Przewodniczącego Rady Zygmunta Szymczaka. Zwołał on XIX sesję Rady Gminy Tomice na piątek 23 listopada. Po wysłuchaniu informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym i informacji Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tomice w roku szkolnym 2011/2012 Rada przystąpili do rozpatrywania kolejnych projektów uchwał.

OD 80 LAT DZIAŁAJĄ W TOMICACH

Wydarzenia

13 listopada 1932 roku z inicjatywy Sekretarza Kółka Rolniczego Pana Józefa Wiktora i delegata Okręgowego Towarzystwa Rolniczego Pana Józefa Śliwy, kierowniczka Szkoły Podstawowej w Tomicach Pani Wiktoria Sapińska założyła Koło Gospodyń Wiejskich w Tomicach.
W ostatnią sobotę, 24 listopada br., 68 członkiń KGW w Tomicach świętowało jubileusz 80-lecia najstarszego w naszej Gminie Koła.

"STARYMI BUSAMI PRZEZ HIMALAJSKIE PRZEŁĘCZE" Z OŚRODKIEM KULTURY

Wydarzenia

W piątkowy wieczór w Ośrodku Kultury w Tomicach miało miejsce spotkanie z podróżnikiem Bartłomiejem Szaro - laureatem konkursu Blog 2011.
Ci, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś nowego o kulturze północnych Indii, buddyjskich klasztorach, górskich wioskach, czy nieprzewidywalnym stylu prowadzenia pojazdów przez hinduskich kierowców, z całą pewnością nie nudzili się. Podróżnik, ze swoją bogatą kolekcją zdjęć z wyprawy, wprowadził licznie zebraną tomicką publiczność w świat dalekich Indii - kraju, gdzie mieszka ponad miliard ludzi i miesza się ze sobą wiele kultur oraz języków.

INFORMACJA WÓJTA O FUKNCJONOWANIU GMINY Z DNIA 23.11.2012 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 23 listopada br. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 05 października 2012 r. do 23 listopada 2012 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 26

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej. Projekt jest realizowany od czerwca 2010 r. do grudnia 2012 r.

"O-TWÓRZ SIĘ!" - O PROJEKCIE EDUKACYJNYM GIMNAZJUM W TOMICACH

Wydarzenia

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach zostało zaproszone do współpracy w ramach projektu edukacyjnego "O-Twórz się! Szkolne Festiwale Twórczości jako narzędzie rozwoju potencjału uczniów" realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej"ŻyjMy z Pasją". Szkoła została zaproszona do udziału jako ta, która umożliwia swoim uczniom twórczy rozwój i ma potencjał, żeby zostać lokalnym liderem innowacyjnych form nauczania i wychowania.

KOLEJNA OSOBA UKARANA ZA ZAŚMIECANIE

Wydarzenia

W ciągu ostatnich kilku dni po raz kolejny udało się zidentyfikować właściciela śmieci, który porzucił je w zagajniku w Zygodowicach. Okazał się nim mieszkaniec Woźnik, który został ukarany mandatem w wysokości 150 zł oraz zobowiązany do ich usunięcia. Niestety śmieciarze są nadal wśród nas. Co chwila słychać o śmieciach pojawiających się w rowach przy drogach i w zagajnikach. Można mieć nadzieję, że nowe rozwiązania dotyczące gospodarki śmieciami z korzyścią wpłyną na porządek i czystość naszego środowiska.

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Wydarzenia

Przypominamy, że od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Gmina Tomice. Wyłoni ona w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady - ekologiczni płacą mniej - obowiązkowo.

Więcej informacji w zakładce Gospodarka odpadami

ZAWIADOMIENIE - XIX SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.7.2012

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy VI Kadencji Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 23 listopada 2012 r. (piątek) o godz. 14.15 dziewiętnastą sesję VI kadencji Rady Gminy Tomice. Obrady odbędą się w budynku Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

PORANNA AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W WOŹNIKACH

Wydarzenia

Od godzin porannych w dniu dzisiejszym - 10 listopada, trwa naprawa, uszkodzonej w wyniku prowadzonych prac budowlanych, sieci wodociągowej w Woźnikach. Jak informuje Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach Przemysław Karski prace nad przywróceniem sprawności sieci powinny zakończyć się ok. godz. 14.00.

ODBLASKOWO W WITANOWICACH

Wydarzenia

Od września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Witanowicach realizowany był projekt "Odblaskowa Szkoła". Głównym celem wszelkich zadań wykonywanych zgodnie z programem było m.in.: uwrażliwienie dzieci na bezpieczeństwo poruszania się w ruchu drogowym.
Wszyscy uczniowie, począwszy od tych najmłodszych z oddziałów przedszkolnych, a skończywszy na klasie VI wraz z wychowawcami i nauczycielami, bardzo aktywnie zaangażowali się we wszelkie działania związane z celami programu. W ciągu dwóch miesięcy trwania projektu, w szkole podjęto wiele działań związanych z tą tematyką.

W WOŹNIKACH GONIONO ZA LISEM

Wydarzenia

"Hubertus" to święto myśliwych, jeźdźców i leśników. Obchodzone jest na pamiątkę świętego Huberta - patrona polowań. Tradycję tą kultywują właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego "Stajnia Grudki" w Woźnikach. 3 listopada gościli oni miłośników jeździectwa na corocznym "Biegu Świętego Huberta" za lisem.

WOŹNICKIE POCZTÓWKI Z WAKACJI NAJPIĘKNIEJSZE

Wydarzenia

Co chwila dowiadujemy się o kolejnych sukcesach przedszkolaków z Woźnik. 28 października miłe wieści napłynęły z Klubu Kultury Zastów z Warszawy, organizatora IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Pocztówka z wakacji". Jurorzy, spośród 3291 pocztówek, które wypłynęły na konkurs, jako najładniejsze w kategorii wiekowej "3-4 latki" wybrali prace Olgi Dereniowskiej (I miejsce) i Gabrieli Mikołajczyk (II miejsce). Oceniając te prace stwierdzili, że są to "małe dzieła sztuki". Dziewczynki to zaledwie 4-latki i podopieczne pani Agnieszki Sienkiewicz.

"PRZYJAZNY URZĄD" GMINY TOMICE

Wydarzenia

W piątek, 26 października w Krakowie, w czasie konferencji pt. "Przyjazny Urząd - dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. małopolskiego", Urząd Gminy Tomice został wyróżniony dyplomem za zajęcie II miejsca w rankingu przejrzystości gmin województwa małopolskiego (I miejsce - Urząd Miejski w Andrychowie). Konferencja została zorganizowana przez Fundację Instytutu Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w Krakowie.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 25

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej. Projekt jest realizowany od czerwca 2010 r. do grudnia 2012 r.

ZAKOŃCZONA SUKCESEM ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON

Wydarzenia

Sukcesem zakończyła się dwudniowa zbiórka zużytych opon na terenie naszej Gminy. Z sześciu wyznaczonych punktów firma ""Jurand" z Wadowic wywiozła bezpłatnie 20 ton zużytych opon tj. 167 szt. opon ciężarowych i rolniczych oraz 1333 szt. opon samochodowych.

WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST ODEBRANE Z POSESJI

Wydarzenia

Zakończyła się tegoroczna zbiórka wyrobów zawierających azbest. Firma Remontowo - Budowlana "RAGAR" z Krakowa z terenu 27 posesji zebrała 66,500 ton (Mg) materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest - kod odpadu 170605. Zostały one przekazane na składowisko odpadów "Środowisko i Innowacje" Sp. z o.o. w Dobrowie. Koszt transportu i składowania został pokryty przez Gminę Tomice i wyniósł 24.737,68 zł.

BEZPIECZEŃSTWO NUMEREM JEDEN W TOMICKIM GIMNAZJUM

Wydarzenia

Minęły już trzy lata, odkąd Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach przystąpiło do projektu "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa". Efektem było uzyskanie Certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". W środę, 10 października, przedstawiciele Rady Uczniowskiej - Dominika Madej i Kamil Klimeczko wraz z Zastępcą Dyrektora Bożeną Moskała odebrali z rąk Komendant Powiatowej Policji w Wadowicach Marii Łopusińskiej certyfikat przedłużający ważność dokumentu, który został nadany szkole dwa lata wcześniej.

JESIENNE INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

Tegoroczny okres jesienny sprzyja realizacji kolejnych inwestycji na terenie naszej Gminy. Trwa budowa chodnika w Zygodowicach, na odcinku 713 m w centrum wsi. Wraz z chodnikiem powstaje też kanalizacja deszczowa oraz remontowane są zjazdy. Prace prowadzi firma F.H.U. WOLF z Brzeźnicy za kwotę 413.949,42 zł. Planowany termin zakończenia budowy to połowa listopada br.
Praktycznie na ukończeniu są zaś prace przy budowie ogólnodostępnego parkingu przy kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Woźnikach wykonywane przez firmę DROTECH z Tomic (kosz realizacji ok. 68.000 zł) oraz prace remontowe remizy OSP w Woźnikach. Ich wykonawcą jest firma H. Dębskiego z Bachowic oraz firma TMT z Wadowic (koszt realizacji 68.000 zł).

PLACÓWKA POCZTY POLSKIEJ W TOMICACH JUŻ OTWARTA

Wydarzenia

Informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. 15 października, swoją placówkę w Tomicach otwarła Poczta Polska.

Punkt pocztowy mieści się z tyłu budynku sklepu GS naprzeciwko Urzędu Gminy i jest otwarty w godz. 8.00-16.00.

"CHRZANÓWKA (NA MAŚLANCE) PO ZYGODOWSKU" NAJSMACZNIEJSZA

Wydarzenia

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zygodowicach zdobyły Puchar Starosty Oświęcimskiego za swoją chrzanówkę, którą przygotowały specjalnie na "Kulinaria 2012" zorganizowane 7 października przez Stowarzyszenie Dolina Karpia w Zatorze.

Zachęcamy do samodzielnego przygotowania tej wyśmienitej zupy.

DODATKOWE ŚRODKI NA PUNKTY PRZYGOTOWYWANIA POSIŁÓW W SZKOŁACH

Wydarzenia

Małopolski Urząd Wojewódzki pozytywnie zweryfikował wniosek na doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków, opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach. Zgodnie z przedstawionymi we wniosku potrzebami, dofinansowaniem w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" objęte zostaną cztery szkoły podstawowe w naszej Gminie. Środki w wysokości 44.809 zł (kwota dofinansowania - 35.847 zł) przeznaczone będą na zakup sprzętu kuchennego.
Programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2012 roku objętych zostało 110 dzieci.

SUKCESY W I POWIATOWYM RAJDZIE MDP - ZAGÓRNIK 2012

Wydarzenia

29 września br. w Zagórniku odbył się I Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zorganizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach. Z naszej Gminy do zawodów zgłoszone zostały dwie najlepsze ekipy: MDP Witanowice i MDP Lgota. Po rezygnacji lgockiej drużyny szansę startu w rajdzie otrzymała MDP z Woźnik, która wykorzystała ją w 100% zajmując I miejsce.

Relację z I Rajdu MDP prezentujemy w czytaj więcej.

GMINNE ĆWICZENIA TAKTYCZNO-BOJOWE OSP "RADOCZA 2012"

Wydarzenia

"Dyżurny operacyjny KP PSP w Wadowicach otrzymał informację o zauważeniu na drodze powiatowej w centrum Radoczy wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Według informacji poszkodowane zostały cztery osoby, z których dwie nie mogły opuścić aut o własnych siłach. Przekazano również, że w najbliższym sąsiedztwie płonie sucha trawa i nieużytki rolne, a unoszący się dym utrudnia widoczność. Ze zgłoszenia wynikało też, że z rozbitych pojazdów na jezdnię i do pobliskiego potoku wycieka paliwo i płyny eksploatacyjne".

GMINA TOMICE BEZKONKURENCYJNA PODCZAS "KULINARII 2012" W ZATORZE

Wydarzenia

W dniu 7 października w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze miały miejsce Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe kończące Festiwal Doliny Karpia 2012. Na imprezie, organizowanej przez Stowarzyszenie "Dolina Karpia", prezentowano rękodzieło, bibułkarstwo oraz paczworki. Na scenie wystąpiły zespoły artystyczne z gmin wchodzących w skład Doliny Karpia. Naszą gminę reprezentowała Orkiestra Dęta z Zygodowic, która pod czujnym okiem kapelmistrza Daniela Mruczka wykonała kilka utworów ze swojego repertuaru. Publiczność zgromadzona w zatorskim ROK-u sowicie wynagrodziła występ orkiestry gromkimi brawami. Oczywiście nie mogło obejść się bez bisów.

KGW ZYGODOWICE NA ŚWIĘCIE RYBAKA

Wydarzenia

W słoneczną sobotę, 6 października, na stawach w Podolszu odbyła się impreza plenerowa pod nazwą "Święto Rybaka". Podczas imprezy miejscowi rybacy oraz lokalni rękodzielnicy prezentowali swoje produkty. Mieszkańcy oraz turyści, niezwiązani z rybactwem, mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności na przeróżnych warsztatach oraz pokazach m.in. wystawie sprzętu rybackiego, wystawie ryb hodowlanych i plenerowych warsztatach rękodzieła artystycznego. Miłośnicy wędkowania mogli zaś spróbować swoich sił w zawodach wędkarskich.

INFORMACJA Z-CY WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 05.10.2012 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 05 października br. Zastępca Wójta Ryszard Góralczyk przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 10 sierpnia 2012 r. do 05 października 2012 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

NOWE JEDNOMANDATOWE OKREGI WYBORCZE UCHWALONE

Wydarzenia

Kilka ważnych projektów uchwał znalazło się w porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Tomice, zwołanej na dzień 5 października. Radni uchwalili m.in. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Tomice i Radocza oraz określili założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tomice. Zgodzili się także na pozbawienie statutu pomnika przyrody lipy drobnolistnej rosnącej w Witanowicach z uwagi na utratę jej wartości przyrodniczych.

NAJŁADNIEJ NAMALOWAŁ JACKA I AGATKĘ

Wydarzenia

Radosław Dębski czteroletni przedszkolak ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach, podopieczny pani Agnieszki Sienkiewicz, został laureatem I miejsca w wyjątkowym konkursie plastycznym z okazji 50 rocznicy emisji pierwszej polskiej dobranocki "Jacek i Agatki". Organizatorem było Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie. Wręczenie nagród odbyło się 2 października w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie podczas uroczystej gali, której gościem specjalnym była Wanda Chotomska - pisarka i autorka scenariuszy tej dobranocki.

"WIDOCZNY PRZEDSZKOLAK" NA DROGACH GMINY TOMICE

Wydarzenia

Co roku Gmina Tomice wraz z Komendą Powiatową Policji przeprowadzają wśród dzieci z terenu naszej Gminy akcję informacyjną dotyczącą bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. 2 października, podczas spotkania z maluchami asp. sztab. Paweł Migdałek z KPP Wadowice tłumaczył zasady poruszania się po drodze, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zastępca Wójta Ryszard Góralczyk 250 dzieciom (3-4 i 5-6 latki) z czterech szkół podstawowych wręczył odblaskowe chusty, które ufundowane zostały przez Urząd Gminy. Z pewnością przyczynią się one do poprawy ich widoczności na drodze.

PILNE - AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W WITANOWICACH

Wydarzenia

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje o awarii w dniu dzisiejszym (2.10) sieci wodociągowej, która ma miejsce w Witanowicach. Przysiółek "Nowy Świat " i ul. Jana Pawła II pozbawione są w tym momencie wody. Trwają prace naprawcze.

ZAWIADOMIENIE - XVIII SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.6.2012

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy VI Kadencji Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 05 października 2012 r. (piątek) o godz. 14.15 osiemnastą sesję VI kadencji Rady Gminy Tomice. Obrady odbędą się w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 24

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej. Projekt jest realizowany od czerwca 2010 r. do grudnia 2012 r.

PAMIĘTALI O LOTNIKACH AMERYKAŃSKICH Z "HELL'S ANGEL"

Wydarzenia

Pieszo, rowerami i autokarem - takimi środkami poruszało się kilkudziesięciu uczestników XXII Rajdu Lotników "Hell's Angel", by przed południem 14 września stawić się pod obeliskiem upamiętniającym poległych lotników amerykańskich. Dzieci i młodzież reprezentowała Szkołę Podstawową w Woźnikach, Gimnazjum w Tomicach oraz szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu wadowickiego.

"WYPRAWKA SZKOLNA 2012" PRZYZNANA UPRAWNIONYM UCZNIOM

Wydarzenia

Zakończyła się weryfikacja wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna". W naszej Gminie z tej formy pomocy skorzystało 62 uczniów z klas I-IV szkół podstawowych i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej. Kwota wypłat z tytułu dofinansowania zakupu podręczników wyniesie 12.956 zł. Ponadto kwotą 420,00 zł zostanie dofinansowany zakup podręczników dla 2 uczniów niepełnosprawnych.

"WOŹNICZANKI" NA DNIU OTWARTYM TVP KRAKÓW

Wydarzenia

8 września 2012 roku na krakowskich "Krzemionkach" miał miejsce Dzień Otwarty TVP Kraków, w którym wzięli udział Partnerzy krakowskiego oddziału Telewizji Polskiej. Dzień Otwarty w tym roku związany był z obchodami jubileuszu 60-lecia TVP oraz 50-lecia istnienia Telewizji Kraków. Na scenie przed budynkiem TVP Kraków swoje lokalne atrakcje pokazały gminy współpracujące z telewizją. Na imprezie nie mogło zabraknąć reprezentantów gminy Tomice, dla zebranych w ośrodku telewizyjnych gości wystąpił ze swoim bogatym repertuarem Zespół Śpiewaczy "Woźniczanki" z Woźnik.

REKORDOWA LICZBA DRUŻYN NA ZAWODACH STRAŻACKICH W WITANOWICACH

Wydarzenia

Aż 21 drużyn zostało zgłoszonych do gminnych zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tomice, które zostały rozegrane w niedzielę, 9 września, na placu sportowym przy remizie w Witanowicach. Reprezentowały one sześć gminnych jednostek OSP. W zawodach wzięła również udział Szkolna Drużyna Pożarnicza z ZSRCKU w Radoczy, której opiekunem jest st. kap. Mirosław Matusik.

CO Z TĄ WODĄ ? SYTUACJA W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

Od pewnego czasu wszystkie media w naszym regionie informują o brakach w dostawach wody oraz o coraz częstszych apelach o jej oszczędzanie. Patrząc na poziom Skawy każdy zastanawia się z pewnością, jaki jest stan wody w naszej Gminie. Jak informuje Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach Przemysław Karski sytuacja wygląda rzeczywiście poważnie. W Radoczy utrzymywane jest w dalszym ciągu ostrzeżenie o konieczności oszczędnego korzystania z wody. Cały czas trwa pobór wody z dodatkowego źródła zasilania w wodę z Gminy Wieprz.

UKRAIŃSKA DELEGACJA Z JUSKIWCI GOŚCIŁA W NASZEJ GMINIE

Wydarzenia

W dniach 2-4 września w naszej Gminie gościli członkowie Orkiestry Dętej i grupy Mażoretek z Gminy Juskiwci oraz przedstawiciele władz tej Gminy oraz Rejonu Łanowce na Ukrainie. Przybyli oni na zaproszenie Dyrektora Gimnazjum Andrzeja Zielińskiego oraz Orkiestry Dętej z Zygodowic. Podczas trzydniowej wizyty goście uczestniczyli w Dożynkach Gminnych, zwiedzili muzeum Auschwitz w Oświęcimiu oraz Dom Papieża w Wadowicach, złożyli także wiązanki kwiatów na cmentarzu wojskowym w Wadowicach przy mogiłach poległych, bezimiennych żołnierzy ukraińskich, a także spotkali się z młodzieżą gimnazjalną.

DOTACJA NA REMONT REMIZY OSP W WOŹNIKACH PRZYZNANA

Wydarzenia

28 sierpnia w Rzykach odbyło się drugie posiedzenie Konwentu Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego. Spotkanie zdominowała dyskusja nad aktualnym stanem dróg powiatu wadowickiego i możliwością dofinansowania rozbudowy szpitala powiatowego. Na zakończenie Konwentu odbyła się uroczystość podpisania umów dotyczących przyznania dotacji w ramach programu "Małopolskie Remizy 2012". Z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy dotację na remont remizy OSP Woźniki w kwocie 30.100 zł odebrali przedstawiciele naszej Gminy: Zastępca Wójta Ryszard Góralczyk oraz Prezes OSP Woźniki Krzysztof Szydło.

NOWY ROK SZKOLNY Z TRZEMA PROJEKTAMI UNIJNYMI

Wydarzenia

W dniu wczorajszym w pięciu tomickich placówkach oświatowych rozbrzmiał pierwszy dzwonek nowego roku szkolnego 2012/2013. Będzie on rekordowy, gdyż naukę rozpocznie aż 1036 uczniów. Wśród nich 91 to przedszkolaki, a do zerówki uczęszczać będzie 148 pięcio- i sześciolatków. W czterech szkołach podstawowych uczyć się będzie 505 uczniów, zaś w trzech klasach Gimnazjum im. Noblistów Polskich - 292 gimnazjalistów. Dla bardzo wielu z nich ten rok szkolny będzie z pewnością wyjątkowy, gdyż trzy projekty unijne, w których wezmą udział, przyczynią się do ich lepszego rozwoju edukacyjnego.

ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE TOMICE - DOŻYNKI GMINNE 2012

Wydarzenia

Tradycją już stało się, że w pierwszą niedzielę września w naszej Gminie, obchodzone jest uroczyste zakończenie żniw - Dożynki Gminne. W tym roku, 2 września, uroczystości zostały zorganizowane w sołectwie Radocza. Miały one wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy bowiem wzięli w nim udział goście z zagranicy - przedstawiciele władz lokalnych Rejonu Lanowce i Gminy Juskiwci na Ukrainie oraz Orkiestra Dęta i grupa Mażoretek z tej miejscowości.

URZĄD GMINY DRUGI W RANKINGU PRZEJRZYSTOŚCI MAŁOPOLSKICH URZĘDÓW

Wydarzenia

W pierwszej połowie 2012 r. Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w Krakowie przeprowadziła monitoring dostępu do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast województwa małopolskiego.

Działanie to było pierwszym etapem projektu pn. "Przyjazny Urząd - dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego", który Fundacja realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy "Bona Fides" przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 23

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej. Projekt jest realizowany od czerwca 2010 r. do grudnia 2012 r.

WAKACYJNA SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

W piątek 10 sierpnia w Urzędzie Gminy w Tomicach odbyła się kolejna, XVII sesja Rady Gminy Tomice. Pierwszym punktem, nad którym debatowali radni, była informacja Dyrektora Gimnazjum Pana Andrzeja Zielińskiego o planowanej wizycie przedstawicieli Rejonu Lanowce i Gminy Juskiwci z Ukrainy i chęci strony ukraińskiej do zacieśnienia współpracy z naszą Gminą. Radni z zadowoleniem przyjęli możliwość nawiązania partnerstwa ze wschodnim sąsiadem Polski. Taka możliwość będzie już podczas dożynek gminnych, na których m.in. zaprezentuje się orkiestra dęta z Juskiwci oraz grupa mażoretek z tej niewielkiej gminy wiejskiej.

INFORMACJA Z-CY WÓJTA O FUNKCJONOWANIU GMINY Z DNIA 10.08.2012 R.

Wydarzenia

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 10 sierpnia br. Zastępca Wójta Ryszard Góralczyk przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 29 czerwca 2012 r. do 10 sierpnia 2012 r.

Informację tą prezentujemy w czytaj więcej.

KOLEJNE TONY ZEBRANYCH ELEKTROŚMIECI

Wydarzenia

W dniach 25 i 26 lipca została przeprowadzona przez firmę Elektrozłom sp z o.o. ze Ślemienia zbiórka odpadów elektronicznych i elektrycznych. Mieszkańcy naszej Gminy mogli w sześciu miejscach oddawać niepotrzebny i zużyty sprzęt. Łącznie udało się zebrać blisko 5 ton odpadów. Były to głównie lodówki, monitory, drukarki, telewizory, duże i małe agd, elementy oświetleniowe oraz sprzęt audio.

PIERWSZY MIESIĄC WAKACJI DLA DZIECI Z OŚRODKIEM KULTURY

Wydarzenia

Ośrodek Kultury Gminy Tomice w miesiącu lipcu zorganizował szereg atrakcji dla małych mieszkańców gminy Tomice. Przez cały miesiąc każdy z pewnością znalazł coś interesującego dla siebie. Wakacje rozpoczęły się od Turnieju Piłkarskiego XIV Sportowe Wakacje w Radoczy. Podobnie jak w poprzednich latach rywalizowano w trzech dyscyplinach: piłce nożnej, koszykówce i siatkówce. Do XIV edycji przystąpiło 21 drużyn (12 piłkarskich, 5 koszykarskich, 4 siatkarskie).

PRZEGLAD PRAC BUDOWLANO-REMONTOWYCH W GMINIE TOMICE

Wydarzenia

Termomodernizacja trzech szkół podstawowych: w Woźnikach, w Witanowicach i w Radoczy, budowa sali gimnastycznej w Woźnikach oraz remont dróg gminnych to w chwili obecnej najważniejsze inwestycje, które są realizowane w naszej Gminie.

W czytaj więcej prezentujemy zdjęcia z poszczególnych prac remontowo-budowlanych.

ZAWIADOMIENIE - XVII SESJA RADY GMINY TOMICE VI KADENCJI

Wydarzenia

ROR.0002.5.2012

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy VI Kadencji Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 10 sierpnia 2012 r. (piątek) o godz. 14.15 siedemnastą sesję VI kadencji Rady Gminy Tomice. Obrady odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Tomicach.

Proponowany porządek obrad w czytaj więcej.

OSZCZĘDNA GMINA TOMICE W WYDATKACH NA ADMINISTRACJĘ

Wydarzenia

Już kolejny raz Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" ogłosiło ranking jednostek samorządu terytorialnego pod kątem wydatków ponoszonych na administrację. Numer 29/30 z 27 lipca br. tego pisma zawiera zestawienie urzędów, które wydają na administrację najmniej i najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zestawienie obejmuje wydatki bieżące w 2011 roku.

Zestawienie gmin o najniższych wydatkach na administrację w czytaj więcej.

PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ Z FIRMĄ "TECHMASTER"

Wydarzenia

27 lipca Gmina Tomice, wraz z Gminami Lanckorona, Skała, Gorlice i Krościenko nad Dunajcem, podpisała umowę partnerską z firmą TechMaster z Żywca na rzecz realizacji projektu "Droga do lepszego zarządzania" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa określa zasady współpracy i odpowiedzialności stron, firmy TechMaster - lidera projektu i gmin - partnerów projektu, za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu, która zostanie zawarta przez lidera projektu z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (MAiC).

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE" - SPRAWOZDANIE NR 22

Wydarzenia

Gmina Tomice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt systemowy pn.: "Czas na aktywność w Gminie Tomice". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej. Projekt jest realizowany od czerwca 2010 r. do grudnia 2012 r.

DZIELNICOWI DOCENIENI PODCZAS ŚWIĘTA POLICJI

Wydarzenia

20 lipca w restauracji "Arkadia" w Kleczy Górnej odbyły się powiatowe uroczystości Święta Policji. Wśród wielu zaproszonych gości znalazł się także Zastępca Wójta Ryszard Góralczyk, który w imieniu władz samorządowych dziękował za dotychczasową współpracę z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach. Jednocześnie doceniając pracę naszych dzielnicowych: mł. asp. Tomasza Korzeniowskiego i mł. asp. Krzysztofa Wilka, wręczył im listy gratulacyjne oraz nagrody za ofiarną służbę. Warto też odnotować fakt, iż poprzedni dzielnicowi pracujący na terenie naszej gminy otrzymali podczas uroczystości awanse: asp. Piotr Nosal i asp. Paweł Płotek zostali mianowani na stopnie starszych aspirantów.

PIĘĆ DEKAD LKS "SKAWA&